Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z wycieczki z powodu zamieszek w Egipcie

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 19.05.2011

Zrezygnowałem z wycieczki do Egiptu z powodu zamieszek społecznych w tym kraju. Organizator zdecydował wypłacić mi (zgodnie z umową) 10% wpłaconej przeze mnie kwoty. Czy mam prawo wbrew umowie, ale na podstawie obaw związanych z sytuacją w Egipcie, domagać się zwrotu wyższej kwoty?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedmiotowej sprawie trzeba mieć na uwadze przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, a także przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Dla dalszych rozważań konieczne jest wyjaśnienie występującego w prawie pojęcia „siły wyższej”.

 

Pojęcie siły wyższej nie jest pojęciem zdefiniowanym w Kodeksie cywilnym, choć w kilku przepisach w nim występuje. Najogólniej rzecz biorąc, siła wyższa definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (przy czym w zasadzie chodzi o niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, ile jego następstwom).

 

Należą do nich zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe. Siła wyższa odgrywa znaczenie zwłaszcza w prawie cywilnym. Jej zaistnienie może wyłączyć odpowiedzialność danego podmiotu za określone zdarzenie prawne.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że obecną sytuację w Egipcie można zaliczyć do tzw. okoliczności siły wyższej, które są niezależne od intencji organizatora wycieczki, więc nie ponosi on za nie konsekwencji.

 

Zgodnie bowiem z ustawą o usługach turystycznych organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: siłą wyższą albo działaniem lub zaniechaniem klienta; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć.

 

We wszystkich wymienionych przypadkach organizator może zwolnić się od ponoszenia odpowiedzialności.

 

Co prawda, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o usługach turystycznych, „organizator turystyki jest obowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego”. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.

 

O odwołaniu wyjazdu z powodu działania siły wyższej (np. pożar, zamieszki) decyduje jednak w każdym przypadku organizator turystyki, czyli biuro, które organizuje daną wycieczkę.

 

Jest to swobodna i samodzielna decyzja danego organizatora wycieczki i to do niego należą kompetencje w kwestii zmian zawartej z klientem umowy. Co prawda, dobre obyczaje kupieckie sugerowałyby pójście na rękę turystom i zaproponowanie zmiany miejsca imprezy bądź zwrot kosztów – jednakże klient nie może w żaden sposób zmusić biura do takich działań.

 

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że fakt wystąpienia zamieszek na terenie Egiptu nie uprawnia Pana do zażądania od organizatora zwrotu pieniędzy czy odszkodowania.

 

Oczywiście z powodu zamieszek klient może zrezygnować z imprezy na ogólnych zasadach, które określone są w warunkach stanowiących integralną część umowy.

 

Natomiast jeżeli klient rezygnuje z wycieczki z własnych powodów, np. przez obawę przed panującymi na danym obszarze zamieszkami, wówczas traci część wpłaconej sumy z tytułu wyjazdu. Wysokość zwracanych kosztów uzależniona jest od czasu, jaki pozostał do dnia wyjazdu. Im bliżej jest do rozpoczęcia imprezy, tym strata klienta jest większa.

 

Organizatorzy turystyki nie mają ustawowego obowiązku dokonywania zwrotu wpłaconych kwot w sytuacji, gdy konsument rezygnuje z udziału w imprezie. W takim wypadku jednak organizator turystki, zgodnie z orzecznictwem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ma prawo zatrzymać tylko rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z realizacją umowy.

 

Z pytania wynika, że w przedmiotowej sprawie organizator wycieczki chce zachować 90% wpłaconej przez Pana kwoty. Należy zastanowić się, czy kwota ta nie jest za wysoka. Trzeba bowiem podkreślić, że biuro nie może zarabiać na rezygnacji z wycieczki. Warto opisać tu sprawę jednego z największych polskich biur podróży – Triada. Biuro przegrało proces przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów wytoczony przez jedną z klientek (sygn. akt XVII Amc 47/08).

 

Klientka zrezygnowała z wycieczki 3 dni przed jej rozpoczęciem, a biuro, powołując się na zapisy w umowie, chciało potrącić klientce 90% zapłaconej ceny.

 

Klientka biura argumentowała, że tak ustalone zasady naruszają art. 3853 pkt 12 i 16 Kodeksu cywilnego. Nie wolno bowiem wyłączać obowiązku zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie, które nie zostało spełnione w całości lub w części, gdy rezygnuje on z zawarcia umowy lub jej wykonania. Nie wolno też zastrzegać w umowie, że tylko konsument musi zapłacić ustaloną sumę w razie swojej rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy.

 

Na poparcie swoich argumentów klientka przedstawiła szereg wyroków sądowych, które uznają za niedozwolone klauzule umowne, zapisy w umowach biur podróży przewidujące zryczałtowane potrącenia części ceny imprezy, kiedy turysta odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od organizatora. Biur podróży, których umowy w ciągu kilku ostatnich lat budziły podobne zastrzeżenia, jest kilkadziesiąt, a wśród nich takie tuzy turystyki, jak: Ecco Holiday, Selectours & Telemac, Rainbow Tours, Nowa Itaka, Sindbad, Exim Tour. We wszystkich tych przypadkach sądy kwestionowały ryczałtowe określenie, jaka część ceny wyjazdu przepada rezygnującemu klientowi.

 

Mając na uwadze powyższe, można stanąć na stanowisku, że zatrzymanie przez biuro podróży 90% zapłaconej ceny jest rażąco wysokie. Wątpliwości w tej kwestii nie mają sędziowie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od lat wielokrotnie uznawali takie klauzule za niedozwolone i umieszczali w specjalnym rejestrze prowadzonym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK).

 

Jeśli chciałby Pan uniknąć płacenia tego swoistego odstępnego, może Pan skierować pozew o uznanie klauzuli przewidującej potrącenie za niedozwoloną. Gdy uzyska Pan korzystny wyrok, może Pan wystąpić do biura o zwrot zatrzymanej kwoty.

 

Może Pan też złożyć skargę na biuro do UOKiK – wtedy urzędnicy mają prawo nałożyć na biuro podróży karę finansową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + VIII =

»Podobne materiały

Brak umowy przedwstępnej a zwrot zadatku

Chciałem kupić na kredyt samochód w komisie. Właściciel komisu zapewnił mnie o pomocy w uzyskaniu kredytu. Przelałem na jego konto 2000 zł, wpisując w tytule (zgodnie z zaleceniem właściciela komisu) „zadatek na zakup samochodu”. Po kilku dniach okazało się, że banki odmówiły udzielenia

 

Jak postępować z pożyczkobiorcą?

W 2010 roku udzieliłem pożyczki w kwocie 40 000 zł, sporządzając umowę na rok czasu z możliwością jej przedłużenia na kolejny rok. Przez kilka lat aneksowaliśmy umowę. Niestety 1,5 roku temu potrzebowałem gotówki i poprosiłem o spłatę tego długu. Pożyczkobiorca obiecał oddać kwotę w ciągu miesiąca.

 

Kuriozalne koszty ubezpieczenia pożyczki

Witam mam problem z firmą pożyczkową. Wziąłem pożyczkę 5000 zł na 30 dni. Wraz z kosztami i karę za opóźnienie jest 5300, które jestem w stanie zapłacić, lecz doliczyli koszty ubezpieczenia w wysokości 2000 zł i zrobiła się kwota 7300 zł! Nie miałem pojęcia o tak dużym ubezpieczeniu oraz nie dostałe

 

Niedotrzymanie terminu i źle wykonane prace remontowe

W sierpniu zeszłego roku podpisałem umowę zlecenie na wykonanie tynków i tak zwanej „podbitki” na moim domu. Brygada remontowa, która pojawiła się na miejscu nie dość, że nie dotrzymała terminu, to na dodatek powierzone prace wykonała źle. Podpisałem kolejną umowę o usunięcie usterek i u

 

Odstąpienie od umowy kupna samochodu i odzyskanie zadatku

Sprawa dotyczy odstąpienia od umowy kupna samochodu i odzyskania zadatku. Przed tygodniem wpłaciłem w komisie zadatek na samochód marki Honda w kwocie 1000 zł. Auto miało być w ciągu kilku dni przygotowane do sprzedaży (lakierowanie jednego elementu). W międzyczasie skontaktowałem się z poprzednim w

 

Wadliwie wykonana usługa i spór z klientem

Jako firma mamy spór z klientem. Wydrukowaliśmy zamówiony przez klienta nakład książek z wadą. Chodzi o materiał, na jakim zostały wydrukowane strony kolorowe (ok. 5% z całości książki). Miały być na papierze kredowanym, a są na zwykłym. Poza tym brakuje ostatnich dwóch czarno-białych stron w książc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »