.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczenie pożytków po sprzedaży nieruchomości we współwłasności

Jeden współwłaściciel zajmował samodzielnie, prowadząc DG, nie płacąc czynszu, wspólny lokal. Po zniesieniu współwłasności chcemy rozliczyć pożytki z tego korzystania jako zarządcy samoistnego. Sąd jednak nie chce tego zrobić, twierdząc, że po sprzedaży nieruchomości się tego nie robi. Czy to słuszne stanowisko?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczenie pożytków po sprzedaży nieruchomości we współwłasności

Zniesienie współwłasności

W mojej ocenie postanowienie wraz z uzasadnieniem jest zasadne, gdyż sąd ma w tym zakresie rację. Proszę bowiem zwrócić uwagę na literalne brzmienie przepisu art. 618, w szczególności § 2 i 3 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Zgodnie z art. 618:

 

„§ 1. W postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd rozstrzyga także spory o prawo żądania zniesienia współwłasności i o prawo własności, jak również wzajemne roszczenia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygając spór o prawo żądania zniesienia współwłasności lub o prawo własności, sąd może wydać w tym przedmiocie postanowienie wstępne.

§ 2. Z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności odrębne postępowanie w sprawach wymienionych w paragrafie poprzedzającym jest niedopuszczalne. Sprawy będące w toku przekazuje się do dalszego rozpoznania sądowi prowadzącemu postępowanie o zniesienie współwłasności. Jeżeli jednak postępowanie o zniesienie współwłasności zostało wszczęte po wydaniu wyroku, przekazanie następuje tylko wówczas, gdy sąd drugiej instancji uchyli wyrok i sprawę przekaże do ponownego rozpoznania. Postępowanie w sprawach, które nie zostały przekazane, sąd umarza z chwilą zakończenia postępowania o zniesienie współwłasności.

§ 3. Po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu współwłasności uczestnik nie może dochodzić roszczeń przewidzianych w paragrafie pierwszym, chociażby nie były one zgłoszone w postępowaniu o zniesienie współwłasności”.

 

„Z chwilą wszczęcia postępowania o zniesienie współwłasności prowadzenie oddzielnego postępowania w sprawach wymienionych w art. 618 § 1 KPC, w tym w sprawie dotyczącej sporu o prawo własności, jest niedopuszczalne. Tym bardziej niedopuszczalne było wydanie wyroku, co normalnie na podstawie art. 355 KPC prowadziłoby do umorzenia postępowania, gdyby nie zawarte w art. 618 § 2 zd. 2 KPC szczególne unormowanie nakazujące przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi prowadzącemu postępowanie o zniesienie współwłasności” (wyrok SA w Katowicach z 27.1.1998 r., sygn. akt I ACa 631/97).

 

„Wyłączność dochodzenia roszczeń, o których mowa, w postępowaniu o zniesienie współwłasności ma charakter prekluzyjny, bowiem, po uprawomocnieniu się postanowienia o zniesieniu współwłasności, uczestnik nie może dochodzić roszczeń przewidzianych w art. 618 § 3 KPC, chociażby nie były one zgłoszone w tym postępowaniu. Ze sformułowania nie może dochodzić wynika, że uczestnik traci te roszczenia, co oznacza, że w tej mierze przepis ten ma charakter materialnoprawny” (wyrok SA we Wrocławiu z 12.2.2013 r., sygn. akt I ACa 19/13).

 

Jak słusznie powołał sąd, przepis art. 618 § 3 ma charakter materialnoprawny, stwarza bowiem swoistą prekluzję, wyłączającą dochodzenie roszczeń przewidzianych w § 1 po uprawomocnieniu się postanowienia o zniesieniu współwłasności. Prekluzja ta dotyczy tylko roszczeń, dla których dochodzenia właściwa jest droga sądowa, nie dotyczy natomiast spraw, których orzekanie w przedmiocie własności należy do postępowania administracyjnego (por. uzasadnienie uchwały SN z 23.3.1994 r., sygn. akt III CZP 6/94).

Sprzedaż nieruchomości i dalsze dochodzenie roszczeń

„Należy także dodać, iż uprawomocnienie się postanowienia zarządzającego sprzedaż rzeczy należącej do współwłaścicieli i rozstrzygającego o ich wzajemnych roszczeniach czyni niedopuszczalnym ponowne wszczęcie postępowania o zniesienie współwłasności tej rzeczy” (uchwała SN z 12.4.1995 r., III CZP 35/95).

 

Wobec powyższego, jeżeli w trakcie trwania postępowania doszło do sprzedaży nieruchomości i cofnął Pan powyższy wniosek o zniesienie współwłasności, nie ma Pan interesu prawnego ani możliwości na podstawie art. 618 § 3 dochodzić roszczeń uzupełniających z tego tytułu. Sąd w tym zakresie wydał więc słuszne orzeczenie i ma w tym zakresie rację.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl