Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapłata za fakturę w walucie obcej

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 18.03.2009

Sprzedający sprzedaje kupującemu na warunkach DAF (np. granica Białoruś-Polska) towary, np. gaz propan-butan, zakupione za granicą. Sprzedający wystawia fakturę handlową w walucie obcej. 1) Czy są jakieś ograniczenia wynikające z rozliczania się w walucie obcej? 2) Czy istnieje zagrożenie obowiązkiem uiszczania podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)? Druga sytuacja: sprzedający sprzedaje kupującemu towary na warunkach FCA – wymienione jest z nazwy miejsce w kraju UE lub spoza UE. 3) Czy na sprzedającym bądź kupującym spoczywają jakieś dodatkowe obowiązki, typu obowiązek rejestracji firmy na terenie kraju, gdzie dokonuje się transakcji itp.?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, co następuje.

 

Ad 1)

Co do kwestii możliwości rozliczania się przez podmioty krajowe na terytorium Polski – jeszcze do dnia 23 stycznia 2009 r. obowiązywał art. 358 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, zobowiązania pieniężne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim”.

 

Potwierdzeniem tej zasady były przepisy ustawy z 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.), w tym zwłaszcza art. 9 ust. 1 pkt 15, zgodnie z którym ograniczeniom podlega zawieranie umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozliczanie się w kraju w walutach obcych, a także dokonywanie w kraju takich rozliczeń, z wyjątkiem tylko kilku przypadków szczególnych.

 

Z dniem 24 stycznia 2009 r. weszła jednak w życie ustawa nowelizująca Kodeks cywilny oraz Prawo dewizowe, mocą której wykreślono art. 9 ust. 1 pkt 15 Prawa dewizowego, art. 358 Kodeksu cywilnego stanowi zaś odtąd, że „jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej”.

 

Skutkiem wyżej wymienionych zmian jest zniesienie z dniem 24 stycznia 2009 r. obowiązującej dotychczas w naszym systemie prawnym zasady walutowości mającej bronić polskiego pieniądza w relacjach cywilnoprawnych (tak: P.B.Szymała, „Rzeczpospolita”, 9 stycznia 2009 r., s. C7).

 

Ad 2)

Odnosząc się do kwestii obowiązku uiszczania PCC w trybie ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 959 ze zm.)...

 

W pierwszej kolejności zwracam uwagę, że zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy czynności cywilnoprawne nie podlegają opodatkowaniu, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona.

 

Istotę wyłączenia przewidzianego w art. 2 pkt 4 ustawy trafnie oddaje wyrok NSA z 18 lutego 2003 r. (SA/Bk 877/2002, POP 2003, nr 6): „O wyłączeniu umowy sprzedaży spod działania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy są podatnikami podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna z nich z tytułu dokonania tej określonej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku”.

 

Zwracam Pana uwagę na ten przepis, gdyż pisze Pan, że transakcja, której skutków dotyczy pytanie, jest dokonywana pomiędzy polskimi podmiotami, które VAT rozliczają.

 

Powyższa zasada ma znaczenie, jeżeli przedmiotem umowy jest towar znajdujący się w chwili zawarcia umowy na terytorium Polski. Jeżeli zaś przedmiotem umowy jest towar nieznajdujący się w chwili zawierania umowy na terytorium Polski, to PCC wchodzi w grę tylko wtedy, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium RP i czynności cywilnoprawnej dokonano (zawarto umowę) na terytorium RP.

 

Ad 3)

Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmiot zagraniczny – w rozumieniu powtarzającego się dokonywania czynności handlowych, usługowych itp. w celach zarobkowych – praktycznie zawsze będzie wiązać się z potrzebą zarejestrowania działalności gospodarczej w kraju, w którym prowadzi się działalność. Co najwyżej będziecie Państwo mieć swobodę wyboru formy jej prowadzenia (oddział, spółka córka, działalność jednoosobowa agenta Państwa spółki itd.) stosownie do przepisów prawa kraju wykonywania działalności gospodarczej.

 

W konsekwencji prowadzenia działalności za granicą będziecie musieli Państwo spełniać wymogi analogiczne do tych stawianych miejscowym przedsiębiorcom. W szczególności, dokonując za granicą czynności podlegających podatkowi od wartości dodanej (zagranicznemu VAT), których miejscem wykonania będzie – stosownie do obowiązujących przepisów prawa – ów właśnie kraj, konieczne stanie się zarejestrowanie na miejscu jako podatnik VAT oraz rozliczanie tam tego podatku czy podatku dochodowego w odpowiednim zakresie.

 

Brak rejestracji działalności gospodarczej traktuje się zazwyczaj w poszczególnych systemach prawnych jako czyn przestępny i podlega karze, zaniedbania zaś w zakresie rozliczeń rachunkowo-podatkowych rodzą nadto odpowiedzialność finansową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + cztery =

»Podobne materiały

Podatki związane z cesją prawa partycypacji w TBS

Alina partycypowała w budowie mieszkania w zasobach TBS. Nabyła prawo do wskazania najemcy za ok. 40 000 zł. Po kilku latach Alina dokonała cesji za zgodą TBS na swojego syna. Syn Jan i jego żona zwrócili matce koszty nabycia przez nią partycypacji (czyli bez nadwyżki). Czy syn Jan, który pracuje w

 

Możliwość umorzenia opłaty za przechowanie zatrzymanych w depozycie towarów

Niecały rok temu musiałem zostawić na dwa miesiące towary w depozycie w urzędzie celnym. Przedmioty te zostały mi zabrane na granicy, za co zapłaciłem mandat karny. Kilka dni temu otrzymałem polecenie zapłaty za przechowywanie tych towarów. Czy muszę zapłacić za depozyt, czy mogę jakoś tego uniknąć?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »