Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozdzielność majątkowa a kredyty żony

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 06.09.2014

Sąd ustanowił rozdzielność majątkową z datą wsteczną (od 1 marca 2011 r.). We wrześniu 2011 r. żona (bez mojej wiedzy i zgody) zaciągnęła kilka kredytów. Przez wiele lat mieszkaliśmy w spółdzielczym mieszkaniu lokatorskim, które otrzymaliśmy w trakcie trwania małżeństwa. Na początku 2011 r. żona wyprowadziła się, ale pisma bankowe nadal przychodzą do naszego mieszkania. Czy odpowiadam za kredyty żony zaciągnięte po ustanowieniu rozdzielności majątkowej? Czy komornik może zająć mieszkanie lub prawo do niego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ponieważ rozdzielność majątkowa została ustanowiona wyrokiem z datą wsteczną, tj. z dniem 1 marca 2011 r., z chwilą uprawomocnienia się tego orzeczenia wspólność majątkowa, jaka łączyła Państwa z mocy ustawy, ustała z dniem oznaczonym w wyroku. Oznacza to, że dotychczasowe składniki majątku wspólnego, a więc przykładowo ruchomości i nieruchomości, stały się przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych. Dla wierzycieli żony konsekwencją powyższego będzie możliwość wszczęcia egzekucji sądowej (komorniczej) z udziału w prawie własności ruchomości czy nieruchomości (o ile jakiś majątek nabyliście Państwo w trakcie trwania wspólności ustawowej).

 

W świetle przepisu art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wspólność majątkowa małżeńska jest tzw. współwłasnością łączną. W czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego, rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzenia udziałem, który mu przypadnie w razie ustania wspólności w całym majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku, a wierzyciel nie może żądać zaspokojenia z takiego przewidywanego udziału. Zasadą jest, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym (art. 43 § 1 K.r.o.). Po prawomocnym ustanowieniu rozdzielności majątkowej mogą Państwo dokonać podziału wypracowanego majątku wspólnego, a więc znieść współwłasność. Jednak dla możności skierowania egzekucji do udziału żony w składnikach byłego majątku wspólnego taki podział nie jest konieczny.

 

Wobec treści wyroku i wstecznej daty ustanowienia rozdzielności żona nie potrzebowała Pańskiej zgody na zaciągnięcie wskazanych w pytaniu zobowiązań (kredytów). Jest to pewna fikcja prawna, polegająca na przyjęciu, że w czasie zaciągania tych zobowiązań nie istniał już ustawowy majątek wspólny, z którym związane są szczegółowe reguły zarządzania przez małżonków, w tym konieczność uzyskania zgody małżonka na niektóre czynności (art. 31-46 K.r.o.). Rozdzielność majątkowa cechuje się bowiem tym, że każdy z małżonków posiada wyłącznie swój majątek osobisty, którym samodzielnie zarządza (art. 51 i art. 511 K.r.o.). Wierzyciele żony z tytułu kredytów i pożyczek, zaciągniętych przez nią po dniu ustanowienia rozdzielności majątkowej, są jej wierzycielami osobistymi.

 

Jak stanowi przepis art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z roku 2003, Nr 119, poz. 1116 ze zm.), spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji. Z prawa lokatorskiego, jakie otrzymaliście Państwo jako małżeństwo, żadna egzekucja na zaspokojenie zobowiązań zaciągniętych w trakcie trwania wspólności ustawowej, jak i po jej zniesieniu wyrokiem sądu, w aktualnie obowiązującym stanie prawnym, nigdy nie będzie mogła być prowadzona. Nie musi się Pan zatem obawiać, że prawo to w jakiś sposób zostanie Państwu „odebrane” z powodu kredytów żony.

 

Co do korespondencji, proszę konsekwentnie odsyłać ją do nadawcy z informacją, że adresat już pod tym adresem nie mieszka. Żonie proszę natomiast zwrócić uwagę na konieczność aktualizacji adresu zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie może spotkać ją bardzo dotkliwa konsekwencja związana z doręczaniem pism sądowych i wszelkich urzędowych (pisma będą uważane za skutecznie doręczone).

 

Wedle treści przepisu art. 52 § 1 K.r.o. z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu (art. 52 § 3 K.r.o.). Taki właśnie „wyjątkowy wypadek” zaistniał w Państwa sprawie i należy zdecydowanie podzielić pogląd sądu w tym przedmiocie.

 

Reasumując, nie ponosi Pan osobistej odpowiedzialności za zobowiązania małżonki zaciągnięte po dniu 1 marca 2011 r., ale jak wskazałam wyżej, wierzyciel może skierować egzekucję do udziału w prawie, jaki służy żonie w składnikach dawnego majątku wspólnego. W przypadku skutecznej egzekucji, a więc przykładowo w razie sprzedaży udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości czy ruchomości będzie Pan współwłaścicielem, ale już nie z żoną, a z osobą trzecią, czyli nabywcą w drodze postępowania egzekucyjnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + cztery =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki