Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozdzielność majątkowa a wspólny kredyt mieszkaniowy

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 07.02.2011

Czy można ustanowić rozdzielność majątkową małżonków mimo posiadania przez nich wspólnego kredytu mieszkaniowego? Mamy oddzielne konta, mieszkam sama z synem i samodzielnie spłacam kredyt oraz opłacam nasze wspólne mieszkanie. Sąd orzekł, że przyjmie pozew, jeśli spłacę cały kredyt. Czy to zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Posiadanie wspólnego kredytu nie może stanowić jedynej i bezpośredniej przesłanki oddalenia przez sąd żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa między małżonkami może powstać albo w drodze umowy zawartej przed notariuszem, albo w drodze orzeczenia sądowego. Jeśli mąż nie chce się zgodzić na zawarcie intercyzy przed notariuszem, to rozdzielność majątkową uzyskać może Pani tylko na drodze sądowej.

 

Podstawę prawną żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej stanowi art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”. Przesłanką żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej są zatem ważne powody.

 

Ustawodawca w żadnym przepisie nie wprowadził zakazu ustanowienia rozdzielności majątkowej ze względu na zaciągnięty uprzednio przez małżonków kredyt. Interesy kredytodawcy (banku) są bowiem zabezpieczone. Ustanowienie rozdzielności majątkowej w żaden sposób nie wpłynie na przedmiotowy kredyt. Nadal będziecie odpowiadać za niego solidarnie, co w praktyce oznacza, że bank będzie mógł żądać całości lub części świadczenia od Was łącznie lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z Was zwalnia drugiego. Aż do zupełnego zaspokojenia banku pozostaniecie Państwo dłużnikami solidarnymi (art. 366 Kodeksu cywilnego).

 

Tym samym musi mieć Pani świadomość, że mimo posiadania rozdzielności majątkowej bank będzie mógł żądać spłaty pozostałej części kredytu tylko od Pani, jeśli egzekucja z majątku męża okaże się bezskuteczna.

Jeśli rzeczywiście sama będzie Pani spłacała kredyt, to połowy spłaconej kwoty będzie mogła Pani żądać od męża, ale będzie musiała Pani uczynić to we własnym zakresie i z własnej inicjatywy (np. wytaczając stosowne powództwo o zapłatę).

 

Za ważne powody, dające podstawę do ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, uznaje się sytuację, która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, że dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny (Por. Winiarz J., Małżeńskie stosunki majątkowe, s. 84). Trwonienie majątku wspólnego na skutek hulaszczego trybu życia, alkoholizmu, rażącej niegospodarności, uchylanie się od pomnażania i utrzymywania majątku wspólnego albo też zatrzymanie tego majątku wyłącznie dla siebie – to przykłady zachowań, które uzasadniałyby orzeczenie rozdzielności majątkowej. Chodzi tu zatem o sytuacje zawinione przez jednego z małżonków.

 

Równie ważnym powodem przemawiającym za orzeczeniem rozdzielności jest separacja faktyczna małżonków. Z separacją faktyczną mamy do czynienia, gdy między małżonkami od jakiegoś czasu ustała przede wszystkim więź fizyczna i duchowa, a także gospodarcza.

 

Na podstawie wskazanych w treści Pani pytania okoliczności faktycznych moim zdaniem są podstawy do żądania rozdzielności majątkowej bez uprzedniego spłacenia kredytu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + 9 =

»Podobne materiały

Sprawa w sądzie pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy

Mam sprawę w toku w sądzie pracy – o ustalenie istnienia stosunku pracy. Na razie było jedno posiedzenie sądu. Będąc emerytką, podjęłam pracę w stowarzyszeniu. Była to praca biurowa. Przez ponad pięć lat dostawałam co miesiąc nową umowę–zlecenie, jedną po drugiej, bez żadnej przerwy. Mia

 

Podział majątku dorobkowego – rozliczenie pożyczki zaciągniętej na rozwinięcie działalności gospodarczej małżonka

Od trzech lat jestem po rozwodzie. Jeszcze w trakcie trwania małżeństwa i małżeńskiej wspólnoty majątkowej, w 2005 r. zaciągnąłem w firmie mojego kuzyna pożyczkę w wysokości 60 tys. zł na rozwinięcie działalności gospodarczej. Z pożyczki tej korzystała cała moja rodzina. Rok temu była żona wyst

 

Sposób ustalania wartości składników majątku przy podziale majątku

Jestem 5 lat po rozwodzie. W tej chwili toczy się przed sądem sprawa o podział majątku. Mam pytanie co do sposobu ustalania wartości dzielonych składników majątku np. samochodu. Czy ustala się wartość tego samochodu na dzień orzeczenia wyroku rozwodowego (jak chce tego była małżonka), czy na dzień p

 

Czy dokonanie wkładu na majątek wspólny przedawnia się?

Czy wkład z majątku osobistego na majątek wspólny (sprzedałem mieszkanie, które nabyłem przed ślubem, a pieniądze włożyłem w budowę domu, który podlega pod majątek wspólny) podlega przedawnieniu, np. 10 lat od włożenia wkładu z majątku osobistego na wspólny i po tym okresie nie mogę domagać się zwro

 

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie ze służebności przesyłu

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu jest ustanawiane jednorazowo na podstawie orzeczenia sądu – tak sądzę. Jaka może albo powinna być relacja tego wynagrodzenia do wynagrodzenie za bezumowne korzystanie ze służebności przesyłu za ostatnie 10 lat?

 

Rozliczenie ubezpieczenie na życie dla pracowników

Zatrudniam pracowników na umowę o pracę, na podstawie umów-zleceń oraz w oparciu o umowy współpracy (B2B). Chcę wykupić dla kluczowych pracowników (umowy o pracę) oraz współpracowników (jdg, B2B) ubezpieczenia na życie i dożycie. W umowie tej ubezpieczającym będzie płatnik składek, czyli moja firma

 

Wejście w najem mieszkania komunalnego po matce która wyjechała za granicę

Zamieszkuję wraz z żoną i małymi dzieci w mieszkaniu komunalnym. Wszyscy jesteśmy tam zameldowani, jednak najemcą mieszkania jest moja matka, która od kilkunastu lat przebywa za granicą. Sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że mama w Polsce zostawiła spore długi, których część spłaciłem (np. zaległości

 

Sprzedaż mieszkania kupionego z bonifikatą a wezwanie do gminy celu złożenia wyjaśnień

Przed 7 laty kupiłam mieszkanie od gminy z 90-procentową bonifikatą. Jeszcze tego samego roku sprzedałam je za 295 tys. złotych i kupiłam inne za 345 tys. zł. Obecnie zostałam wezwana przez gminę do złożenia wyjaśnień. Wygląda na to, że urząd gminy nie liczy tego, co zapłaciłam w kredycie (110 tys.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »