Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta zagraniczna

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 08.04.2013

Mieszkam w Niemczech. Od 2007 roku pobieram tam rentę rodzinną po mężu. Obecnie mam zamiar przeprowadzić się do Polski. Gdzie będę otrzymywała moją rentę zagraniczną? W którym państwie będę musiała zapłacić od niej podatek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwyczajowo, jeśli zmieni Pani miejsce zamieszkania i wróci do Polski, powinna Pani otrzymywać rentę na swoje konto bankowe. Oczywiście zależy to od Pani ustaleń z jednostką wypłacającą rentę.

 

Jeśli chodzi o podatek za rentę zagraniczną, to osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z wolą ustawodawcy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Zasady te stosuje się jednak z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jedną z takich umów jest umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 tej umowy:

 

  • renty z Niemiec otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce;
  • renty otrzymywane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech.

 

Zatem jeśli renta zagraniczna, którą Pani otrzymuje, jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń niemieckich, podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech; w przeciwnym wypadku podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

 

W piśmie z dnia 2 czerwca 2010 r. Izba Skarbowa w Katowicach (sygnatura: IBPBII/1/415-271/10/ASz) wskazuje, że „renta wdowia wypłacona w 2009 r., jeżeli wypłacona jest z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, to zgodnie z umową w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku nie podlega opodatkowaniu w Polsce”.

 

Analogiczne stanowisko znajdziemy w piśmie z dnia 18 maja 2009 r. (Izba Skarbowa w Warszawie; sygnatura: IPPB4/415-188/09-2/JK2), w którym dodatkowo organ wskazuje, że „ogólną zasadą jest więc opodatkowanie rent uzyskiwanych z Niemiec, przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, w kraju miejsca zamieszkania, tj. w Polsce. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy renta jest wypłacana z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Podstawę ustawową ubezpieczenia w prawie niemieckim stanowi Kodeks Socjalny, m.in. jego Księga Siódma (SGB VII). Świadczenia pieniężne związane ze śmiercią ubezpieczonego przyznawane i ustalane na podstawie tych przepisów są więc świadczeniami pochodzącymi z ustawowego ubezpieczenia socjalnego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni od kwietnia 1995 r. otrzymuje rentę z Niemiec po zmarłym mężu. Niniejszą rentę wypłaca jej Instytucja Ubezpieczeń Rentowych (DR) za pośrednictwem banku. Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego oraz zacytowanych wyżej przepisów należy stwierdzić, iż renta otrzymywana przez Wnioskodawczynię po dniu 1 stycznia 2005 r. zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. umowy podlega opodatkowaniu według zasad obowiązujących w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce”.

 

Reasumując – jeśli renta zagraniczna, którą Pani otrzymuje, wypłacana jest z obowiązkowego systemu ubezpieczeń niemieckich, podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech, a jeśli tam jest zwolniona z podatku dochodowego, w ogóle nie zapłaci Pani podatku od tej renty – ani w Polsce, ani w Niemczech.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 2 =

»Podobne materiały

Dochody zagraniczne

Mieszkam i pracuję we Francji. W Polsce osiągam tylko dochody z giełdy, reszta to dochody zagraniczne. 1. Czy błędnie wysyłam PIT-38 do urzędu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania w Polsce? 2. Czy złożyć ZAP-3, podając adres francuski? 3. O jakim podatku i jakich dochodach jest mow

 

Renta niemiecka a podatek dochodowy i składka zdrowotna

Ze względu na niezdolność do pracy otrzymuję rentę niemiecką. Mieszkam w Polsce i dostaję także rentę polską. Kilka miesięcy temu otrzymałam na swoje konto w banku polskim wyrównanie niemieckiej renty. Bank zażądał podpisania zgody na pobieranie składki zdrowotnej i podatku dochodowego. Dowiedziałam

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »