Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezygnacja ze stanu nieczynnego

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 11.10.2018

W miesiącu maju jako nauczyciel dyplomowany otrzymałam informację dyrektora wygaszanego gimnazjum o zamiarze przeniesienia w stan nieczynny. Brak mojej reakcji dyrektor potraktował jako akceptację propozycji i przysłał mi informację o przeniesieniu w stan nieczynny z dniem 1.09.2018 r. W związku z zamiarem przeprowadzenia się do zupełnie innej miejscowości i zaistnienia dużej szansy na podjęcie tam pracy na okres do 30.06.2019 r. mam pytanie, czy istnieje możliwość rezygnacji ze stanu nieczynnego i rozwiązania umowy stosunku pracy i skrócenia okresu wypowiedzenia, co gwarantuje mi uzyskanie 6-miesięcznej odprawy. Czy w przypadku zatrudnienia w nowej szkole na czas określony będę mogła przejść na świadczenie kompensacyjne, gdyż 4 grudnia 2018 roku kończę 55 lat i posiadam wymagany staż pracy do uzyskania świadczenia i czy w nowej placówce uzyskam odprawę emerytalną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dyrektor słusznie potraktował Pani milczenie jako zgodę na stan nieczynny, a tym samym nie ma już możliwości wycofania się ze stanu nieczynnego, otrzymania wypowiedzenia i, co za tym idzie, odprawy z tego tytułu, bowiem okres na wręczenie Pani wypowiedzenia już minął.

 

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) „w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszanie kształcenia w gimnazjum:

 

  • przenosi się w stan nieczynny z dniem 1 września 2018 r. albo
  • rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeśli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny lub
  • ogranicza się zatrudnienie w trybie określonym w art. 225 ust. 5 Przepisów wprowadzających”.

 

Nauczyciel, w terminie 7 dni od dnia uzyskania propozycji, o której mowa wyżej, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny albo, w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć, może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.

 

Skoro Pani nie ustosunkowała się do propozycji dyrektora, słusznie przyjął on, ze Pani jego propozycję zaakceptowała, a tym samym zamknęła sobie Pani drogę do odprawy (i rozwiązania stosunku pracy 31.08).

 

Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy.

 

Jednocześnie proszę zauważyć, że stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygasa:

 

  • z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym;
  • z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole.

 

Oznacza to, że jeśli podejmie Pani zatrudnienie w innej szkole, Pani stan nieczynny zostanie przerwany i szkoła, z której Panią w stan nieczynny przeniesiono, nie będzie już zobowiązana do wypłacania Pani wynagrodzenia za stan nieczynny (bo ustanie stosunek pracy). I nie wiąże się to z otrzymaniem przez Panią odprawy (6-miesięcznej).

 

W przypadku zatrudnienia w nowej szkole będzie Pani mogła po spełnieniu przesłanek przejść na świadczenie kompensacyjne i otrzymać odprawę emerytalną.

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800 z późn. zm.) „świadczenie przysługuje nauczycielom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

 

1) osiągnęli określony wiek,

2) mają okres składkowy i nieskładkowy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), wynoszący 30 lat, w tym 20 lat wykonywania pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

3) rozwiązali stosunek pracy”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 10 =

»Podobne materiały

Arkusz organizacji szkoły a zastrzeżenia do rozdziału godzin nauczycieli

Dyrektor gimnazjum, w którym pracuję, przedstawił radzie pedagogicznej arkusz organizacji szkoły z przydziałem godzin na przyszły rok szkolny. Zapewnił, że wszyscy nauczyciele będą mieli etaty. Niestety pod wpływem knowań nauczycielki, która ma poparcie wójta i której członkowie rodziny również uczą

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »