Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozdzielność majątkowa a spółka męża

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 06.01.2019

Mieszkam z Anglii z dorosłymi dziećmi, mąż mieszka w Polsce. Mąż założył spółkę z o.o. i myśli o kredycie. Zaproponował mi rozdzielność majątkową dla zabezpieczenia. Mamy wspólny majątek i jego oszczędności, a ja spłacam kupiony w UK na kredyt dom. Mam obawy o rozdzielność majątkową – czy słuszne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozdzielność majątkowa a spółka męża

Fot. Fotolia

Podstawę prawną dla wskazanego stanu faktycznego stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 31 Kodeksu rodzinnego:

 

„§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)”.

 

Przechodząc do rozważań dotyczących Pani sprawy, problematyczna jest ewentualna kwestia nakładów, kredytów i nieruchomości w Anglii. Otóż sąd Polski nie ma jurysdykcji do zajmowania się nieruchomościami w Anglii. Obecnie sama Pani spłaca kredyt, będąc w ustroju wspólności ustawowej. Jest to niekorzystne z punktu widzenia Pani interesów. Zapewne zniesienie wspólności ustawowej ułatwi rozliczenia w przypadku ewentualnej sprawy o podział majątku. Każda Pani spłata kredytu traktowana będzie jako nakład z majątku osobistego na wspólny.

 

Sama rozdzielność majątkowa w Państwa wypadku nie rodzi negatywnych skutków prawnych. Żyjecie Państwo osobno, prowadzicie osobne gospodarstwa domowe. Jeżeli działalność męża obarczona jest dużym ryzykiem gospodarczym, to faktycznie jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie. Zaznaczam, iż możliwość, że będzie Pani odpowiadać za długi, jest czysto hipotetyczna. W pierwszym rzędzie odpowiada spółka, a następnie w razie bezskuteczności egzekucji prezes zarządu (organ reprezentujący). W mojej ocenie kwestia rozdzielności wynika z potrzeby podejmowania przez męża samodzielnych działań. Będąc w ustroju wspólności ustawowej, nie może samodzielnie zaciągnąć kredytu. Ułatwi mu to możliwość działania, stanie się elastyczny w podejmowanych przez siebie krokach

 

Działki i oszczędności w dalszym ciągu wchodzić będą w skład majątku wspólnego i zniesienie wspólności ustawowej nie wpłynie na przynależność tych składników majątkowych.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - 10 =

»Podobne materiały

Intercyza z wyrównaniem dorobków

Chciałabym podpisać intercyzę z wyrównaniem dorobków. Proszę o podanie jak największej liczby informacji na jej temat, z uwzględnieniem jej wad i zalet. Interesuje mnie szczególnie, czy można w takiej intercyzie zrobić zapis, że przyszły małżonek zobowiązuje się, iż w przypadku rozwodu oprócz wyrówn

 

Wyrównanie dorobków

Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą i zaciąga duże kredyty, ale dzięki temu też dużo zarabia. Ja pracuję, ale mam niską pensję. Nie chciałabym odpowiadać za długi męża ani w czasie trwania małżeństwa, ani w przypadku rozwodu. Czy w mojej sytuacji najkorzystniejszym dla mnie rozwiązaniem będzie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »