Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie majątku podczas rozwodu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 19.07.2019

Jesteśmy 2 lata po ślubie, ale planujemy rozwód. Żona nagle oznajmiła, że chce pieniądze z wesela od jej rodziny (z kopert). Przez całe małżeństwo mieszkała ze mną, nie dokładając się do niczego, a poza tym spłacam jej kredyt remontowy (8 tys. zł). Mogę jej dać jakieś pieniądze i mieć spokój, ale jak rozliczyć się z majątku podczas rozwodu, żeby nie miała żadnych dalszych roszczeń i żeby wszystko było dobrze udokumentowane?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Rozliczenie majątku podczas rozwodu

Z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego następuje zniesienie wspólności ustawowej między małżonkami. Oznacza to, iż przestaje obowiązywać Państwa ustrój tzw. wspólności przymusowej, a zaczyna ustrój współwłasności w częściach udziałowych. Każdy ze współmałżonków może wystąpić z roszczeniem o podział majątku wspólnego.

 

Podstawę prawną dla wskazanego stanu faktycznego stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 31 Kodeksu rodzinnego:

 

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)”.

 

Bez wątpienia oszczędności wchodzą w skład majątku wspólnego. Środki, jakie otrzymaliście Państwo na weselu, stanowią składnik majątku wspólnego. Domniemywam, iż dwa lata po ślubie zostały one już zużyte na potrzeby związane z utrzymaniem rodziny. Co do kredytu – raty spłacane w trakcie małżeństwa nie podlegają rozliczeniu. Natomiast raty regulowane przez Pana po zniesieniu wspólności ustawowej stanowią nakład z Pana majątku osobistego na majątek wspólny. Może Pan dochodzić zwrotu połowy tych rat w toku postępowania o podział majątku wspólnego. 

 

Podział majątku możecie Państwo przeprowadzić umownie. Umowa może mieć także postać pisemną. Przy czym należałoby w umowie zaznaczyć, iż podział obejmuje wszystkie składniki majątku wspólnego i żadna ze stron nie ma roszczeń względem drugiej strony z tego tytułu

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus zero =

»Podobne materiały

Zbycie domu stojącego na działce zakupionej przed ślubem – podział majątku po rozwodzie

Od kilku lat mieszkam za granicą. Od kilkunastu lat jestem mężatką, dwa lata przed ślubem zakupiłam działkę budowlaną za środki własne. Podczas trwania małżeństwa wybudowałam na tej działce dom. Obecnie jesteśmy z mężem w trakcie rozwodu. Mąż tam często pomieszkuje na mój koszt, czego nie chcę dłuże

Możliwość usunięcia byłego męża ze wspólnej nieruchomości

Pomiędzy mną a byłym mężem trwa już dwa lata sprawa o podział majątku, czyli mieszkania, na którego zakup środki podarowali nam moi rodzice. Były mąż niszczy nieruchomość, nie płaci za media. Znęca się psychicznie i fizycznie nad naszymi dziećmi. Co mogę zrobić?

Cofnięcie intercyzy podpisanej pod przymusem

Rok temu mąż obiecał, że kupi dom dla naszej rodziny, jeśli podpiszę umowę o rozdzielności majątkowej. Zgodziłam się na to, jednak mąż się rozmyślił. Czy mogę jakoś cofnąć podstępnie wymuszoną na mnie intercyzę? Czy zakupione teraz przez męża nieruchomości stanowić będą jego wyłączną własność? Dodam
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »