.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rosnące zadłużenie w banku

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 21.08.2018

Jaki jest najlepszy sposób postępowania z bankiem w sytuacji posiadania kredytu hipotecznego w CHF? Kurs CHF znacznie wzrósł i w efekcie zadłużenie w banku od momentu podpisania umowy zamiast spadać, nieustannie rośnie. Wysłałem do banku wniosek o rezygnację z dodatkowego zabezpieczenia kredytu i określenie wskaźnika LIBOR.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rosnące zadłużenie w banku

Fot. Fotolia

Rozumiem, iż aktualna sytuacja ekonomiczna franka powoduje wzrost raty, a tym samym obciążenia budżetu domowego. Niestety kredyty zarówno spłacane w złotówkach, frankach czy euro muszą być spłacone zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie kredytowej. W chwili obecnej wiążące są dla Pana warunki umowy, niezależnie od tego, jakie stanowiska prezentują poszczególni politycy. Na dzień dzisiejszy [26.01.2015] nie ma żadnej ustawy ani też nie trwają żadne rozmowy, które miałyby zmienić te zasady.

 

Prawidłowo Pan postąpił, kierując swój wniosek do banku. Kolejną możliwością i najbardziej realną jest tzw. przewalutowanie kredytu. O przewalutowanie musi Pan samodzielnie wystąpić do wniosku. Jeżeli bank wyrazi zgodę, a Pan przyjmie nowe warunki, to konieczne będzie podpisanie aneksu do pierwotnej umowy. Z zawarciem aneksu zazwyczaj wiąże się obowiązek uiszczenia dodatkowej opłaty na rzecz banku, w większości banków jest to koszt ok. 500 zł. Jakie są plusy i minusy przewalutowania? Po pierwsze, przy przewalutowaniu kredytu poniesie Pan koszt spreadu. Spread to nic innego jak różnica pomiędzy kursem (ceną) sprzedaży a kursem (ceną) kupna waluty, w której udzielony jest kredyt . W chwili obecnej z uwagi na wartość franka kwota ta będzie wysoka. W związku z tym przy aktualnym, wysokim kursie franka kwota kredytu po przeliczeniu na złote może okazać się znacznie wyższa od kwoty pierwotnie zaciągniętego kredytu. Przewalutowania najbardziej opłacalne jest w chwili osłabienia waluty obcej przy jednoczesnych prognozach jej długoterminowego umocnienia w stosunku do złotówki. Jeżeli wysokość raty kredytu po przewalutowaniu jest wyższa od ostatniej rata kredytu przed przewalutowaniem, konieczne jest ponowne zbadanie zdolności kredytowej kredytobiorcy. W związku z powyższym bank może żądać ponownego złożenia dokumentów o aktualnie osiąganych dochodach.

 

Może Pan również zorientować się, jak wygląda kwestia spłaty kredytu poprzez samodzielne zakupienie franków w kantorze i następnie dokonanie zapłaty raty. Operacja taka pozwala często zakupić waluty obce po niższym kursie niż ten oficjalnie naliczany przez bank i zaoszczędzić czasem kilkaset złotych na racie. Oczywiście i taka forma spłaty wymaga aneksu do umowy.

 

Kolejną możliwością, najłatwiejszą do wynegocjowania, jest wydłużenie lat kredytowania. Tutaj jedynym mankamentem jest naliczanie odsetek przez dodatkowy okres spłaty.

 

Ostatnią możliwością chyba najbardziej drastyczną jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Po ogłoszeniu upadłości syndyk, który przejmie nadzór nad Pana majątkiem, zwróci się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla upadłego z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących upadłego, mających wpływ na ocenę jego sytuacji majątkowej, w szczególności dotyczących okoliczności powodujących powstanie po stronie upadłego obowiązku podatkowego w okresie pięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, oraz zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy upadły jest wspólnikiem spółek handlowych, jak również czy w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości sprawował funkcję członka organu spółek handlowych i czy w stosunku do tych spółek ogłoszono upadłość. Następnie po wysłuchani upadłego, czyli Pana, syndyk sporządzi plan podziału kwot uzyskanych ze sprzedaży Pana majątku. Jeżeli kwoty te nie starczą na spłatę długów, to sporządzi plan spłaty wierzycieli. Plan ten akceptuje sąd. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na liście wierzytelności, niewykonane w toku postępowania na podstawie planów podziału, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli (art. 49115 Prawa upadłościowego). W tej sytuacji musi Pan mieć świadomość, iż mieszkanie zostanie sprzedane, a Pan przez wiele lat nie uzyska nie tylko nowego kredytu na zakup mieszkania, ale nawet nie zakupi Pan pralki na raty.

 

Osobiście radziłabym zaczekać, co będzie dalej dziać się z sytuacją kursową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »