.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie straty w działalności gospodarczej sprzed dwóch lat

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 25.04.2021 • Zaktualizowane: 25.04.2021

Problem dotyczy podatku dochodowego. W 2019 r. była strata na działalności w wysokości 6700 zł. W roku 2020 nie została ona odliczona w PIT 36. Czy w 2021 r. w PIT-36 mogę rozliczyć stratę w całości, czy tylko 50%? Jak mam rozliczyć stratę za 2019, skoro nie była częściowo rozliczona w 2020 r.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie straty w działalności gospodarczej sprzed dwóch lat

Odliczenie straty w ciągu pięciu kolejnych lat

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 9 ust. 3 stanowi, że podatnik, który poniósł stratę w danym roku podatkowym, może ją odliczyć od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych – pod warunkiem, że strata z lat ubiegłych będzie pomniejszać dochody z tego samego źródła, z którego podatnik poniósł stratę.

 

Kolejną zasadą odliczenia straty jest to, że dla straty powstałej do 2019 roku jednorazowo, w jednym rocznym rozliczeniu, można odliczyć maksymalnie 50% straty z każdego z pięciu poprzednich lat, w których ona wystąpiła.

Rozliczanie straty po 50%

Oznacza to, że w przypadku uzyskiwania przez podatnika dostatecznie wysokich dochodów z tego samego źródła przychodów, z którego poniesiona była strata – pełne rozliczenie poniesionej straty może nastąpić w ciągu dwóch lat podatkowych.

W danym okresie rozliczeniowym może być rozliczona część straty z kilku poprzednich lat. Wysokość odliczenia – maksymalnie 50% kwoty poniesionej straty – należy ustalić odrębnie dla każdej ze strat podatkowych poniesionych w latach ubiegłych.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, czy stratę z lat ubiegłych należy rozliczać dopiero w zeznaniu rocznym, więc poprawne będzie pomniejszanie dochodu z bieżących miesięcy o wartość przysługującej do odliczenia w danym roku straty.

 

„Przepisy regulujące rozliczenie straty w następnych latach nie wskazują, czy rozliczenia takiego należy dokonać dopiero po zakończeniu danego roku podatkowego, czy też w jego trakcie. Co za tym idzie, w przypadku braku szczegółowych uregulowań w tym zakresie należy przyjąć, że możliwe jest rozliczenie tej straty zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i po jego zakończeniu, a wybór stosownej metody po zostaje w gestii podatnika. W przypadku, gdy podatnik pomimo dokonywania odliczenia części straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego z dochodu bieżącego (zaliczkowo), w ostatecznym rozliczeniu za ten rok podatkowy nie osiągnął dochodu, lecz stratę, w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci kwoty straty, którą »zaliczkowo« odliczył. Kwota ta może być bowiem odliczona w kolejnych latach podatkowych”.

Strata sprzed dwóch lat

W przedmiotowej sprawie:

 

  • W 2019 r. była strata na działalności.
  • W roku 2020 nie została ona odliczona w PIT 36.

 

Jak wynika z przepisów – czas na rozliczenie straty z 2019 r. to 5 kolejnych lat podatkowych. Straty nie można odliczyć w całości jednorazowa. W każdym roku jest górna granica rozliczenia, a mianowicie 50% straty. Może to być po np. po 20% w każdym roku lub 50% w ciągu 2 laty. O tym decyduje sam podatnik.

 

W sytuacji, gdy strata z 2019 r. nie została częściowo rozliczona w dochodzie za rok 2020, nie przepada prawo do jej rozliczenia w kolejnych latach podatkowych. Czas na pełne rozliczenie straty za rok 2019 mija z końcem roku 2024.

 

W roku 2010 można ja rozliczyć tylko w 50%. Pozostała część w kolejnych latach ,do 2024 r. włącznie.

 

Możliwe jest dokonanie korekty zeznania rocznego za 2020 i rozliczenie w nim części straty z roku 2018. Wymagałoby to uzasadnienia, aby fiskus nie przejawił zbyt dużego zainteresowania działaniami firmy i wiedział, z czego wynika korekta.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl