.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kara za udział w rozboju kwalifikowanym

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 12.07.2012

Chciałbym wiedzieć, co może mi grozić za współudział w rozboju kwalifikowanym. Wiem, iż za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności (od 3 do 15 lat). Jednak mój adwokat uważa, że mam szansę na uniewinnienie. W zdarzeniu brało udział ok. 12 osób. Większość przyznała się do winy (w tym ja). Przyznam, że w trakcie zdarzenia zostałem sparaliżowany przez strach i obserwowałem wszystko z boku. Większość świadków to potwierdza. Zdarzenie miało miejsce w lutym 2011 r. (byłem już wtedy pełnoletni), natomiast zatrzymanie – w sierpniu tego samego roku. Nigdy wcześniej nie byłem karany. Czy naprawdę mogę liczyć na uniewinnienie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak słusznie Pan wskazał, w przypadku popełnienia zbrodni rozboju, o którym mowa w art. 280 § 2 Kodeksu karnego, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od 3 do 15 lat.

 

W mojej ocenie – po zapoznaniu się z treścią pytania, w którym to dokonał Pan opisu stanu faktycznego – niezwykle trudno będzie wykazać, iż Pana działanie wypełnia znamiona rozboju, albowiem jak sam Pan wskazuje (większość świadków także), był Pan głównie obserwatorem.

 

Sposób działania sprawcy rozboju polega na zastosowaniu „przemocy wobec osoby”. Chodzi tu o zastosowanie bezpośredniej przemocy fizycznej ukierunkowanej na ciało. Sprawca doprowadza do pozbawienia oporu lub obezwładnienia ofiary, a głównym celem jego działania jest dokonanie kradzieży.

 

Tak samo jak „przemoc wobec osoby” ustawodawca traktuje „groźbę natychmiastowego jej użycia”. Należy przez to rozumieć zapowiedź użycia przemocy, np. pobicia czy spowodowania innego ujemnego następstwa. Forma wyrażenia groźby jest dowolna – z uwagi na brak jej określenia w ustawie.

 

Opierając się na Pana opisie, trudno byłoby wskazać, iż stosował Pan przemoc wobec jakiejkolwiek osoby. W tym miejscu należy przytoczyć pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy, który – choć pod rządami starego kodeksu – zachował aktualność do dnia dzisiejszego.

 

„Do bytu przestępstwa określonego w art. 210 K.k. [z 1969 r., obecnie art. 280 K.k.] niezbędne są dwa elementy pozostające ze sobą w ścisłym związku, a mianowicie gwałt na osobie lub choćby groźba natychmiastowego użycia gwałtu albo też doprowadzenie ofiary do stanu nieprzytomności lub bezbronności oraz zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. Ten ścisły związek między tymi dwoma elementami działania skierowanego przeciwko różnym dobrom (zamach na osobę, zamach na mienie) polega na tym, że zamach na człowieka jest tu jedynie środkiem do realizacji głównego celu, jakim jest zabór mienia; środek ten sprawca stosuje po to, by dokonać zaboru mienia” (wyrok SN z 22 sierpnia 1975 r., V KR 120/75, OSNKW 1975, nr 12, poz. 163).

 

Kwalifikowana postać rozboju polega na tym, że sprawca posługuje się bronią palną, nożem lub innym, podobnie niebezpiecznym narzędziem lub środkiem obezwładniającym albo działa w sposób bezpośredni zagrażający życiu, albo działa wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią lub środkami bądź sposobami wskazanymi w dyspozycji art. 280 § 2.

 

Środek obezwładniający, którym posługuje się sprawca rozboju, musi być niebezpieczny i stwarzać zagrożenie dla życia. Należy oceniać go w znaczeniu przedmiotowym. Sąd Najwyższy stwierdził, że wymieniony w art. 280 § 2 „środek obezwładniający” – podobnie jak inne wskazane tam przedmioty i sposób działania – musi być „niebezpieczny”, tj. bezpośrednio zagrażający życiu człowieka (wyrok SN z 24 stycznia 2001 r., I KZP 45/2000, OSNKW 2001, nr 3-4, poz. 17; por. glosy aprobujące: K. Laskowska, PiP 2001, nr 4, s. 112 oraz M. Budyn, OSP 2001, nr 11, poz. 165).

 

Sprawca rozboju kwalifikowanego ma „posługiwać się” wyżej wymienionymi przedmiotami w celu osiągnięcia skutku przestępnego, jakim jest kradzież. Pojęcie to oznacza każde faktyczne zastosowanie przedmiotu służącego do popełnienia przestępstwa. Nie musi ono łączyć się z jego użyciem, lecz może ograniczyć się do jego okazania.

 

W mojej ocenie, Pana adwokat ma rację, twierdząc, iż jest szansa na Pana uniewinnienie, albowiem trudno doszukać się w Pana działaniu (opierając się tylko na Pana opisie) posługiwania się niebezpiecznym narzędziem lub stwarzania zagrożenia dla życia. Skoro był Pan obserwatorem, bez względu na okoliczności Pana bierności, nie można przypisywać Panu aktywnego działania, które w przypadku rozboju kwalifikowanego jest niezbędne.

 

Co prawda pojawiają się w literaturze głosy, iż podstawą takiej odpowiedzialności jest stwierdzenie, że sprawca co najmniej godził się na powyższe działanie współdziałającego w popełnieniu przestępstwa, ale należy pamiętać, iż w Pana przypadku, jak sam Pan wskazał, mamy do czynienia z paraliżującym strachem, który w znacznym stopniu wyłączył Pana prawidłowy tok rozumowania i ewentualne przeciwstawienie się.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl