Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenia osób trzecich

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 06.11.2012

Zawieram umowę o wykonanie dzieła – strony internetowej. Ja jestem jednoosobowym przedsiębiorcą, a kontrahent – dużą firmą. Obawiam się o zapisy w umowie mówiące o mojej odpowiedzialności wobec roszczeń osób trzecich w przypadku wykrycia plagiatu. Wywalczyłem, że moja odpowiedzialność będzie wyłączona, jeśli dzieło zostanie zmodyfikowane przez zamawiającego. Czy takie zapisy wystarczą, by się zabezpieczyć (umowa w załączniku)? Jak ponosić odpowiedzialność adekwatną do mojego (żadnego…) majątku? Czy zostanę wciągnięty w ewentualny proces?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postanowienia, o które Pan pyta, mają za zadanie uchronić Pańskiego kontrahenta, na rzecz którego wykonuje Pan usługę ulepszenia strony internetowej, przed ewentualnymi skutkami naruszenia przede wszystkim praw autorskich, praw własności przemysłowej oraz ewentualnie naruszeniem dóbr osobistych, które to naruszenia mogłyby mieć miejsce, gdyby w sposób niezgodny z prawem lub zawartymi umowami wykorzystał je Pan przy wykonywaniu strony internetowej, czyli np. wykorzystał Pan zdjęcia lub grafiki bez zgody autora lub skopiował jakieś rozwiązania techniczne.

 

W takim przypadku pierwszym podmiotem, który naraża się na ewentualne roszczenia odszkodowawcze, jest właśnie Pański kontrahent, który będzie aktywnie korzystał ze strony internetowej, którą Pan dla niego przygotuje. Dlatego też Pański kontrahent zawarł w umowie z Panem postanowienia, które wzbudziły Pańskie wątpliwości.

 

Generalnie klauzula, na której dodanie zgodził się Pański kontrahent w brzmieniu: „Odpowiedzialność Wykonawcy wynikająca z niniejszego punktu nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy Dzieło będzie poddawane modyfikacjom lub będzie wykorzystywane przez Zamawiającego lub osoby trzecie niezgodnie z warunkami Umowy bądź też w celach innych niż te przewidziane w Umowie, chyba że Zamawiający wykaże, iż naruszenie praw zastrzeżonych nie zostało spowodowane modyfikacją Dzieła lub jego wykorzystaniem w sposób niezgodny z warunkami Umowy” – w dużej mierze eliminuje dla Pana ryzyko odszkodowawczych roszczeń osób trzecich, oczywiście w przypadku gdy Pan sam nie dopuści się na etapie realizacji umowy żadnego naruszenia praw autorskich. W tym kontekście proszę także pamiętać o dokładnym udokumentowaniu źródeł pochodzenia poszczególnych grafik, zdjęć, rozwiązań technicznych itp. oraz, co bardzo istotne, formy, w jakiej zostało dzieło przekazane kontrahentowi, tak by możliwe było ustalenie wszelkich modyfikacji, którym samowolnie dzieło poddał Pański kontrahent lub ewentualnie jakaś osoba trzecia.

 

Dodatkowo, aby zmniejszyć ewentualne ryzyko ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej (z tytułu roszczeń osób trzecich) i mieć wpływ na przebieg procesu sądowego, negocjacji przesądowych pomiędzy Pańskim kontrahentem a podmiotem występującym z roszczeniami odszkodowawczymi w umowie powinien znaleźć się obowiązek kontrahenta oficjalnego zawiadomienia Pana np. na piśmie w terminie np. 7 dni od zgłoszenia roszczeń przez osobę trzecią, tak by umożliwić Panu ewentualną obronę swojego stanowiska oraz obowiązek uzyskania Pana zgody na zawarcie ugody z osobą trzecią zgłaszającą roszczenia odszkodowawcze, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zwrotu kosztów przez kontrahenta. Tylko dzięki takiemu zapisowi uzyska Pan pewność, iż Pański kontrahent dla samego tzw. świętego spokoju nie zawrze jakiejś niekorzystnej dla Pana ugody, a potem nie będzie próbował przerzucić na Pana kosztów takiej ugody. W przypadku wyroków sądu istotne jest aby miał Pan szansę aktywnego udziału w całym postępowaniu i przedstawiania swoich argumentów.

 

Proponowany przeze mnie zapis ułatwi Panu oddalenie od siebie ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej, ale nie bardzo widzę możliwość eliminacji ryzyka zasądzenia odszkodowania w kwocie przewyższającej Pańskie możliwości finansowe. Bo o ile teoretycznie istnieje możliwość umownego ograniczenia zakresu Pańskiej odpowiedzialności, o tyle praktycznie szanse, że Pański kontrahent się na to zgodzi, są bliskie zera, a co więcej podmiot, który będzie występował z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu naruszenia praw autorskich, własności przemysłowej lub dóbr osobistych, może te roszczenie skierować także względem Pana albo na skutek informacji otrzymanych od Pańskiego kontrahenta jedynie względem Pana i wtedy jakiekolwiek umowne ograniczenia odpowiedzialności nie znajdą zastosowania.

 

Reasumując, aby oddalić od siebie widmo odszkodowawczych roszczeń osób trzecich, proszę ze szczególną starannością dokumentować źródła, z których czerpie Pan grafiki, zdjęcia, logotypy, teksty czy rozwiązania graficzno-techniczne wykorzystane do stworzenia strony internetowej dla kontrahenta oraz stan, w jakim wydał Pan dzieło kontrahentowi. To plus aktywny udział w postępowaniu sądowym i przesądowym praktycznie pozwoli Panu zabezpieczyć swoje interesy związane z wykonaniem tej umowy i oddalić widmo jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. Co więcej, w przypadku wygranej sprawy przed sądem to Pan będzie mógł ubiegać się o zwrot kosztów procesu i poniesionych wydatków.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus 9 =

»Podobne materiały

Roszczenie regresowe PZU

We wrześniu 2004 r. mąż spowodował wypadek w stanie nietrzeźwym. Poszkodowany otrzymał z PZU odszkodowanie w wys. 80 000 zł. We wrześniu 2005 r. mąż otrzymał z PZU wezwanie do zapłaty regresu w wys. 40 000 zł. Po ustnych uzgodnieniach z windykatorem PZU wpłacił pierwszą ratę i zobowiązał się spłacać

 

Możliwość zajęcia przez komornika przedmiotów należących do osoby trzeciej

W mieszkaniu, które jest moją własnością, zameldowana jest osoba, która nie spłaciła kredytu. Komornik przysłał pismo, w którym zawiadamia, że w określonym dniu przyjdzie do mieszkania w celu jego przeszukania i dokonania zajęcia mienia. Wszystko w tym mieszkaniu jest moją własnością, nato

 

Rękojmia przy sprzedaży psów z hodowli

Sprawa dotyczy rękojmi przy sprzedaży psów z hodowli. Jestem hodowcą pewnej rasy psów. Przed około 5 miesiącami sprzedałam rocznego psa za 4300 zł. Miesiąc temu zadzwonił do mnie nowy właściciel, informując, że pies od samego zakupu pluje niewielkimi ilościami krwi. Nabywca chce obciążyć mnie koszta

 

Wada telefonu zakupionego na firmę a gwarancja

Kupiłem telefon na firmę kilka miesięcy temu. Niedawno pojawił się problem czy też wada telefonu. Są kłopoty z ładowaniem oraz kablem ładowarki. Po zgłoszeniu reklamacji z tytułu rękojmi serwis odpisał mi, że moje roszczenia są nieuzasadnione, ponieważ w dniu wydania telefon był sprawny. Czytałem gd

 

Zabezpieczenie nieruchomości spadkowej przed sprzedażą

Zmarli moi rodzicie, nie podstawiając testamentu. Razem z rodzeństwem przygotowujemy się do sprawy spadkowej, gdzie głównym przedmiotem jest nieruchomość. Wstępnym pomysłem jest przekazanie całości majątku po zmarłych jednemu z rodzeństwa, naszej siostrze. Pragnęlibyśmy jednak zastrzec brak możliwoś

 

Zwrot używanego samochodu i odzyskanie pieniędzy

Kilkanaście dni temu kupiłam używany samochód. Zgodnie z ogłoszenie miał być w bardzo dobrym stanie. Po zakupie mechanik powiedział, że auto w tym stanie nie przejdzie badań okresowych. Podobno całe podwozie jest zgnite i niemal się rozpada. W 14. dniu od zawarcia umowy (a 12. od przekazania pojazdu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »