.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie podatku od zarobków z Wielkiej Brytanii

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 19.08.2017

Sprawa dotyczy rozliczenie podatku od zarobków z Wielkiej Brytanii po powrocie do kraju. Przebywam z partnerką w Wielkiej Brytanii, oboje pracujemy. Przyjechaliśmy na wyspy 2 października 2015 roku i od tamtej pory pracujemy w rożnych miejscach. Za rok 2015 rozliczyliśmy się w Polsce. Moja partnerka, rozliczając się uwzględniła zarobki z Anglii z tych ostatnich trzech miesięcy, natomiast ja tego nie zrobiłem. Kolejne rozliczenia dokonywane były tutaj. Podjęliśmy decyzję o powrocie do kraju i teraz nasuwa nam się pytanie, co dalej z rozliczeniem podatku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie podatku od zarobków z Wielkiej Brytanii

Fot. Fotolia

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

W pierwszej kolejności zaznaczyć należy, że o tym, w którym państwie dochody osoby fizycznej z wykonywanej przez nią pracy najemnej zostaną opodatkowane, decyduje przede wszystkim to, gdzie podatnik ma miejsce zamieszkania. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami pomimo tego, że praca jest wykonywana przez osobę posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa na terytorium drugiego państwa, to dochód z tej pracy podlega opodatkowaniu w państwie, gdzie ta osoba posiada miejsce zamieszkania. Innymi słowy, jeżeli zostaną spełnione określone warunki, państwo, gdzie praca jest wykonywana, nie ma prawa do opodatkowania dochodów pochodzących z tego źródła. Aby omawiany wyjątek miał zastosowanie, muszą łącznie być spełnione trzy warunki.

 

Zgodnie z pierwszym warunkiem dochód uzyskiwany przez osobę posiadającą miejsce zamieszkania w jednym państwie z tytułu pracy wykonywanej na terytorium drugiego państwa, podlega opodatkowaniu tylko w tym pierwszym państwie, jeżeli osoba ta przebywa w drugim państwie (nieważne, czy w celu wykonywania pracy, czy w innym celu) przez okres bądź okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynającym się lub kończącym się w danym roku podatkowym.

 

W sprawie obliczania 183 dni wypowiadały się również polskie organy podatkowe. W postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 11 lipca 2005 r., PBI-2/415/91/05, stwierdza się, że „przy obliczaniu tego okresu bierze się pod uwagę wszystkie dni spędzone w państwie, w którym pracownik świadczy pracę (również niepełne) a wyłącza się pełne dni spędzone poza tym krajem, obojętnie, z jakiego powodu. Zatem bez znaczenia jest to czy w tym okresie pracownik pracował u jednego pracodawcy czy ich zmieniał. Należy natomiast zwrócić uwagę na różne okresy, w których pobyt pracownika nie może przekroczyć 183 dni”.

 

Zgodnie z drugim warunkiem pracodawca wypłacający wynagrodzenie nie może mieć miejsca zamieszkania bądź siedziby w państwie, w którym praca jest wykonywana. Określenie pracodawca oznacza osobę mającą prawo do prowadzenia prac oraz ponoszącą związane z tym ryzyko oraz odpowiedzialność. Trzeci warunek przesądza o tym, iż aby dochody osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa z tytułu wykonywania pracy na terytorium drugiego państwa nie podlegały opodatkowaniu w państwie, w którym praca jest wykonywana – wynagrodzenie otrzymywane przez taką osobę fizyczną nie może być wypłacane przez zakład pracodawcy położony w państwie, w którym praca jest wykonywana.

 

(…)

 

Dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych dochód uzyskany z tytułu zatrudnienia zagranicą należy pomniejszyć o kwoty stanowiące równowartość diet z tytułu podróży służbowej za granicą. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna jest od podatku część przychodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu zagranicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania warunków należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym była wykonywana praca. Należy jednakże pamiętać, że zwolnienie to dotyczy dochodów nieprzekraczających rocznie równowartości trzydziestu diet.

 

W świetle powyższego jeżeli zatem chodzi o rok 2015, Pana miejscem zamieszkania była Polska, ponieważ przebywał Pan w kraju dłużej niż 183 dni w roku, w związku z czym powinien Pan rozliczyć podatek w kraju z uwzględnieniem dochodów uzyskanych w Anglii i przy zastosowaniu właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »