Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zabezpieczyć się przed długami żony?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 15.10.2019

Jeden ze współmałżonków (żona) po ustanowieniu rozdzielności majątkowej i przepisaniu majątku na drugiego małżonka – męża (po całkowitej spłacie przez niego wcześniejszych długów żony) nadal zaciąga nowe zobowiązania finansowe bez jego zgody. Popada w kolejne trudności finansowe i staje się niewypłacalny. Zobowiązania trafiają do komornika – jest ich kilka. Komornik ściąga część emerytury osoby zadłużonej (żony), ale ta część w stosunku do roszczeń jest stosunkowo mała. Czy w takiej sytuacji roszczenia te będą w jakikolwiek sposób obciążać małżonka niezadłużonego (męża)? Proceder w żaden sposób nie służy wspólnej sprawie małżonków, w jego efekcie nie były nabywane żadne dobra, z których korzysta małżonek niezadłużony. Co w takiej sytuacji jeszcze może on zrobić, aby uchronić się od odpowiedzialności za długi żony, o których nie wiedział, na które nie wyraził zgody, a który to dług został zaciągnięty po ustanowieniu rozdzielności majątkowej? Dodam jeszcze, że małżonkowie mają dwoje dorosłych dzieci. Jedno z nich jest ubezwłasnowolnione, upośledzone umysłowo w stopniu głębokim i pozostaje pod opieką obojga małżonków. Drugie pracuje i jest samodzielne.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zabezpieczyć się przed długami żony?

Fot. Fotolia

Podstawowe znaczenie ma ustalenie skuteczności umowy rozdzielności małżeńskiej majątkowej. Przesłanką skuteczności umowy majątkowej małżeńskiej wobec osoby trzeciej jest wiedza tej osoby o fakcie zawarcia oraz rodzaju umowy. Ustawową przesłankę należy rozumieć ściśle – osoba trzecia musi mieć pozytywną wiedzę o zawarciu umowy i jej rodzaju, a nie jedynie możliwość zdobycia takiej wiedzy. Nie jest natomiast wymagane, aby osoba trzecia znała konkretne postanowienia umowy. Ma jedynie wiedzieć, czy chodzi o umowę rozszerzającą bądź ograniczającą wspólność majątkową małżonków, czy też o umowę wprowadzającą rozdzielność majątkową. Jak się wydaje, nie jest konieczna wiedza o tym, czy umowa wprowadza ustrój pełnej rozdzielności majątkowej czy też rozdzielności z wyrównaniem dorobków, gdyż w obu tych ustrojach majątkowych w czasie ich obowiązywania funkcjonują jedynie majątki osobiste małżonków.

 

Wiedza o fakcie zawarcia i rodzaju małżeńskiej umowy majątkowej może przede wszystkim pochodzić od samych małżonków. Leży to w ich interesie, gdyż przekazanie osobie trzeciej stosownej wiedzy pozwala później powoływać się na skuteczność wobec niej zawartej umowy. Przekazanie takiej wiedzy nie musi następować w sposób sformalizowany, chociaż stosowna informacja może znaleźć się np. w treści umowy zawieranej z osobą trzecią.

 

Źródłem wiedzy osoby trzeciej może być także np. rejestr publiczny. Wprawdzie w polskim prawie nie jest przewidziane funkcjonowanie rejestru umów majątkowych małżeńskich, ale informacja o tym, że dany przedmiot objęty jest wspólnością umowną, zawarta w księdze wieczystej, spowoduje, iż zawarta umowa będzie skuteczna względem osoby trzeciej. Zgodnie z art. 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece księgi wieczyste są jawne i nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze oraz wniosków, o których uczyniono wzmiankę. Podobnie nie można zasłaniać się nieznajomością informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w ewidencji przedsiębiorców.

 

Małżeńska umowa o rozdzielności majątkowej jest skuteczna względem osób trzecich (wierzycieli i kontrahentów jednego z małżonków), gdy powzięły one wiadomość o zawarciu i rodzaju umowy majątkowej małżeńskiej najpóźniej w chwili wystąpienia zdarzenia, w wyniku którego powstaną określone skutki prawne, nawiązany zostanie stosunek prawny, z którego wynika wierzytelność (zwraca na to uwagę J. Piątowski, w: System prawa rodzinnego…, s. 525 i n.).

 

Nie ma żadnych podstaw do obaw o możliwość pociągnięcia za długi współmałżonka. Zawarcie rozdzielności majątkowej zamyka problem odpowiedzialności za długi żony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus 10 =

»Podobne materiały

Intercyza z wyrównaniem dorobków

Chciałabym podpisać intercyzę z wyrównaniem dorobków. Proszę o podanie jak największej liczby informacji na jej temat, z uwzględnieniem jej wad i zalet. Interesuje mnie szczególnie, czy można w takiej intercyzie zrobić zapis, że przyszły małżonek zobowiązuje się, iż w przypadku rozwodu oprócz wyrówn

 

Wyrównanie dorobków

Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą i zaciąga duże kredyty, ale dzięki temu też dużo zarabia. Ja pracuję, ale mam niską pensję. Nie chciałabym odpowiadać za długi męża ani w czasie trwania małżeństwa, ani w przypadku rozwodu. Czy w mojej sytuacji najkorzystniejszym dla mnie rozwiązaniem będzie

 

Mąż zarabia dużo, żona mało – co ze wspólnym majątkiem?

Od 10 lat jestem żonaty, mamy jedno dziecko. Mieszkamy w domu odziedziczonym po moich rodzicach. Od pewnego czasu nie układa nam się w małżeństwie i żona cały czas mnie straszy rozwodem. Chyba byłbym skłonny jej ten rozwód dać, ale problem widzę w ewentualnym podziale majątku. Pracuję za granicą i d

 

Umowa przedmałżeńska

Za kilka tygodni planuję zawrzeć związek małżeński. Chciałbym jednak już teraz zabezpieczyć się na wypadek rozwodu. Obecnie mieszkamy w domu należącym do mojego ojca. Jestem jedynym spadkobiercą. Czy istnieje możliwość sporządzenia umowy przedmałżeńskiej ograniczającej prawa mojej przyszłej żony do

 

Zawarcie intercyzy po latach wspólnego życia

Jesteśmy małżeństwem z 30-letnim stażem. Moje dochody ostatnio są znacznie wyższe od dochodów męża i dlatego zastanawiam się nad intercyzą. Mam oddzielne konto, na które wpływa moja emerytura, oraz konto wspólne z mężem, na które wpływają wyłącznie moje dochody z pracy. Mąż ma oddzielne konto, na kt

 

Budowa domu na wspólnej działce

Moje pytanie dotyczy domu budowanego na wspólnej działce. Mamy z mężem rozdzielność majątkową, rok temu zakupiliśmy na kredyt działkę budowlaną. Potem mąż sprzedał mieszkanie otrzymane nieco wcześniej w darowiźnie i za pieniądze ze sprzedaży buduje na naszej działce dom. Do tej pory poniósł większoś

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »