Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie dochodów z umów o dzieło i emerytury

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 29.04.2019

Do tej pory rozliczałem się wspólnie z żoną na PIT-37 lub PIT-36 (jeśli były zlecenia z zagranicy). W tym roku będzie to PIT-36 (bez odliczeń), ale w moim przypadku doszedł nowy element – emerytura, którą pobieram od lipca. Zatem pierwsza kwestia to rozliczenie dochodów z umów o dzieło (oboje wykonujemy taką samą pracę) i mojej emerytury. Czy należy rozliczać razem na jednym rozliczeniu? Natomiast druga sprawa dotyczy już kolejnego roku, ponieważ być może jeszcze w styczniu żona zacznie wynajmować mieszkanie ze spadku (podatek od spadku opłacony). Dalej będziemy pracować na umowy o dzieło (być może również ze zleceniami z zagranicy) oraz ja będę pobierał emeryturę. Czy te trzy elementy będą się łączyć, a jeśli tak, to w jaki sposób (przy założeniu, że nadal będziemy rozliczać się wspólnie)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Rozliczenie dochodów z umów o dzieło i emerytury

W przypadku otrzymywania emerytury zaliczki na podatek pobiera w ciągu roku organ rentowy. Zgodnie bowiem z treścią art. 34 ust. 1 ustawy PIT organy rentowe są obowiązane jako płatnicy pobierać zaliczki miesięczne od wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.

 

Kolejnym obowiązkiem organu rentowego jest przesłanie do emeryta oraz do urzędu skarbowego informację o rocznym dochodzie z emerytur. Informacja ta w formie PIT-40A /PIT-11 jest przesyłana w terminie do końca lutego za rok poprzedni. Potwierdza to treść art. 34 ust. 8 ustawy PIT, gdzie czytamy, że „w przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiązany do dokonania rocznego obliczenia podatku, sporządza w terminie do końca lutego, po upływie roku podatkowego, imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu, według ustalonego wzoru, i w tym samym terminie przekazuje podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania”.

 

Należy podkreślić, że dochód z tytułu emerytur może być rozliczany wspólnie z innymi źródłami przychodu (np. z umową o dzieło) oraz może być rozliczany wspólnie z małżonkiem. Jak bowiem czytamy w art. 34 ust. 9 ustawy PIT, „jeżeli podatnik poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego:

 

1) nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art. 30–30c oraz art. 30e,

2) nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 10–10b,

3) nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami małżonka bądź nie korzysta z możliwości opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 4,

4) nie uzyskał dochodów powodujących obliczenie należnego podatku w sposób określony w art. 27 ust. 8,

5) (uchylony),

6) nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 11,

 – podatek wynikający z rozliczenia rocznego obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w roku podatkowym przez organ rentowy ze środków podatnika, jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w innej wysokości”.

 

W konsekwencji powyższego jeżeli podatnik korzysta z możliwości łącznego opodatkowania z małżonkiem, to musi samodzielnie wypełnić zeznanie PIT-37/PIT-36, wpisując dane przesłane mu od organu podatkowego na formularzu PIT-40A/PIT-11.

 

W zakresie wynajmu możliwe są dwie formy rozliczenia. Pierwsza forma to rozliczenia najmu na zasadach ogólnych. W takim przypadku z najmu łączy się z pozostałymi dochodami (z umowy o dzieło i emerytury), a podatek płatny jest od skumulowanych dochodów. Małżonkowie mogą wtedy się wspólnie rozliczać wszystkie dochody z trzech źródeł w oparciu o formularz PIT-37/PIT-36.

 

Druga możliwa forma rozliczenia to opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem według stawki 8,5%. W takiej sytuacji małżonka dochód z najmu będzie rozliczała na osobnym formularzu PIT-28 składanym do końca lutego. Natomiast dochody z umowy o dzieło oraz emerytury będą opodatkowane na formularzu PIT-37/PIT-36. W zakresie dochodów z emerytury oraz umowy o dzieło istnieje możliwość wspólnego rozliczenia. Stanowi o tym art. 6 ust. 9 ustawy PIT. W rezultacie dochód z najmu będzie rozliczony na PIT-28, zaś dochód z emerytury oraz umów o dzieło wspólnie z małżonką na PIT-36/PIT-37.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - 8 =

»Podobne materiały

Odsetki od kredytu jako koszty uzyskania przychodów

Czy zapłacone odsetki od kredytu hipotecznego można zaliczyć do kosztu uzyskania przychodów? Mieszkanie zostało kupione w 2005 roku i sprzedane w 2010 r., a finansowane było częściowo kredytem hipotecznym.  

Sprzedaż zakupionego mieszkania - ile wyniesie podstawa opodatkowania?

W 2008 r. zakupiłem mieszkanie od spółdzielni mieszkaniowej. Przeniesienie własności (akt notarialny) nastąpiło w sierpniu 2009 r. Cena mieskania to 150 tys. zł, ale wraz z odsetkami muszę oddać bankowi 170 tys. zł. Mieszkanie obecnie chcę sprzedać za 200 tys. zł. Ile wyniesie podstawa mojego opodat
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »