.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Roszczenia banku wobec niepełnoletniej córki za długi ze spadku

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 18.06.2017

W lutym 2015 r. odrzuciłam spadek po zmarłej babci. Spadek odrzuciło również czworo z pięciorga dzieci zmarłej. Spadek został odrzucony przez mojego ojca, jego dwóch braci i siostrę. Jedna z sióstr (niepracująca) nie odrzuciła spadku i zajmowała się sprawami po babci. Reszta rodzeństwa i ich dzieci odrzuciły spadek. Myślałam, że sprawa jest załatwiona. W dniu wczorajszym otrzymałam pismo z roszczeniami banku, że moja niepełnoletnia córka (15 lat) jest w kręgu spadkobierców i bank wzywa mnie jako opiekuna do zapłaty zadłużenia. Z tego, co wiem, dziecko (w tym przypadku wnuczka) nie musi spłacać długów, skoro nie odziedziczyło żadnego majątku. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie Pani sprawy, wnioski są następujące:

 

  1. Pani córka nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza z mocy ustawy.

  2. Obecnie wystarczy uzyskać stwierdzenie nabycia spadku na dziecko z dobrodziejstwem inwentarza.

  3. Zadbać o prawidłowe sporządzenie spisu inwentarza przez Komornika – sąd zleci to komornikowi.

  4. Spis inwentarza określi masę spadkową na „0” długi na ileś tysięcy, ograniczy odpowiedzialność za długi do masy czynnej spadku, czyli do „0”.

  5. Na tym skończy się odpowiedzialność (tu odpowiedzialność dziecka) za dług spadkowy

 

Art. 640 § 1 K.p.c. stanowi, że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Przepis ten określa tylko właściwość sądu. Co do właściwości notariusza mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (art. 3 tego prawa). Notariusz lub sąd obowiązany jest niezwłocznie przesłać oświadczenie wraz z załącznikami do sądu spadku, czyli z reguły sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (art. 628 K.p.c.). Omawiane oświadczenia mogą więc być składane przed notariuszem, w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie (art. 640 § 1 K.p.c.) lub w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (art. 640 § 2 K.p.c.).

 

Oświadczenie (składane zarówno w sądzie, jak i przed notariuszem) powinno zawierać dane określone w art. 641 § 1 i 2 K.p.c.. Z oświadczenia złożonego przed notariuszem zostaje sporządzony protokół w formie aktu notarialnego (art. 641 § 4 K.p.c., art. 104 prawa o notariacie). Składający oświadczenie powinien złożyć notariuszowi akt zgonu spadkodawcy albo prawomocne postanowienie sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzenie zgonu (art. 641 § 3 K.p.c.). Oświadczenie to obejmuje albo przyjęcie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) albo z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), albo też odrzucenie spadku (art. 1012 K.p.c.). Jak wyjaśnił SN z postanowieniu z dnia 13 listopada 1990 r. (sygn. akt III CRN 365/90 OSNCP 1991/10-12 poz. 136), z istoty odrzucenia spadku (por. art. 1012 Kodeksu cywilnego) wynika, że może ono odnieść skutek prawny określony w art. 1020 tylko wtedy, gdy składający je dziedziczy spadek.

 

Art. 1015 określa termin, w ciągu którego może być złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, przyjmując fikcję prawną polegającą na tym, że brak oświadczenia w wymaganym terminie jest równoznaczny z prostym przyjęciem spadku (od tej zasady są wyjątki zawarte w zd. 2 § 2 art. 1015). Wskazany w tym przepisie termin jest terminem zawitym prawa materialnego. W postępowaniu związanym z przyjęciem oświadczenia nie bada się zachowania wymaganego terminu, choć notariusz powinien udzielić składającemu oświadczenie niezbędnych w tym zakresie informacji. Według uchwały SN z dnia 15 stycznia 1991 r. (sygn. akt III CZP 75/90 OSNCP 1991/5–6, poz. 68) sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z ustawy rozpoczyna się - zarówno dla spadkobiercy ustawowego powołanego w testamencie do spadku, jak i dla pozostałych spadkobierców ustawowych – z dniem, w którym dowiedzieli się oni o tym, że testament ze względu na niezachowanie prawem przepisanej formy jest nieważny (art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

Dzieci przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza z ustawy. Więc nie ma obaw co do dziedziczenia wprost, czyli do pełnej odpowiedzialności za długi spadkowe.

 

Do 18 października 2015 roku, w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza jedynym dokumentem, z którego wynika granica górnej odpowiedzialności za długi spadkowe, był spis inwentarza. Spisu inwentarza dokonuje komornik na podstawie postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. Wniosek o wydanie takiego postanowienia może złożyć spadkobierca, osoba uprawniona do zachowku i wierzyciel spadku. Za sporządzenie inwentarza należna jest opłata stała w wysokości 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę pracy komornika (opłata może wynosić od ok. 400 zł do nawet kilku tysięcy w sytuacji, gdy np. w skład przyjętego spadku wchodzi nieruchomość, a jej wyceny może dokonać tylko biegły sądowy).

 

Od 18 października 2015 r. dla spadków otwartych po tym dniu spadkobierca, zapisobierca windykacyjny i wykonawca testamentu będą mogli skorzystać z nowego narzędzia określającego odpowiedzialność za długi spadku przyjętego z dobrodziejstwem inwentarza w postaci wykazu inwentarza. Wykaz inwentarza można sporządzić samodzielnie na formularzu „Wykaz inwentarza”, albo u notariusza, który przygotuje protokół w formie aktu notarialnego. W przypadku wykazu inwentarza własny dokument może sporządzić każda z uprawnionych do tego osób. W Pani przypadku spis będzie musiał sporządzić komornik.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »