.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja z kontynuowania stosunku pracy po przeniesieniu do innego zakładu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.08.2010

W firmie, w której pracuję, powstała nowa, wyodrębniona spółka. Zostałem do niej przeniesiony. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, skoro przeszedłem do nowego zakładu pracy, mogę bez wypowiedzenia, z 7-dniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy, a skutki będą takie same jak przy rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem. Czy gdybym skorzystał z tego rozwiązania, pracodawca będzie musiał wypłacać mi pensję jeszcze przez 3 miesiące? Kiedy i jak powinienem poinformować pracodawcę o odejściu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do przedstawionego przez Pana problemu, poniżej przedstawiona zostanie wykładnia art. 231 § 4 Kodeksu pracy. Zgodnie z treścią przepisu będącego w kręgu Pana zainteresowania „w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem”.

 

Omawiany przepis umożliwia pracownikowi zakładu pracy przechodzącego na innego pracodawcę rezygnację z kontynuowania stosunku pracy z nowym pracodawcą. Rozwiązanie stosunku pracy następuje wówczas na podstawie złożonego oświadczenia o rozwiązaniu tego stosunku za 7-dniowym uprzedzeniem. Stosunek pracy ustaje z upływem wskazanego terminu od dnia złożenia takiego oświadczenia pracodawcy w przewidzianym przepisami prawa trybie. Uprawnienie pracownika ograniczone jest 2-miesięcznym terminem, który biegnie od dnia przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę. Termin ten jest terminem zawitym, co znaczy, że po jego upływie nie jest możliwe skuteczne dokonanie takiej czynności.

 

Art. 231 § 4 nie przewiduje dla oświadczenia pracownika skutkującego rozwiązaniem stosunku pracy formy pisemnej. Mając na uwadze jednak art. 30 § 3 Kodeksu pracy, za prawidłowe należy uznać oświadczenie pisemne. Ważniejsza jest wykładnia celowościowa, która wydaje się w tym przypadku względniejsza.

 

Oczywiste jest, że przy tym trybie ustania stosunku pracy okres wypowiedzenia nie biegnie. Pracownik nie pozostaje w stosunku pracy, tym samym nie może nabyć prawa do wynagrodzenia za pracę. Przepis zawarty w art. 231 § 4 nie przewiduje wprost takiego skutku. Stanowi jedynie, że skutki takiego rozwiązania stosunku pracy, jakie przepisy prawa pracy wiążą z jego rozwiązaniem, będą takie jak przy rozwiązaniu za wypowiedzeniem pracodawcy. Dotyczy to skutków rozwiązania stosunku pracy określonych w przepisach pozakodeksowych.

 

Innymi słowy, ocena sposobu rozwiązania stosunku pracy dokonywana w przyszłości będzie zawsze w ten sposób kwalifikowana, tj. wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem. Zgodnie z treścią art. 80 Kodeksu pracy „wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy, tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią”.

 

W okresie wypowiedzenia pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę dlatego, że taką pracę wykonuje, chyba że pracodawca zwolni pracownika z obowiązku wykonywania pracy przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wynagrodzenia na okres wypowiedzenia. W przedmiotowej sytuacji nie jest możliwe zachowanie takiego prawa do wynagrodzenia, brak bowiem w tej materii konkretnego przepisu prawa pracy, który ustanawiałby takie prawo, więc pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia za pracę.

 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że pracownikowi, który w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę skorzystał z przysługującego mu prawa do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem na podstawie art. 231 § 4 Kodeksu pracy, nie przysługuje odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton