Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozbieżności pomiędzy aktualną księgą wieczystą a księgami wieczystymi w internecie

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 09.10.2020

Chciałbym nabyć nieruchomość, która ma księgę wieczystą. Gdy otwieram księgę na stronie internetowej, pokazuje się informacja, że wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji sieci przesyłowej. W aktualnej treści KW tego wpisu nie ma. Czyli występują rozbieżności pomiędzy aktualną księgą wieczystą a księgami wieczystymi w internecie. Wiem jednak, że wspomniana sieć jest już wybudowana na innej trasie. Czy są jakieś zagrożenia i przeciwwskazania do rozpoczęcia budowy na tej działce? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozbieżności pomiędzy aktualną księgą wieczystą a księgami wieczystymi w internecie

Stan prawny nieruchomości w księdze wieczystej

Księgi wieczyste stanowią rejestr praw związanych z nieruchomością. Pod pojęciem stanu prawnego nieruchomości, ujawnionym w księdze wieczystej, należy rozumieć aktualny stan prawny nieruchomości zapisany w księdze wieczystej na dzień przeprowadzenia transakcji.

 

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. „rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie działa przeciwko:

 

  1. prawom obciążającym nieruchomość z mocy ustawy, niezależnie od wpisu,
  2. prawu dożywocia,
  3. służebnościom ustanowionym na podstawie decyzji właściwego organu administracji państwowej,
  4. służebnościom drogi koniecznej albo ustanowionym w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia,
  5. służebnościom przesyłu”.

 

Przyszły nabywca nabędzie nieruchomość wraz z obciążeniem prawami i służebnościami wymienionymi w tym przepisie, nawet jeżeli nie były one ujawnione w księdze wieczystej (tak. E. Bałan-Gonciarz, H. Ciepła).

 

Rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych wyłącza wzmianka o wniosku, o skardze na orzeczenie referendarza sądowego o apelacji lub kasacji oraz ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości – art. 8 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Rodzaje odpisów księgi wieczystej

Centralna Informacja wydaje na wniosek następujące rodzaje dokumentów:

 

  1. Odpis zwykły księgi wieczystej (zwany również aktualnym), przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu.
  2. Odpis zupełny księgi wieczystej, przedstawiający ostatni stan wpisów w księdze wieczystej i wpisy wykreślone oraz wzmianki o wnioskach, skargach na orzeczenia referendarzy sądowych, apelacjach, skargach kasacyjnych i wszczęciu postępowań z urzędu.

 

Odpis zwykły nie zawiera w swojej definicji wpisów wykreślonych, a więc odpis zwykły (aktualnego) księgi wieczystej to dokument, który nie zawiera wpisów wykreślonych. Wpisy te są natomiast w dokumencie „odpis zupełny księgi wieczystej”. Wpisy wykreślone prezentowane są na szarym tle.

 

Zgodnie z treścią KW wpisu dokonano na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, a następnie wykreślono. Podana jest chwila wykreślenia.

Dokładne sprawdzenie planowanych inwestycji

Według treści KW nieruchomość nie zawiera tego obciążenia. Jednak nie jest napisane nigdzie, że postępowanie administracyjne nie może zostać wszczęte w tym zakresie – nowej inwestycji, jeśli jest w planach, albo będzie w przyszłości.

 

Należy sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego i decyzje lokalizacyjne w zakresie inwestycji celu publicznego, czy nie są planowane na tym terenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 plus pięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki