.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zabezpieczyć się przed długami żony?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 15.10.2019

Jeden ze współmałżonków (żona) po ustanowieniu rozdzielności majątkowej i przepisaniu majątku na drugiego małżonka – męża (po całkowitej spłacie przez niego wcześniejszych długów żony) nadal zaciąga nowe zobowiązania finansowe bez jego zgody. Popada w kolejne trudności finansowe i staje się niewypłacalny. Zobowiązania trafiają do komornika – jest ich kilka. Komornik ściąga część emerytury osoby zadłużonej (żony), ale ta część w stosunku do roszczeń jest stosunkowo mała. Czy w takiej sytuacji roszczenia te będą w jakikolwiek sposób obciążać małżonka niezadłużonego (męża)? Proceder w żaden sposób nie służy wspólnej sprawie małżonków, w jego efekcie nie były nabywane żadne dobra, z których korzysta małżonek niezadłużony. Co w takiej sytuacji jeszcze może on zrobić, aby uchronić się od odpowiedzialności za długi żony, o których nie wiedział, na które nie wyraził zgody, a który to dług został zaciągnięty po ustanowieniu rozdzielności majątkowej? Dodam jeszcze, że małżonkowie mają dwoje dorosłych dzieci. Jedno z nich jest ubezwłasnowolnione, upośledzone umysłowo w stopniu głębokim i pozostaje pod opieką obojga małżonków. Drugie pracuje i jest samodzielne.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zabezpieczyć się przed długami żony?

Fot. Fotolia

Podstawowe znaczenie ma ustalenie skuteczności umowy rozdzielności małżeńskiej majątkowej. Przesłanką skuteczności umowy majątkowej małżeńskiej wobec osoby trzeciej jest wiedza tej osoby o fakcie zawarcia oraz rodzaju umowy. Ustawową przesłankę należy rozumieć ściśle – osoba trzecia musi mieć pozytywną wiedzę o zawarciu umowy i jej rodzaju, a nie jedynie możliwość zdobycia takiej wiedzy. Nie jest natomiast wymagane, aby osoba trzecia znała konkretne postanowienia umowy. Ma jedynie wiedzieć, czy chodzi o umowę rozszerzającą bądź ograniczającą wspólność majątkową małżonków, czy też o umowę wprowadzającą rozdzielność majątkową. Jak się wydaje, nie jest konieczna wiedza o tym, czy umowa wprowadza ustrój pełnej rozdzielności majątkowej czy też rozdzielności z wyrównaniem dorobków, gdyż w obu tych ustrojach majątkowych w czasie ich obowiązywania funkcjonują jedynie majątki osobiste małżonków.

 

Wiedza o fakcie zawarcia i rodzaju małżeńskiej umowy majątkowej może przede wszystkim pochodzić od samych małżonków. Leży to w ich interesie, gdyż przekazanie osobie trzeciej stosownej wiedzy pozwala później powoływać się na skuteczność wobec niej zawartej umowy. Przekazanie takiej wiedzy nie musi następować w sposób sformalizowany, chociaż stosowna informacja może znaleźć się np. w treści umowy zawieranej z osobą trzecią.

 

Źródłem wiedzy osoby trzeciej może być także np. rejestr publiczny. Wprawdzie w polskim prawie nie jest przewidziane funkcjonowanie rejestru umów majątkowych małżeńskich, ale informacja o tym, że dany przedmiot objęty jest wspólnością umowną, zawarta w księdze wieczystej, spowoduje, iż zawarta umowa będzie skuteczna względem osoby trzeciej. Zgodnie z art. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece księgi wieczyste są jawne i nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze oraz wniosków, o których uczyniono wzmiankę. Podobnie nie można zasłaniać się nieznajomością informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w ewidencji przedsiębiorców.

 

Małżeńska umowa o rozdzielności majątkowej jest skuteczna względem osób trzecich (wierzycieli i kontrahentów jednego z małżonków), gdy powzięły one wiadomość o zawarciu i rodzaju umowy majątkowej małżeńskiej najpóźniej w chwili wystąpienia zdarzenia, w wyniku którego powstaną określone skutki prawne, nawiązany zostanie stosunek prawny, z którego wynika wierzytelność (zwraca na to uwagę J. Piątowski, w: System prawa rodzinnego…, s. 525 i n.).

 

Nie ma żadnych podstaw do obaw o możliwość pociągnięcia za długi współmałżonka. Zawarcie rozdzielności majątkowej zamyka problem odpowiedzialności za długi żony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »