Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reprezentacja czy koszt podatkowy – wątpliwości praktyczne

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 10.08.2009

Autor omawia podstawowe wątpliwości orzecznictwa związane z kwalifikowaniem wydatków jako kosztów uzyskania przychodu lub kosztów reprezentacji niestanowiących kosztu podatkowego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od 1 stycznia 2007 r., na skutek nowelizacji przepisów ustaw o podatkach dochodowych koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Od czasu tej nowelizacji pojawiło się wiele wiążących interpretacji podatkowych oraz orzeczeń sądowych.

 

Co do zasady organy podatkowe, kwalifikując określone wydatki reprezentacyjne, powołują się na słownikową definicję tego pojęcia. Stwierdzają, iż reprezentacja to okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia (IS w Poznaniu – ILPB3/423-96/09-5/MC) oraz uzewnętrzniony wysoki standard życia związany ze szczególną pozycją społeczną, zawodową oraz wytworność (IS w Poznaniu – ILPB3/423-18/08-2/MM). Stanowisko, o tak rozumianej reprezentacji, co do zasady, jest zdecydowanie dominujące w orzecznictwie organów skarbowych.

 

Znacznie szerzej problem reprezentacji ujmuje orzecznictwo sądowe. WSA w Warszawie w wyroku z 21 stycznia 2009 r. (III SA/Wa 1601/08) przywołał znaczenie tego słowa, wskazując, że reprezentacja w języku łacińskim (repraesentatio) oznacza po prostu wizerunek. Sądy jednocześnie podkreślają, iż reprezentacji nie można utożsamiać jedynie z wystawnością, okazałością w celu wywołania jak najlepszego wrażenia. Za reprezentację należy bowiem uznać wszelkie działania związane z tworzeniem wizerunku firmy, utrzymywaniem dobrych relacji z kontrahentami, które wprawdzie nie są konieczne dla osiągania przychodu lub zabezpieczenia jego źródła, ale sprzyjają temu celowi, są z nimi w sposób pośredni powiązane (I SA/Wr 101/09).

 

Szczególne wątpliwości dotyczą wydatków na usługi gastronomiczne zakupu żywności i napojów, w tym alkoholowych oraz wydatków związanych z organizacją szkoleń. Wprawdzie przepisy obu ustaw podatkowych wyraźnie wskazują, iż wydatki dotyczące usług gastronomicznych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, jednakże warto zauważyć – i co podkreślają sądy – że dotyczyć to będzie jedynie tych wydatków, które mają charakter reprezentacyjny (III SA/Wa 157/08). O tym z kolei, kiedy wydatek gastronomiczny ma taki charakter, decyduje kryterium wystawności, które musi być rozpatrywane w każdym konkretnym przypadku odrębnie.

 

Problem związany z zaliczaniem wydatków na szkolenia ma natomiast często nieco inny charakter. Nierzadko bowiem podatnik dysponuje tylko jedną fakturą, która dokumentuje zakup usługi szkoleniowej, podczas gdy ta obejmuje nie tylko samo szkolenie, ale i inne wydatki związane z jego organizacją. Organy podatkowe w tej sytuacji, przyjmując bardzo restrykcyjne stanowisko, uznają, iż w takim przypadku całość wynagrodzenia nie powinna stanowić kosztu uzyskania przychodu. Mając więc w perspektywie taki wydatek, warto wziąć to pod uwagę. Na szczęście odmienne stanowisko przyjmuje część sądów administracyjnych, które wskazują, iż w takich przypadkach organy podatkowe są zobowiązane oceniać każdy wydatek, biorąc pod uwagę jego indywidualne cechy, zaś zbiorcza kwalifikacja wynikająca tylko i wyłącznie ze sposobu rozliczeń jest niedopuszczalna (I SA/Rz 654/08).

 

Istotnym jest, iż organy podatkowe, a w ślad za nimi również sądy administracyjne, wyraźnie odróżniają jednak wydatki związane ściśle z organizacją szkoleń (wynajem sali i sprzętu technicznego, zaproszenia, noclegi, przejazdy, zwyczajowy poczęstunek) od wydatków jedynie pośrednio związanych ze szkoleniem (zakup produktów alkoholowych, zorganizowanie imprez artystycznych, loterii dla uczestników). Pierwsze z nich oczywiście mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, natomiast te drugie – jako wydatki reprezentacyjne – już do kosztów zaliczone być nie mogą (I SA/Gd 28/09). W jednej z interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB3/423-284/08-4/MC) wskazuje się, iż zorganizowanie przyjęcia z okazji otwarcia hotelu nie nosiło znamion reprezentacji, bowiem miało na celu zareklamowanie i wypromowanie nowo powstałego obiektu, czyli zachęcenie potencjalnych klientów do skorzystania z usług hotelu w przyszłości. Organ podatkowy w szczególności stwierdził, iż oferowany poczęstunek obejmował dania i napoje, które znajdują się w ofercie hotelu, w związku z czym należy wydatki te uznać za reklamę oferty.

 

Na zakończenie wskazać należy, iż mogą również pojawić się istotne wątpliwości, czy dany wydatek zaliczyć do reprezentacji, czy też potraktować go jako reklamę, na którą wydatki w całości mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Jak wskazał jeden z organów podatkowych (IS w Warszawie – IB-PB3-423-1/07-4/MS) – w celu odpowiedniego zaklasyfikowania danego wydatku do reprezentacji albo reklamy należy rozstrzygnąć, czy dane wydatki są ukierunkowane na reprezentowanie firmy oraz budowanie jej prestiżu (reprezentacja), czy też mają na celu zachęcenie potencjalnych klientów do nawiązania bądź utrzymania kontaktów z przedsiębiorcą oraz nabywania towarów oferowanych przez firmę (reklama).


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.08.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus VIII =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki