.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników na zwolnienie pracownika?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 01.06.2012

Pracuję w spółce jawnej. Jest czterech wspólników. Dwóch docenia mnie jako pracownika. Niestety pozostali chcą mnie zwolnić dyscyplinarnie, bo podobno szkodzę spółce. To kłamstwo. Co więcej, uważam, że jestem zasłużonym pracownikiem – dzięki mnie podpisano cenne umowy. Czy w związku z tym, że nielubiący mnie wspólnicy reprezentują spółkę, mogą mnie zwolnić mimo braku zgody pozostałych dwóch wspólników?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią art. 29 § 1 Kodeksu spółek handlowych (w skrócie K.s.h.) każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Jest to jego prawo, a nie obowiązek. Obowiązek taki może jednak wynikać z umowy spółki.

 

Prawo wspólnika do reprezentowania spółki może zostać odebrane w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli w umowie spółki zostanie on wyłączony od prawa do reprezentowania, czyli gdy wyrazi na to zgodę. Po drugie, może to nastąpić wbrew jego woli – jedynie z ważnych powodów – za sprawą prawomocnego orzeczenia sądowego.

 

Możliwe jest wyłączenie prawa do reprezentacji, ale nie jego ograniczenie. Umowa spółki może wprowadzić również zasadę reprezentacji łącznej z innym wspólnikiem lub prokurentem. Wynika z tego, że zasadą jest reprezentacja czynna jednoosobowa, natomiast zmiana tej reguły musi być zaznaczona w umowie i wpisana do rejestru.

 

Spółka osobowa, w tym spółka jawna, ma prawo we własnym imieniu np. nabywać prawa własności nieruchomości, zaciągać zobowiązania finansowe, składać pozwy do sądu. Spółka jawna może być także pozwana. Wynika to z art. 8 § 1 K.s.h. Natomiast zgodnie z art. 8 § 2 K.s.h. spółka osobowa – a więc także spółka jawna – prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Oznacza to, że wobec osób trzecich podmiotem, który działa, jest sama spółka, a nie jej wspólnicy. Innymi słowy, w Pana przypadku pracodawcą jest spółka jawna.

 

Prawa wspólnika do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Wynika stąd, że przepisy o reprezentacji spółki mają charakter norm iuris cogentis (tj. bezwzględnie obowiązujących) i wolą stron nie mogą być ograniczone w zakresie skutków prawnych, jakie ta reprezentacja wobec osób trzecich wywiera.

 

Jeśli zatem wspólnik reprezentował spółkę, to skutki tej reprezentacji wobec osób trzecich nie mogą być następnie usunięte w drodze czynności prawnych (porozumienia) pozostałych wspólników. W ten sposób ustawa zapewnia bezpieczeństwo i pewność obrotu spółki jawnej z osobami trzecimi.

 

Prawo wspólnika do reprezentowania spółki jest szerokie, bowiem rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe spółki. Nie jest to zatem reprezentacja w wąskim, cywilistycznym rozumieniu. Można wobec tego przyjąć, że reprezentacja, o której mowa w komentowanym przepisie, obejmuje czynności sądowe związane z prowadzeniem spraw spółki przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi (arbitrażowymi), sądami administracyjnymi i innymi. Natomiast analogiczne prawo do reprezentowania spółki w zakresie czynności pozasądowych oznacza prawo do dokonywania innych działań prawnych, np. zawierania i wypowiadania umów, składania oświadczeń woli przed organami sądowymi i innymi organami.

 

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie każdy ze wspólników, za wyjątkiem tych pozbawionych prawa do reprezentowania spółki, może wypowiedzieć Panu umowę o pracę lub rozwiązać ją dyscyplinarnie. Nie ulega jednak wątpliwości, iż należy w takiej sytuacji wnieść odwołanie do sądu (14 dni – w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika). Z treści Pana pytania wynika bowiem, iż jest Pan zasłużony dla pracodawcy, a i część wspólników będzie za Panem stała, więc szanse na pozytywne załatwienie sprawy są jak najbardziej realne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl