.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozliczanie ulgi na dziecko po rozwodzie rodziców

Autor: Marcin Sądej

Od 4 lat jestem po rozwodzie. Z tego małżeństwa jest dwoje małoletnich dzieci, nad którymi opiekę mamy prawo sprawować oboje, ale sąd ustalił, że będą mieszkań ze mną – jestem ich matką. Eksmąż płaci alimenty po 750 zł miesięcznie na każde z dzieci. Kosztami utrzymania i wychowania sąd obciążył mnie, on nie dokłada się do niczego więcej, uiszcza tylko regularnie alimenty. Rok temu wyszłam ponownie za mąż. Mam pytanie co do rozliczania ulg podatkowej na dzieci. Od rozwodu były mąż odlicza sobie całość tej ulgi, a mnie nic nie oddaje. Czy to jest prawidłowe? Czy mój obecny mąż może odliczyć ulgę podatkową na moje dzieci z pierwszego małżeństwa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozliczanie ulgi na dziecko po rozwodzie rodziców

Ulga na dzieci w podatku dochodowym

Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy PIT – od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27 podatnik ma prawo odliczyć ulgę na małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

 

  1. wykonywał władzę rodzicielską;
  2. pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
  3. sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

 

Jeżeli Pani drugi mąż nie spełnia żadnego z trzech wymienionych warunków, to nie ma prawa do skorzystania z ulgi na dziecko. Sam fakt zawarcia związku małżeńskiego z osobą posiadającą dzieci nie uprawnia takiej osoby do skorzystania z ulgi na dziecko. Drugi mąż nie wykonuje władzy rodzicielskiej, w związku z czym nie ma prawa do ulgi na Pani dzieci z pierwszego małżeństwa.

 

Rozliczanie ulgi na dzieci – zmiany wprowadzone w Polskim Ładzie

W kontekście jednak odliczenia ulgi przez rodziców posiadających władzę rodzicielską warto wskazać, jakie zmiany przynosi w tym zakresie Polski Ład*. Otóż zgodnie z art. 27f ust. 4 ustawy PIT – odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 

Ulga prorodzinna po połowie

W rezultacie w braku porozumienia między podatnikami, którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (tzw. naprzemienna opieka) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim, kwotę przysługującej ulgi podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach (czyli innych niż naprzemienna opieka lub wspólne zamieszkiwanie rodziców i dziecka połączone ze wspólnym wykonywaniem pieczy nad dzieckiem) odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

 

100% ulgi na dziecko dla rodzica, który wykonuje władzę rodzicielską

Jak podaje art. 70 ustawy Polski Ład powyższy przepis ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r. Jeżeli zatem w 2021 r. eksmąż nie zajmował się wychowywaniem dzieci (opieka naprzemienna), a miejsce zamieszkania dzieci było wyłącznie przy Pani, to w zeznaniu PIT za 2021 r. przysługuje Pani z mocy ustawy 100% ulgi na dziecko. Oczywiście ulga ta przysługuje wyłącznie Pani, a nie Pani drugiemu mężowi.

 

Podsumowując: jeżeli były mąż odlicza ulgę na dzieci, a nie zajmuje się ich wychowywaniem, czyli nie wykonuje faktycznej władzy rodzicielskiej, to nie przysługuje mu ulga i o tym fakcie powinna Pani poinformować US.

 

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl