.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Roszczenie regresowe wobec darczyńcy

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 29.01.2010

W 2007 r. otrzymałam od mamy darowiznę (działkę budowlaną) z niemałym zadłużeniem, którym ona była obciążona. Chcąc ją sprzedać, musiałam zapłacić dług hipoteczny, co też zrobiłam. Czy mogę założyć sprawę w sądzie o zwrot pieniędzy lub czy mogę w zamian żądać innego kawałka gruntu od mojej mamy, oczywiście też sądownie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przyjmując darowiznę obciążoną hipoteką, stała się Pani obok mamy dłużnikiem (współdłużnikiem).

 

Osoba, na rzecz której ustanowiona została hipoteka, zyskała w ten sposób dodatkowego dłużnika. Pani matka pozostała dłużnikiem osobistym, Pani natomiast, na skutek przyjęcia umowy darowizny, stała się tzw. dłużnikiem rzeczowym.

 

Spłacając hipotekę, ma Pani w stosunku do swojej mamy tzw. roszczenie regresowe. Istota tego uprawnienia polega na tym, że dłużnik, który spłacił dług, może żądać od współdłużnika połowy spełnionego świadczenia. Tym samym może Pani żądać od mamy połowy spłaconej sumy. Sposób zaspokojenia przez mamę Pani roszczenia jest obojętny i zależy od Waszego porozumienia. Nie ma przeszkód, by mama zamiast kwoty pieniężnej przekazała Pani inną nieruchomość.

 

Jeśli mama nie będzie chciała Pani oddać połowy spłaconego długu, wówczas będzie miała Pani prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę należnej kwoty. Jeżeli wartość przedmiotu sporu (czyli żądana kwota) nie przekracza 75 tys. zł sądem właściwym będzie sąd rejonowy – wydział cywilny miejsca zamieszkania mamy. Jeżeli żądana kwota przekracza 75 tys. zł – sądem właściwym będzie sąd okręgowy.

 

W pozwie musi Pani oznaczyć strony wraz z danymi adresowymi oraz wskazać wartość przedmiotu sporu, którą będzie żądana przez Panią kwota, czyli połowa spłaconego długu. Wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.

 

Od wartości przedmiotu sporu zależy opłata sądowa. Pozew winien być bowiem należycie opłacony – opłatą sądową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (a więc żądanej sumy bez odsetek), jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 tys. zł. Końcówkę opłaty zaokrągla się w górę do pełnego złotego. Dowód uiszczenia opłaty należy załączyć do pozwu.

 

W pozwie należy zwięźle opisać stan faktyczny sprawy i uzasadnić swoje żądanie (w tym celu należy załączyć umowę darowizny, odpis z księgi wieczystej, dowód spłaty hipoteki).

 

Pozew należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl