.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego

• Autor: Anna Jędrzejczak

Od września 2007 r. jestem dyrektorką placówki wychowania pozaszkolnego. Chcę odejść z pracy od września 2009. Wiem, że muszę złożyć rezygnację ze stanowiska i wymówienie, gdyż jako dyrektorka placówki oświatowej jestem tu także nauczycielką. Potrzebne mi są wzory obu pism, bo nie jestem pewna, jakie powinny mieć brzmienie, do kogo być skierowane i na jakie akty prawne mam się powołać. Chciałabym też wiedzieć, co mogę zrobić, jeśli organ prowadzący nie przyjmie mojej rezygnacji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rezygnacja ze stanowiska kierowniczego

Odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z zajmowanego stanowiska

Odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z zajmowanego stanowiska może nastąpić m.in. w przypadku wymienionym w art. 38 ust. 1 pkt 1a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Odwołania dokonuje organ prowadzący placówkę (organ jednostki samorządu terytorialnego) w razie złożenia przez dyrektora rezygnacji, za 3-miesięcznym wypowiedzeniem.

Komu doręcza się pismo o rezygnacji ze stanowiska dyrektora szkoły lub placówki?

Pismo zawierające oświadczenie o rezygnacji ze stanowiska dyrektora doręcza się organowi, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze (np. burmistrzowi miasta, zarządowi powiatu). Co prawda, dyrektor placówki nie ma nad sobą bezpośredniego przełożonego kierującego jego pracą, ale tę funkcję pełni w niektórych przypadkach organ jednostki samorządu terytorialnego, ponieważ przepisy prawa wyposażają go w niektóre kompetencje pracodawcy względem dyrektora (np. powierzenia stanowiska i odwołania z tego stanowiska).

 

Jednocześnie można wskazać, że w wyroku z dnia 9 maja 1995 r. (SA/Rz 901/95, OSS 1996, nr 1, poz. 7) Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że zarząd gminy jest jej uprawnionym organem do zatrudniania dyrektora szkoły gminnej i realizowania innych uprawnień związanych z tym stosunkiem pracy.

Odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora nie pociąga za sobą rozwiązania stosunku pracy w szkole lub placówce. Odwołany dyrektor powraca na stanowisko nauczyciela zajmowane przed powierzeniem mu stanowiska dyrektora.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rozwiązanie stosunku pracy przez dyrektora szkoły lub placówki

Stąd aby rozwiązać stosunek pracy, powinna Pani złożyć dwa oświadczenia: jedno – o rezygnacji ze stanowiska dyrektora, oraz drugie – o wypowiedzeniu umowy o pracę.

 

Złożenie rezygnacji ze stanowiska dyrektora placówki nie pozwala organowi prowadzącemu szkołę na odwołanie dyrektora z innych powodów niż jego rezygnacja (wyrok NSA z dnia 19 marca 2003 r., SA/Rz 1725/02, Pr. Pracy 2003, nr 7-8, s. 60).

 

Dyrektorem placówki może być jedynie osoba zatrudniona w danej placówce, tymczasem po upływie okresu wypowiedzenia przestanie być Pani pracownikiem. Zatem organ jest zobligowany do wydania zarządzenia o odwołaniu Pani ze stanowiska. Nie może nie przyjąć Pani rezygnacji.

 

Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę powoduje skutek prawny w postaci rozwiązania umowy po upływie okresu wypowiedzenia. Samo złożenie oświadczenia o rezygnacji ze stanowiska nie powoduje skutku prawnego. Do wywołania tego skutku potrzebne będzie odwołanie ze stanowiska przez uprawniony organ.

 

Należy jednak pamiętać, że aby termin 3 miesięcy wypowiedzenia upłynął skutecznie przed 1 września 2009 r., oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz o rezygnacji ze stanowiska powinna Pani złożyć najpóźniej do końca maja 2009 r. (od dnia złożenia oświadczenia muszą upłynąć co najmniej 3 pełne miesiące). W treści oświadczeń nie musi Pani wskazywać ich podstawy prawnej. Jeśli jednak jest Pani zatrudniona na czas nieokreślony, to może Pani w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę wskazać jako podstawę przepis art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

 

Nie musi Pani uzasadniać ani oświadczenia o rezygnacji ze stanowiska, ani oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Pisma najlepiej doręczyć oddzielnie za potwierdzeniem odbioru (albo osobiście – potwierdzenie na każdej kopii pisma, albo listami poleconymi ze „zwrotką”).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Anna Jędrzejczak

Absolwentka prawa oraz Europejskich Studiów Specjalnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła również aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Od 2005 roku udziela porad w kancelarii radców prawnych głównie z zakresu prawa cywilnego, handlowego i rodzinnego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu