Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Udostępnienie usług za wyświetlanie reklam

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 10.12.2009

Nasza firma świadczy usługi w internecie. Jedną z tych usług, dotychczas odpłatną, chcielibyśmy udostępnić za darmo. W zamian za to nasi klienci umożliwialiby nam np. wyświetlanie reklam za pośrednictwem swoich stron internetowych. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne z prawnego punktu widzenia? Czy wiąże się ono z koniecznością wystawiania faktur przez którąkolwiek ze stron (część naszych klientów to firmy, część osoby prywatne)? Dodam tylko, że taką formę udostępniania usługi wdrażamy z myślą o zbudowaniu pozytywnego wizerunku naszej firmy i chcielibyśmy mieć pewność, że nie narazimy się na nieprzyjemne konsekwencje ze strony na przykład urzędu skarbowego.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Nie z każdym bezpłatnym świadczeniem usług wiąże się obowiązek podatkowy z tytułu podatku od towarów i usług. Artykuł 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wskazuje, że:

 

„Nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług”.

 

Zatem skoro usługi nieodpłatne niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu, to usługi nieodpłatne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa podlegać mu nie będą. Problemem jest ustalenie, czy i kiedy świadczona usługa jest związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

 

Nie ma jednej, pełnej definicji i organy podatkowe zawsze mogą dowolnie interpretować zakres tego pojęcia. Przyjąć można przykładowo, że udostępnienie pakietu podstawowego nieodpłatnie, spowodowane liczeniem na zainteresowanie klienta pakietem płatnym, jest świadczeniem usługi w związku z prowadzoną działalnością i jako takie nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Analogiczne stanowisko znaleźć można w pismach organów, m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 11 lutego 2009 r. (sygn. IPPP1/443-2007/08-4/IG, Minister Finansów – Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie):

 

„Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej »podatkiem«, podlegają:

 

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

 

Artykuł 8 ust. 1 i 2 ustawy stanowią, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa;
  4. nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

 

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że wnioskodawca jest firmą działającą w branży reklamowej (agencją kreatywną). Spółka, obok swojej działalności zarobkowej, angażuje się i współtworzy także kampanie społeczne (niekomercyjne) na rzecz fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji działających charytatywnie, reklamując w ten sposób działania podejmowane przez ww. podmioty. Zaangażowanie Spółki polega na opracowaniu pomysłu kampanii i jej realizacji. Realizowane kampanie reklamowe przeprowadzane w ramach społecznej działalności, są zgłaszane przez Spółkę do różnego rodzaju konkursów krajowych i międzynarodowych. Społeczne zaangażowanie Spółki jest wykorzystywane przy zarobkowej działalności Spółki, która ubiegając się o pozyskanie zleceń bierze udział w różnego rodzaju postępowaniach przetargowych. Często warunkiem koniecznym udziału w takich postępowaniach jest wykazanie, iż kandydat ma na swoim koncie realizację określonej liczby kampanii społecznych (np. dwóch w trzyletnim okresie działalności). Organizacja kampanii społecznych, jako jeden z elementów strategii gospodarczej Spółki, służący budowie jej marki oraz rozpowszechnianiu informacji o jej usługach, charakteryzuje się więc związkiem z prowadzonym przedsiębiorstwem.

 

Biorąc pod uwagę nieodpłatny charakter prowadzonych reklamowych kampanii społecznych oraz niewątpliwy związek tych nieodpłatnych reklamowych kampanii z prowadzonym przedsiębiorstwem, należy przyjąć, że świadczenie takich usług przez wnioskodawcę nie mieści się w zakresie usług objętych opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług na podstawie w/cyt. art. 8 ust. 1 i 2 ustawy. W związku z tym, usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.”

 

 

Reasumując, w sytuacji gdy możemy uznać omawiane udostępnienie Państwa usługi za związane z prowadzoną działalnością, nie będzie ono podlegać opodatkowaniu. Zatem dobrze byłoby opisać w wewnętrznym dokumencie, jaki jest cel i związek z prowadzoną działalnością darmowego udostępnienia usługi, by w razie kontroli bronić niepodlegania podatkowi tak udostępnianej usługi.

 

Inną kwestią jest udostępnienie usługi za darmo nieokreślonemu kręgowi podmiotów, bez formularzy rejestracyjnych pozwalających na ich identyfikację. Założyć można, że również w tym przypadku podatek od towarów i usług nie wystąpi.

 

W przypadkach, w których nieodpłatna usługa podlega opodatkowaniu, np. nie jest związana z działalnością, wystąpi podatek VAT. Podatnik wystawić winien fakturę wewnętrzną, a obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia tej faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wykonania nieodpłatnie usługi.

 

Powyżej przedstawiona kwestia jest bardzo pilnie i rzetelnie badana przez kontrolujących w razie kontroli, rozbieżności interpretacyjne są duże, szczególnie że często szczegóły techniczne w branży informatycznej powodują, że świadczenie usługi z punktu widzenia ustawy jest dostawą towarów itp. Jedyną metodą pozwalającą zabezpieczyć Państwa przedsiębiorstwo przed rozbieżnościami interpretacyjnymi jest wystąpienie z wnioskiem ORD-IN o wydanie indywidualnej interpretacji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus jeden =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Szanse na przedawnienie tych zaległości podatkowych

Mam zaległości podatkowe (VAT) jeszcze sprzed 2000 r. Dotychczas jednak się nie przedawniły, bo ciągle otrzymuję zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia. Urząd skarbowy odmówił mi rozłożenia zaległości na raty. Ilekroć zmieniam pracę, otrzymuję zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia. Czy mam jakąkolwiek szansę na przedawnienie tych zaległości podatkowych?

Stawka VAT 0% przy remoncie promu

Czy słusznie stosuję stawkę VAT „0” przy remoncie promu rzecznego na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług?

 

Fakturowanie usługi wykonanej wraz z podwykonawcą

Nasza firma, która zajmuje się instalacjami alarmowymi, wykonuje także systemy sterowania klimatyzacją i wentylacją. Jesteśmy płatnikami podatku VAT. Pewna restauracja powierzyła nam wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji w swoich pomieszczeniach. W wykonaniu usługi pomogła nam zaprzyjaźniona firma specjalistyczna, od której otrzymaliśmy dwie faktury: jedna dotyczy sprzedaży klimatyzatorów, a druga – ich montażu. Usługa zlecona nam przez restaurację jest opisana tylko jako „wykonanie systemu wentylacji i klimatyzacji” (my robiliśmy system sterowania). W jaki sposób zafakturować całość usługi? Czy mogę zrobić to pod jedną pozycją?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »