.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczania podatkowe dochodów z Francji

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 09.03.2016

Do końca czerwca 2014 r. wraz z mężem mieszkaliśmy we Francji od niemal 20 lat. Od lipca mieszkamy w Polsce na stałe. Oboje jesteśmy na emeryturze (polskiej i francuskiej – tu z dwóch źródeł – w załączniku). Czy podatek za 2014 r. może być rozliczony tylko w Polsce, czy dzielimy rok na pół i składamy też deklarację we Francji? Jak obliczyć podatek? Dodam też, że mamy niewielkie emerytury z USA (z dwóch źródeł, w tym z funduszu, na który odkładaliśmy, pracując na uniwersytecie) – przesyłane na francuski rachunek.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Dochody z okresu 01.01–30.06.2014 r. (okres, w którym byliście Państwo rezydentami podatkowymi Francji) należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2014 we Francji. W tym bowiem okresie rezydencja podatkowa była we Francji i tam składają Państwo podstawowe zeznanie podatkowe.

 

Dochody z okresu 01.07–31.12.2014 r. (okres, w którym byliście Państwo rezydentami podatkowymi Polski) należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2014 r. w Polsce. W tym bowiem okresie rezydencja podatkowa była w Polsce i tutaj składają Państwo podstawowe zeznanie podatkowe – za ten okres.

 

W rezultacie zatem podatnik, który w trakcie roku podatkowego zmienił rezydencję podatkową, musi złożyć w każdym z tych krajów zeznania podatkowe obejmujące dochody z tego okresu, gdy był w nim rezydentem. Przy czym bardzo istotna jest jedna rzecz – jeśli np. do czerwca 2014 r., mieszkając we Francji, uzyskiwała Pani dochody z Polski, które wykazywała Pan iw zeznaniu francuskim jako „dochody zagraniczne”, to w tymże zeznaniu nie wykazuje Pani polskich dochodów za okres od 1 lipca 2014 r., bo po tym okresie nie jest już Pani francuską rezydentką. Analogicznie – w polskim zeznaniu za okres od 1 lipca 2014 r. nie wykazuje Pani dochodów francuskich jako dochody zagraniczne za okres do 30 czerwca 2014 r., gdyż za ten okres nie miała Pani takiego obowiązku.

 

Przykładowo: jeśli otrzymywała Pani co miesiąc emeryturę (decydować winna data otrzymania przychodu) do 10. każdego miesiąca: z Polski 1000 zł miesięcznie i z Francji 2500 zł miesięcznie (po przeliczeniu na PLN), to wówczas:

 

  • we Francji – składa Pani zeznanie podatkowe, w którym deklaruje Pani przychód z francuskiej emerytury za 6 miesięcy (15 000 zł) i przychód z polskiej emerytury jako przychód ze źródeł zagranicznych (6000 zł) – za okres do 30.06.2015 r.,
  • w Polsce – składa Pani zeznanie podatkowe, w którym deklaruje Pani przychód z polskiej emerytury za 6 miesięcy od lipca do grudnia (15 000 zł) i przychód z francuskiej emerytury jako przychód ze źródeł zagranicznych (15 000 zł) za okres od 01.07.2015 r. – nie deklaruje Pani natomiast w tym zeznaniu ani emerytury polskiej do czerwca 2015 r., ani emerytury francuskiej do czerwca 2015 r.!

 

Uwaga: jest bardzo istotna sprawa, mianowicie problem tego, w jaki sposób instytucje wypłacające świadczenia emerytalne pobierały podatki. Pani twierdzi, że zmiana rezydencji nastąpiło 1 lipca 2014 r. Jednak pojawia się pytanie, czy informowała Pani o tym fakcie instytucje ubezpieczeniowe? Bo jeśli nie, to instytucje te dalej pobierały podatki (albo i nie pobierały) tak, jakby Pani była rezydentką francuską a nie polską. Korygowanie tego może być bardzo kłopotliwe, gdy np. ZUS nie pobrał podatku (a powinien), a z kolei francuska instytucja ubezpieczeniowa pobrała podatek (a nie powinna). W tej sytuacji bardziej praktyczne może okazać się takie wyjście, iż jako datę zmiany rezydencji podatkowej przyjmiemy datę, w której poinformowane zostały instytucje ubezpieczeniowe i od tej daty zaczęły one tak pobierać (albo nie pobierać) podatków, jakby Pani była rezydentką polską. Przy 20-letnim pobycie we Francji dość trudno jest uchwycić moment faktycznej zmiany zamiaru stałego pobytu – w dużej mierze wynika to z subiektywnych odczuć samego podatnika. Czy był to 1 lipca 2014 czy 1 stycznia 2015 r., dość trudno ustalić, i w rezultacie często organ podatkowy po prostu daję wiarę podatnikowi (tym bardziej, że wielu podatników właśnie dla wygody dokonuje formalnej zmiany rezydencji od początku roku podatkowego).

 

Druga sprawa dotyczy rozliczenia emerytury.

 

Zakładamy, iż jesteście Państwo rezydentami podatkowymi polskimi. Zatem poniższe reguły obowiązują do przychodów otrzymanych od 1 lipca 2014 r.


Najprościej będzie z emeryturą polską – jest to jak rozumiem emerytura z ZUS, powinna Pani otrzymać z ZUS PIT-11 i przepisać kwotę przychodu, podatku itp. Uwaga: jeśli nie informowała Pani ZUS-u o zmianie rezydencji, to nie jestem pewien czy ZUS pobierał jakiś podatek czy też nie pobierał. Jeśli był pobierany podatek, to wówczas należy go wykazać, jeśli nie był pobierany ze względu na Państwa rezydencję we Francji, to należy wówczas go dopłacić.

 

(…)

 

Otrzymywana przez Państwa emerytura, jeśli wynika z pracy świadczonej na uniwersytecie, najprawdopodobniej kwalifikuje się do art. 19 jako emerytura przekazywana przez „osobę prawną prawa publicznego” z tytułu usług o charakterze publicznym świadczonej tej osobie prawnej. Uniwersytet, jeśli był uniwersytetem publicznym, podpadał pod ten przepis. W przypadku laboratorium, również z tego, co Pani pisze, miało ono charakter publiczny, najprawdopodobniej było ono albo wydzieloną osobą prawną albo też prowadzone było przez jednostkę sektora finansów publicznych. Niemniej wobec faktu, iż odbiorca emerytury (Pani i mąż) macie miejsce zamieszkania w Polsce i posiadacie polskie obywatelstwo, i tak emerytury te będą podlegać opodatkowaniu tylko w Polsce i nie będą podlegać opodatkowaniu we Francji.

 

Natomiast jeśli nawet uzyskiwane świadczenia nie byłyby kwalifikowane jako emerytura tylko np. jako świadczenia z dobrowolnych ubezpieczeń, to również podlegałyby one opodatkowaniu tylko w Polsce jako państwie rezydencji podatkowej. Wynika to z art. 21 ust. 1 umowy, zgodnie z którym części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw (w Polsce) bez względu na to, skąd pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce)

 

Podobne stanowisko wyraził np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 23 lutego 2012 r. IPTPB2/415-787/11-4/JR:

 

„Z uwagi na to, iż Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania w Polsce, a otrzymywane przez Nią świadczenie emerytalne wraz dodatkami są wypłacane przez instytucję francuską, w niniejszej sprawie znajdą zastosowania postanowienia Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską aFrancją.

 

Stosownie do art. art. 18 Umowy sporządzonej w dniu 20 czerwca 1975 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1977 r. Nr 1, poz. 5), z zastrzeżeniem postanowień artykułu 19 ust. 2 renty, emerytury i podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniego zatrudnienia, wypłacane osobie zamieszkałej w jednym Umawiającym się Państwie (w Polsce) podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce).

 

W myśl art. 21 ust. 1 ww. Umowy części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw (w Polsce), bez względu na to skąd pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w Polsce).

 

Wobec powyższego, do emerytury oraz dodatków wypłacanych przez francuską instytucję osobie zamieszkałej w Polsce stosuje się przepisy polskiego prawa podatkowego, gdyż w świetle ww. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania świadczenia te podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce”. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton