Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rezydencja w Danii a rozliczenie z polskim US

Autor: Piotr Brożyński • Opublikowane: 18.07.2017

Po studiach w Polsce pod koniec 2010 r. wyjechałem do Danii, gdzie pracowałem na uniwersytecie. Wcześniej pierwsze pół roku 2010 roku spędziłem w Dani jako student wymiany międzynarodowej. W Polsce nigdy nie byłem zatrudniony, jednak posiadam NIP otrzymany krótko przed wyjazdem. W momencie wyjazdu częściowo z braku wiedzy, częściowo z braku czasu nie zgłosiłem wyprowadzki w US (również nie wymeldowałem się z ówczesnego adresu zamieszkania). Teraz po 7 latach wracam do kraju (czas, na który wracam, jest nieokreślony). Przez czas pobytu w Danii nie składałem zeznań podatkowych (PIT) w Polsce. Z tego, co się zorientowałem, wynika (jeśli dobrze zrozumiałem), że jeżeli moje centrum interesów osobistych było poza granicami RP i bez dochodu w Polsce, nie mam obowiązku składania zeznania podatkowego. Chciałbym więc wyjaśnić jaka jest moja sytuacja, skoro znaczną część czasu przebywałem i pracowałem w Danii (ponad 183 dni w roku przez 7 lat) i jedyny dochód, jaki otrzymywałem, pochodził z Danii, jednocześnie poprzez niedopatrzenie nie zgłosiłem wyprowadzki w US i się nie wymeldowałem z kraju. Jak można zinterpretować moją rezydencję podatkową? Czy mam jakieś obowiązki podatkowe, muszę złożyć dokumenty, skoro wracam do kraju, nie będąc 182 dni poza jego granicami (obecnie nie mam pewności, czy w kraju zostanę), czy wystarczy złożyć deklarację za 2017 rok, wykazując oczywiście dochód uzyskany w Danii w pierwszej połowie 2017 roku?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rezydencja w Danii a rozliczenie z polskim US

Fot. Fotolia

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)”.

 

„Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym” (art. 3 ust. 1a ustawy o PIT).

 

Natomiast art. 3 ust. 2a ww. ustawy stanowi, iż „osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)”.

 

Aby ustalić zatem, w jaki sposób i w którym państwie podatnik powinien rozliczyć się ze swoich dochodów, należy w pierwszej kolejności dokonać oceny spełnienia warunków pozwalających uznać, iż podatnik posiada w danym państwie centrum interesów życiowych. Przez „centrum interesów osobistych” należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczna, polityczna, kulturalna, obywatelska, przynależność do organizacji/klubów, uprawianie hobby itp. Z kolei „centrum interesów gospodarczych”, to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd.

 

(…)

 

Jeśli chodzi o Pana powrót do Polski, to na ewentualną zmianę rezydencji z Danii na Polskę będzie miała wpływ, ponownie, ewentualna zmiana centrum interesów życiowych. Jeśli od momentu przyjazdu do Polski będą Pana z Polską wiązały silniejsze więzi niż z Danią (według wskazanych powyżej definicji centrum interesów życiowych), nastąpi tzw. złamanie rezydencji. Oznacza to, że do momentu wyjazdu z Danii będzie Pan miał rezydencję i nieograniczony obowiązek podatkowy w Danii, a od momentu przeniesienia centrum interesów życiowych do Polski będzie Pan miał rezydencję i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Oznacza to, że w z przychodów uzyskanych w Danii od początku roku do dnia wyjazdu rozliczy się Pan za 2017 rok wyłącznie w Danii. Tam rozliczy się Pan również za ten okres (do momentu wyjazdu) z ewentualnych innych źródeł, np. pochodzących z Polski. Natomiast od momentu przyjazdu do Polski będzie Pan polskim rezydentem podatkowym i tu będzie Pan miał nieograniczony obowiązek podatkowy.

 

Na marginesie zaznaczam, iż gdyby zatem po przyjeździe do Polski nadal uzyskiwał Pan przychody z Danii, to rozliczy je Pan w takim wypadku w ramach nieograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce. W Danii przychody stamtąd pochodzące ale uzyskane po wyjeździe do Polski będą rozliczone w ramach ograniczonego obowiązku podatkowego na zasadach wynikającego z duńskiego ustawodawca oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W Polsce podatek zapłacony w Danii, w takim wypadku, będzie natomiast mógł zostać odpowiednio rozliczony w ramach obowiązków podatkowych w Polsce, stosownie do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ustawodawstwa polskiego.

 

Dla poparcia powyższego wywodu przytaczam poniżej interpretację indywidulaną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 marca 2013 r. IPPB4/415-45/13-2/MP, w której wskazano:

 

„Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni przeprowadziła się do Szwajcarii z zamiarem stałego pobytu. Dnia 15.10.2012 r. rozpoczęła pracę w Szwajcarii na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Zostało Jej przydzielone pozwolenie na pracę i pobyt kategorii B (ważne do 14.10.2017 r.), które po wygaśnięciu zostanie przedłużone. Wnioskodawczyni posiada w Szwajcarii zameldowanie i mieszka razem ze swoim partnerem, obywatelem Szwajcarii. Pracodawca zgłosił Wnioskodawczynię do tamtejszego Urzędu Skarbowego i od dnia podjęcia pracy podlega podatkowi u źródła, który potrąca i uiszcza w Jej imieniu pracodawca. Poza tym Wnioskodawczyni posiada konto w banku w Szwajcarii. W Polsce Wnioskodawczyni jest zameldowana na stałe oraz posiada konto złotówkowe. Nie posiada nieruchomości na terenie Polski.

 

Analizując stopień powiązań osobistych i gospodarczych Wnioskodawczyni w roku 2012 w świetle ww. przepisów, uznać należy, iż do momentu przeniesienia ośrodka interesów życiowych do Szwajcarii, tzn. do dnia wyjazdu z Polski, Wnioskodawczyni podlegała nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów z uwzględnieniem zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 

Natomiast od dnia wyjazdu z Polski i przeniesienia ośrodka interesów życiowych do Szwajcarii, Wnioskodawczyni spełnia przesłanki pozwalające uznać Ją za osobę posiadającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Szwajcarii.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż od dnia wyjazdu z Polski i przeniesienia ośrodka interesów życiowych do Szwajcarii (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny) Wnioskodawczyni będzie posiadała miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Szwajcarii. W tym państwie pozostaje z zamiarem stałego pobytu, wykonuje pracę zarobkową, posiada zameldowanie oraz mieszka razem ze swoim partnerem. Zatem zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia wyjazdu do Szwajcarii będzie podlegała w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, iż w Polsce będą podlegały opodatkowaniu tylko dochody osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem Konwencji polsko-szwajcarskiej, natomiast dochody z tytułu pracy wykonywanej na terytorium Szwajcarii będą podlegały opodatkowaniu w państwie zamieszkania, tj. w Szwajcarii”.

 

Przeciwnie zatem do tego, co wskazał Pan w zapytaniu, w PIT za 2017 rok, przy uwzględnieniu powyższych wniosków, nie wykazuje Pan dochodów uzyskanych w Danii w okresie sprzed wyjazdu do Polski. Ma Pan również formalny obowiązek aktualizacji informacji o Pana miejscu zamieszkania w Polsce (druk ZAP-3), co dodatkowo podkreśli dokonanie przez Pana zmiany rezydencji z Danii na Polskę. Wcześniejszy brak zgłoszenia informacji o zmianie miejsca zamieszkania na miejsce zamieszkania w Danii, był co prawda wykroczeniem skarbowym, ale powinno ono do tej pory ulec przedawnieniu.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus dziewięć =

»Podobne materiały

Praca w Hongkongu a podatki w Polsce

Od przyszłego miesiąca zaczynam pracę w Chinach, będę zatrudniony w Hongkongu. Do Polski będę przyjeżdżał tylko na dwutygodniowy urlop, więc będę poza krajem zdecydowanie więcej niż 180 dni w roku. Czy będę musiał płacić w Polsce jakieś podatki?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »