.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozdzielność majątkowa a wspólny kredyt mieszkaniowy

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 07.02.2011

Czy można ustanowić rozdzielność majątkową małżonków mimo posiadania przez nich wspólnego kredytu mieszkaniowego? Mamy oddzielne konta, mieszkam sama z synem i samodzielnie spłacam kredyt oraz opłacam nasze wspólne mieszkanie. Sąd orzekł, że przyjmie pozew, jeśli spłacę cały kredyt. Czy to zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Posiadanie wspólnego kredytu nie może stanowić jedynej i bezpośredniej przesłanki oddalenia przez sąd żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa między małżonkami może powstać albo w drodze umowy zawartej przed notariuszem, albo w drodze orzeczenia sądowego. Jeśli mąż nie chce się zgodzić na zawarcie intercyzy przed notariuszem, to rozdzielność majątkową uzyskać może Pani tylko na drodze sądowej.

 

Podstawę prawną żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej stanowi art. 52 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że „z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej”. Przesłanką żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej są zatem ważne powody.

 

Ustawodawca w żadnym przepisie nie wprowadził zakazu ustanowienia rozdzielności majątkowej ze względu na zaciągnięty uprzednio przez małżonków kredyt. Interesy kredytodawcy (banku) są bowiem zabezpieczone. Ustanowienie rozdzielności majątkowej w żaden sposób nie wpłynie na przedmiotowy kredyt. Nadal będziecie odpowiadać za niego solidarnie, co w praktyce oznacza, że bank będzie mógł żądać całości lub części świadczenia od Was łącznie lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z Was zwalnia drugiego. Aż do zupełnego zaspokojenia banku pozostaniecie Państwo dłużnikami solidarnymi (art. 366 Kodeksu cywilnego).

 

Tym samym musi mieć Pani świadomość, że mimo posiadania rozdzielności majątkowej bank będzie mógł żądać spłaty pozostałej części kredytu tylko od Pani, jeśli egzekucja z majątku męża okaże się bezskuteczna.

Jeśli rzeczywiście sama będzie Pani spłacała kredyt, to połowy spłaconej kwoty będzie mogła Pani żądać od męża, ale będzie musiała Pani uczynić to we własnym zakresie i z własnej inicjatywy (np. wytaczając stosowne powództwo o zapłatę).

 

Za ważne powody, dające podstawę do ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, uznaje się sytuację, która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, że dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny (Por. Winiarz J., Małżeńskie stosunki majątkowe, s. 84). Trwonienie majątku wspólnego na skutek hulaszczego trybu życia, alkoholizmu, rażącej niegospodarności, uchylanie się od pomnażania i utrzymywania majątku wspólnego albo też zatrzymanie tego majątku wyłącznie dla siebie – to przykłady zachowań, które uzasadniałyby orzeczenie rozdzielności majątkowej. Chodzi tu zatem o sytuacje zawinione przez jednego z małżonków.

 

Równie ważnym powodem przemawiającym za orzeczeniem rozdzielności jest separacja faktyczna małżonków. Z separacją faktyczną mamy do czynienia, gdy między małżonkami od jakiegoś czasu ustała przede wszystkim więź fizyczna i duchowa, a także gospodarcza.

 

Na podstawie wskazanych w treści Pani pytania okoliczności faktycznych moim zdaniem są podstawy do żądania rozdzielności majątkowej bez uprzedniego spłacenia kredytu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »