.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Oddalenie się z miejsca zdarzenia i roszczenie regresowe ubezpieczyciel poszkodowanego

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 27.08.2013

Miałem kolizję. Oddaliłem się z miejsca zdarzenia i ubezpieczyciel poszkodowanego wystąpił do mnie z roszczeniem regresowym. Po wypadku byłem w szoku, po pewnym czasie sam zgłosiłem się na policję. Jestem rolnikiem, więc wiadomo, że mojego dochodu nie da się wyliczyć jednoznacznie. Stawka przeliczeniowa 1 ha jest dość wysoka, więc mój potencjalny dochód może zostać wyliczony na bardzo wysoki, mimo że nigdy tak naprawdę takiego nie uzyskam. Czy mogę wystąpić z prośbą o zmniejszenie tej kwoty lub kasację? Jak przedstawić swoją sytuację finansową? Jak powinno wyglądać takie pismo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy w celu udzielenia odpowiedzi na Pańskie pytanie konieczne jest przede wszystkim przywołanie podstawy prawnej roszczenia regresowego, jakie zakład ubezpieczeń może mieć wobec Pana.

 

I tak zgodnie z przepisem art. 43 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1 przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący m.in. zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Co należy rozumieć pod pojęciem „zbiegnięcia”, warto wyjaśnić z pomocą poglądów przedstawicieli nauki prawa (tak m.in.: J. Miaskowski, K. Niezgoda, P. Skawiński, Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Komentarz, Warszawa 2012), zgodnie z którymi zbiegnięcie z miejsca wypadku oznacza samowolne oddalenie się sprawcy z miejsca zdarzenia posiadające znamiona ucieczki, mające na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej, a więc uniemożliwienie lub utrudnienie ustalenia jego tożsamości, ukrycie przed organami ścigania samego zdarzenia lub też dodatkowo obciążających okoliczności, jak np. stanu po użyciu alkoholu, nieposiadania uprawnień wymaganych do kierowania. Inaczej ujmując, jest to ucieczka polegająca na szybkim, w zamiarze niezauważonym, opuszczeniu miejsca zdarzenia bez zamiaru powrotu.

 

Mając zatem powyższe na uwadze oraz to, że nie podejmował Pan prób ucieczki lub ukrycia się oraz że samodzielnie zgłosił się Pan na policję, można uznać, że jednak z miejsca zdarzenia Pan nie zbiegł, a zatem brak jest podstaw do wystąpienia wobec Pana z roszczeniem regresowym.

 

Jednakże powyższe ustalenie istnienia znamion zbiegnięcia lub ich braku wymagałoby zasadniczo ingerencji sądu, co wiąże się z ryzykiem poniesienia dodatkowych kosztów takiego postępowania w razie przegranej.

 

Jeżeli chodzi zaś o możliwość zmniejszenia należnej od Pana kwoty, to po pierwsze należy zaznaczyć, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą oraz stanowiskiem doktryny sprawca szkody nie może żądać zmniejszenia jego obowiązku odszkodowawczego z powołaniem się na zasady współżycia społecznego, gdy m.in. właśnie po wyrządzeniu szkody zbiegł z miejsca zdarzenia.

 

Dlatego też ubiegając się o zmniejszenie należnej do oddania kwoty, jest Pan zasadniczo zdany na wyłączną decyzję ubezpieczyciela w tym zakresie.

 

Przechodząc zaś do kwestii sporządzenia pisma z wnioskiem o umorzenie części należności lub o rozłożenie jej na raty, należy stwierdzić, że podczas przedstawiania swojej sytuacji materialnej powinien Pan właśnie zaznaczyć w nim, że jest Pan rolnikiem, jaki posiada Pan areał ziemi i jak szacuje Pan swoje dochody (należy wskazać, że nie sposób policzyć tego jednoznacznie). Powinien Pan również w miarę dokładnie opisać swoje wydatki (rachunki, kredyty, koszty utrzymania itp.), przedkładając w miarę możliwości kopię potwierdzających je dokumentów. Zasadne jest również opisanie Pańskiej sytuacji życiowej i rodzinnej (czy Pan choruje, czy posiada Pan kogoś na swoim utrzymaniu – żonę, dzieci itd.).

 

Dobrym rozwiązaniem jest także przedstawienie własnej propozycji wysokości i terminów spłaty należności wynikającej z roszczenia regresowego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »