.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie dochodu z pracy najemnej na statku morskim

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 10.12.2014

Jak rozliczyć dochód z pracy najemnej jako marynarz na statku morskim? Jestem marynarzem zatrudnionym na statku w żegludze międzynarodowej, ale zamieszkuję w Polsce. Siedziba pracodawcy mieści się w Singapurze. Pytanie dotyczy podatku za ten rok z uwzględnieniem nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej przez RP i Singapur w roku 2012, a która wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r. Jak powinno wyglądać moje rozliczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. Zatem zgodnie z jej postanowieniami rozliczone zostać powinny dochody osiągnięte od 1 stycznia 2014 roku.

 

Artykuł 15 ust. 3 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. stanowi, że wynagrodzenie uzyskane, w związku z wykonywaniem pracy najemnej na pokładzie statku morskiego lub statku powietrznego, eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Singapurskie podlega opodatkowaniu tylko w Singapurze. Jednakże, jeżeli takie wynagrodzenie jest uzyskiwane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, wówczas może ono także być opodatkowane w Polsce. Oba zatem kraje mają prawo do opodatkowania wynagrodzenia, by do podwójnego opodatkowania nie dochodziło stosuje się właściwą metodę unikania podwójnego opodatkowania.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. a) gdy osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami ww. umowy może być opodatkowany w Singapurze, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu tej osoby, kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Singapurze (odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski uzyskane w Singapurze).

 

Jako że nowa metoda unikania podwójnego opodatkowania przewidywana w wyżej wymienionej umowie to metoda odliczenia proporcjonalnego, konieczne będzie rozliczanie się z przedmiotowego dochodu zarówno w Singapurze jaki i w Polsce. Dd tej pory, jeśli osiągano tylko dochód opodatkowany w Singapurze, rozliczenie w Polsce nie było konieczne.

 

Warto pamiętać, że w podatkowym sensie niekorzystną zmianę umowy niweluje ulga z art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która (w uproszczeniu), pozwala na odliczenie kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z korzystniejszą metodą i metodą odliczenia proporcjonalnego.

 

Jak wskazuje A. Bartosiewicz: „Należy przy tym mieć na uwadze okoliczność, że podatnik będzie mógł w Polsce skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej określonej w art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. Powyższe oznacza, że – mając na względzie ulgę abolicyjną – sytuacja podatnika, o ile nie osiąga on innych dochodów w Polsce, faktycznie zupełnie się nie zmieni; podatku dochodowego w Polsce nie będzie. Zeznanie roczne trzeba będzie jednak wypełnić nieco inaczej”.

 

 

 

Stan prawny z 20.07.2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »