Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczanie delegacji

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 30.05.2016

Chciałabym się dowiedzieć, jakie są zasady rozliczania delegacji – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Czy dojazd do miejsca docelowego jest zaliczany do czasu pracy i czy w związku z tym należy mi się ekwiwalent za ten czas? Często mam spotkanie z klientem np. w poniedziałek rano w miejscowości odległej o kilkaset kilometrów i w związku z tym muszę wyjechać jeszcze w niedzielę (a niekiedy nawet w sobotę – jeśli jadę za granicę). Podróżuję samochodem służbowym.

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Na początku należy zaznaczyć, że zasady rozliczania czasu pracy pracowników w delegacji zostały wykształcone przez orzecznictwo i doktrynę prawa pracy. Nie wynikają natomiast wprost z przepisów prawa pracy, co z pewnością nie służy jednolitości orzecznictwa w takich sprawach. Taka sytuacja powoduje, że w każdej sprawie rozstrzygnięcie będzie zależało od okoliczności danej sprawy. Rozliczenie czasu pracy pracownika delegowanego w podróż służbową następuje na podstawie rozkładu czasu pracy obowiązujących w jego stałym miejscu pracy.

 

Jeżeli pracownik w godzinach pracy odbywa podróż służbową, to czas podróży należy potraktować jako czas pracy. Przy rozliczaniu czasu pracy w delegacji służbowej obowiązuje zasada, że dojazdu do miejsca delegowania oraz powrotu nie wlicza się do czasu pracy, z tym jednak, że uwzględnia się godziny podróży, które przypadają w czasie normalnych godzin pracy zatrudnionego, zgodnie z jego rozkładem czasu pracy.

 

Przejazdy pracownika wykonującego pracę w terenie z miejsca zakwaterowania do miejsca pracy i z powrotem są natomiast objęte czasem pracy, pozostaje on w czasie tych przejazdów w dyspozycji zakładu pracy (tak: wyrok SN z 27 maja 1978 r., I PR 31/78, OSP 1979, nr 11, poz. 191).

 

Odbywanie podróży służbowej poza czasem pracy nie rodzi obowiązku wypłacenia pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia – jeżeli przepis szczególny tego nie przewiduje (m.in. czas pracy kierowców samochodów ciężarowych). Czasu podróży służbowej nie zalicza się do czasu pracy również w przypadku podróży odbywanej w dniu wolnym od pracy, z wyjątkiem przypadków, gdy podczas przejazdu pracownik wykonuje pracę (np. kierowca lub konwojent). Odbywanie podróży służbowej poza godzinami „normalnego” czasu pracy nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych, jednak godziny faktycznie przepracowane w związku z wykonywaniem polecenia służbowego poza rozkładowym czasem pracy są godzinami nadliczbowymi, takimi samymi jak godziny nadliczbowe przepracowane w macierzystym zakładzie, pod warunkiem udowodnienia faktu pracy w godzinach nadliczbowych.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Obowiązek odbywania podróży służbowych wynika z samej istoty stosunku i pracownik nie może odmówić ich odbycia, poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach prawa. Z przepisu art. 100 § 1 Kodeksu pracy (w skrócie: K.p.) wynika obowiązek pracownika do wykonywania pracy sumiennie i starannie oraz stosowania się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. Takim poleceniem będzie obowiązek wykonania pracy w konkretnym miejscu wskazanym przez pracodawcę, które będzie leżało poza:

 

 1. miejscowością siedziby pracodawcy;
 2. stałym miejscem pracy pracownika.

 

Jeśli polecenie odbycia podróży służbowej byłoby sprzeczne z przepisami prawa oraz z treścią umowy o pracę, pracownik mógłby odmówić wykonania takiego polecenia.

 

W art. 178 K.p. znajdują się dwa podmiotowe ograniczenia dotyczące odbywania podróży służbowych. Dotyczą one kobiet w ciąży i opiekujących się dzieckiem do lat 4 (jeśli nie wyrażą zgody na delegację). Dotyczy to również pracowników – ojców dzieci do lat 4. Jeśli jednak oboje rodzice są zatrudnieni w tej samej firmie, z uprawnienia do odmowy odbycia podróży służbowej może skorzystać jedno z nich.

 

1 stycznia 2003 r. weszły w życie dwa rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej regulujące wysokość należności za krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej. Są to:

 

 1. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990) oraz
 2. rozporządzenie MPiPS z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991).

 

Pracownikowi przysługuje należność z tytułu diet za czas trwania podróży służbowej. Czas liczony jest od momentu wyjazdu (rozpoczęcia podróży służbowej) do momentu przyjazdu (powrotu) po wykonaniu zleconego zadania. Tak ustalony czas trwania podróży stanowi podstawę obliczenia należności z tytułu diet, przysługującej pracownikowi, z uwzględnieniem następujących zasad.

 

Jeżeli podróż służbowa pracownika trwa poniżej pełnej doby, wówczas pracownikowi przysługuje należność:

 

 1. w pełnej wysokości diety – gdy podróż trwa ponad 12 godzin;
 2. w połowie wysokości diety – gdy podróż trwa od 8 do 12 godzin;
 3. gdy podróż trwa poniżej 8 godzin pracownikowi nie przysługuje świadczenie pieniężne związane z dietą za czas podróży służbowej.

 

Jeżeli podróż służbowa trwa dłużej niż dobę, za każdą pełną dobę pracownikowi przysługuje świadczenie w wysokości wynikającej z przemnożenia liczby pełnych dób i kwoty diety. Ponadto za każdą niepełną rozpoczętą dobę podróży przysługuje:

 

 1. do 8 godzin – połowa diety;
 2. ponad 8 godzin – dieta w pełnej wysokości.

 

Pracownikowi nie przysługuje dieta:

 

 1. za czas delegowania do miejscowości, w której pracownik zamieszkuje na stałe lub tymczasowo;
 2. w stosownej części, w sytuacji określonej w § 8 rozporządzenia, kiedy pracownikowi oddelegowanemu na co najmniej 10 dni zwracane są koszty przejazdu w dniu wolnym od pracy do miejscowości stałego lub czasowego pobytu i z powrotem;
 3. gdy zapewnione zostało mu całodzienne bezpłatne wyżywienie.

 

Dieta w podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia w podróży i inne drobne wydatki. Wysokość diet określa załącznik do rozporządzenia w sprawie podróży zagranicznych.

 

Diety w podróży poza granicami kraju przysługują w wysokości obowiązującej dla państwa docelowego. Przy obliczaniu diet stosuje się następujące zasady:

 

 1. za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości;
 2. za niepełną dobę trwającą:
  • do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
  • od 8 do 12 godzin – 1/2 diety,
  • ponad 12 godzin – dieta w pełnej wysokości.

 

Jeżeli pracownik otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, to przysługuje mu część diety liczona następująco:

 

 1. śniadanie – 15% diety;
 2. obiad – 30% diety;
 3. kolacja – 30% diety;
 4. inne wydatki – 25% diety.

 

Zgodnie z zapisami kodeksowymi (art. 128 § 1 K.p.) czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Co do zasady w przypadku delegacji „innym miejscem wyznaczonym do wykonywania pracy” będzie raczej docelowe miejsce pracy, czyli cel delegacji, nie zaś np. pociąg w trakcie dojazdu do tego miejsca. Tak więc przy rozliczaniu delegacji do czasu pracy powinien być zaliczony jedynie czas faktycznego wykonywania pracy w docelowym miejscu delegacji, nie zaś czas dojazdu i powrotu. Tak jak już wspominałem powyżej, sytuacja będzie jednak odmienna, gdy delegacja odbywa się w normalnych godzinach pracy. Jeśli np. „normalnymi godzinami pracy” będzie przedział od godziny 7.00 do 15.00 i w tym czasie pociągiem dojeżdżamy do miejsca docelowego delegacji (na spotkanie o godzinie 10.00), to czas dojazdu (od 7.00 do 10.00) będzie czasem pracy. Jeśli natomiast podróż będzie odbywała się poza tymi „normalnymi godzinami pracy” (np. od 5.00 do 7.00), to co do zasady czas ten nie będzie wliczony do czasu pracy. Tak więc z przypadku, gdy podróż służbowa związana z delegacją odbywa się poza „normalnymi godzinami pracy”, to co do zasady czas ten nie będzie zaliczony do czasu pracy i nie otrzyma Pani za te godziny dodatkowego wynagrodzenia.

 

Wyjątek będzie stanowić sytuacja, gdy w czasie tej podróży będzie Pani także wykonywać pracę (np. wracając ze spotkania w innym mieście, z wykorzystaniem laptopa przygotuje Pani raport z odbytego spotkania). W takiej sytuacji faktycznie wykonuje się pracę i czas tej pracy należy zaliczyć do czasu pracy. Podobnie będzie w przypadku, gdy podróż odbywana jest służbowym samochodem, ale gdy przemieszcza się Pani od jednego klienta do drugiego. Wtedy Pani czasem pracy jest nie tylko czas spędzony na spotkaniu z klientem, lecz także czas, kiedy jako kierowca przemieszcza się Pani z miejsca na miejsce.

 

W opisanym przez Panią przypadku czas podróży odbywa się poza godzinami pracy (w sobotę i niedzielę), zasadniczo zatem wynagrodzenie za czas podróży oraz dzień wolny byłoby nienależne. Jednakże nawet w przypadku przebywania w delegacji pracownik nie może być pozbawiony prawa do dobowego i weekendowego odpoczynku tj. odpowiednio 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku każdej doby oraz 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku każdego tygodnia, obejmującego niedzielę. W przypadku gdy wskutek delegacji w sobotę lub w niedzielę nie otrzyma Pani „w naturze” któregoś z w/w okresów odpoczynku wówczas należą się dni wolne albo dodatkowe wynagrodzenie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 czerwca 2005 r. sygn. akt II PK 265/04, Monitor Prawniczy 2005/14/668).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 + 2 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Delegacje służbowe

Według jakich przepisów rozliczać zagraniczne delegacje służbowe pracowników zatrudnionych na umowy-zlecenia. Nie wiemy, w jaki sposób dokonywać przeliczenia na złotówki (pracownicy sami wymieniają walutę), są bowiem różne wersje podawane nam przez urzędy. Znaleźliśmy przepisy dotyczące pracowników na umowę o pracę, a nie ma na umowę-zlecenie. Nie wiemy, według jakiej daty mamy dokonywać przeliczenia i według jakich wysokości. Jak rozliczać i przeliczać wyjazdy, jeżeli pracownik jest zatrudniony na umowę-zlecenie? Co w sytuacji, gdy jedzie do dwóch krajów, ale już w Polsce wymienia złotówki na inną walutę z powodów technicznych – jak go później rozliczać? Czy istnieją specjalne druki do rozliczeń zagranicznych, czy można rozliczać na zwykłym „Poleceniu wyjazdu służbowego”? Prosimy także do powyższych pytań podać podstawy prawne.

Delegacja zagraniczna

Pracowałem kilka miesięcy w Grecji na delegacji zagranicznej. Otrzymałem dietę. Znalazłem jednak informację, że dieta w Grecji wynosi 45 euro za dzień, więc jestem stratny o ok. 800 euro. Czy mogę ubiegać się o zwrot tej różnicy? Gdzie będą rozliczane moje dochody? Które prawo pracy reguluje moje obowiązki podczas delegacji?

Różnica między delegacją a oddelegowaniem

Jesteśmy polską firmą; nasza główna siedziba znajduje się w Polsce, ale prowadzimy także działalność w Niemczech. Pracownicy, których zatrudniamy, wyjeżdżają tam w delegację (mają opłaconą podróż i zakwaterowanie, dostają diety). Dowiedzieliśmy się, że po 3 miesiącach albo 90 dniach delegacja musi zostać przekształcona formalnie w oddelegowanie. Czy to prawda? Jaka jest różnica między delegacją a oddelegowaniem?

Ryczałt za nocleg dla kierowcy

Jestem kierowcą TIR-a i jeżdżę po całej Europie. Pracodawca wypłaca mi koszty delegacji, jednak bez ryczałtu za nocleg. Zaznaczam, że w samochodzie posiadam łóżko o szerokości 80 cm. Czy ryczałt za nocleg nie należy się w tym przypadku?

Źle wypłacone pieniądze za wyjazdy służbowe

Pracodawca zaliczał wyjazdy służbowe poza miejsce pracy do jazd lokalnych, rozliczając je na rachunku i pobierając od tego podatek. Uważam, że to były źle wypłacone pieniądze. Czy mam rację? Jak dochodzić swoich praw? 

Poświadczenie formularza A1 dla pracowników delegowanych

Czy do poświadczenia formularza A1 w ZUS dla pracownika delegowanego konieczny jest obrót w firmie w Polsce 25%? Na jakiej podstawie ZUS opiera swoje wymogi?

Zwrot kosztów dojazdu do pracy

Jestem nauczycielem i od trzech lat pracuję z uczniami w sąsiedniej miejscowości, do której uczniowie są dowożeni. Ja niestety muszę jeździć własnym transportem, ponieważ rozpoczynam pracę wcześniej i nie mogę dojeżdżać szkolnym autobusem. Do tej pory miałem wyższy dodatek motywacyjny, żeby zrekompensować koszty dojazdu, teraz dodatek został zmniejszony. Czy mogę domagać się zwrotu kosztów dojazdu i na jakiej podstawie?

Firma budująca mosty i wiadukty - rozliczanie delegacji

Prowadzę firmę remontowo-budowlaną, ale wyłącznie w zakresie: mosty i wiadukty. Wszyscy moi pracownicy to pracownicy mostowi i wykonują swoją pracę w miejscach, gdzie realizuję inwestycje budowlane. Dodam, że zawsze jest to poza siedzibą firmy i pracownicy po przepracowanym dniu nie wracają do domów. Zjeżdżają zazwyczaj na weekend samochodami służbowymi. Czy w związku ze specyfiką firmy należą się moim pracownikom delegacje? Jak mam prawidłowo określić miejsce wykonywania pracy, żeby nikt mi nie zarzucił, że delegacje pracownikom się nie należą?

Delegacja czy oddelegowanie pracowników?

Mam pracowników zatrudnionych w Polsce. Dostałam dla niech zlecenie do pracy za granicę (od kilku miesięcy). Wystawiam delegacje i wypłacam im diety. Za granicą mają zapewniony tylko nocleg. Oprócz tego wypłacam im wynagrodzenie z listy płac. Pracownicy przyjeżdżają do Polski co dwa tygodnie na 3–4 dni. Czy prawidłowo rozliczam delegacje? Jak czytam, okres delegacji nie powinien przekroczyć 183 dni. Czy powinno to być oddelegowanie? Co wtedy im wypłacam?

Zgodnie z art. 775 ustawy Kodeks pracy (K.p.) „pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”.

 

Podkreślić jednak należy, że ani komentowany przepis, ani przepisy rozporządzenia wydanego na jego podstawie nie ograniczają okresu podróży służbowej do 182 dni.

 

Tak więc opierając się na przepisach Kodeksu pracy, Pani działanie nie jest naruszeniem przepisów prawa, nie ma bowiem przeszkód, aby podróż służbowa trwała nawet ponad 6 miesięcy.

 

Muszę jednak zauważyć, że w doktrynie spotkać można opinie, że podróż służbowa może trwać maksymalnie 3 miesiące. Prawnicy uzasadniają to, powołując się na art. 42 K.p., zgodnie z którym powierzenie pracownikowi pracy innej niż określona w umie o pracę nie może nastąpić na dłużej niż 3 miesiące w roku kalendarzowym.

 

Jednak część prawników nie zgadza się z taka interpretacją, ponieważ przepis art. 42 K.p. stanowi o zmianie warunków racy, a nie miejsca wykonywania pracy.

 

Aby więc odpowiedzieć na Pani pytanie, należałoby sięgnąć do przepisów związanych z prawem podatkowym i rezydencją podatkową. Prawnicy zajmujący się prawem podatkowym uważają, że delegacja służbowa (podróż służbowa) kończy się po 183 dniach, a potem w jej miejsce wchodzi oddelegowanie. Po tym okresie bowiem zmienia się pracownikowi rezydencja podatkowa – mają oni obowiązek płacenia podatków w kraju wykonywania zadania, a nie w Polsce.

 

Ponadto zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oddelegowanie pracownika do pracy za granicą, mające na celu świadczenie przez polskiego przedsiębiorcę usługi, co do zasady nie powinno mieć miejsca w formie podróży służbowej, ponieważ może być ona kwestionowana m.in. przez urzędy skarbowe z uwagi na zwolnienie z podatku dochodowego diet i innych świadczeń związanych z podróżami służbowymi.

 

Podkreślić jednak należy, że stanowisko Ministerstwa nie jest wiążącym źródłem prawa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami działa Pani zgodnie z prawem.

Zwrot kosztów delegacji

Pracownik ma podpisaną umowę z pracodawcą na czas nieokreślony, miejsce pracy – siedziba firmy. Pracodawca codziennie deleguje (na podstawie polecenia wyjazdu służbowego) pracownika do pracy w innej miejscowości. Pracodawca podpisał umowę z pracownikiem o wykorzystaniu samochodu prywatnego pracownika do celów służbowych. Czy w takim przypadku należy się zwrot kosztów za przejazd samochodem prywatnym na podstawie rozliczenia tzw. kilometrówki? Jeżeli tak, to proszę o podanie na jakiej podstawie.

Stosowanie zagranicznych stawek płacowych dla pracowników w podróży służbowej

Świadczymy usługi dla kontrahentów zagranicznych w różnych państwach: Belgia, Holandia, Francja, Niemcy, Dania, Szwecja, Czechy. Pracownicy wykonują swoja pracę na podstawie polecenia wyjazdu służbowego, bez zmiany miejsca świadczenia pracy (oddelegowania). Są to wyjazdy krótkotrwałe, pracownicy otrzymują należne diety według rozporządzenia. Według nowych regulacji pracownicy
powinni być wynagradzani na podstawie stawek obowiązujących w państwie wykonywania pracy. Czy dla naszych pracowników będących w podróży służbowej obowiązkowe jest zastosowanie zagranicznych stawek płacowych przy wszystkich wyjazdach (jak np. 2-6 dni bądź wyjazdach miesięcznych)?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »