.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 10.02.2012

Mój kuzyn opłacał składki na KRUS, dopóki żyli jego rodzice. Obecnie pozostał bez środków do życia, ma lekki stopień niepełnosprawności, jest bezrobotny. W młodości uległ wypadkowi i nie wiem, czy nadaje się do pracy. Czy przysługuje mu jakaś renta socjalna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, chwili obecnej osoba wskazana w pytaniu nie spełnia przesłanek niezbędnych do nabycia prawa do renty socjalnej.

 

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2003 r. Nr 135, poz. 1268 z późn. zm.) „renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

 

  1. przed ukończeniem 18. roku życia;
  2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;
  3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej”.

 

Ustawodawca zastrzega, że „osobie, która powyższe spełnia warunki przysługuje:

 

  1. renta socjalna stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;
  2. renta socjalna okresowa – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa” (ust. 2).

 

Zgodnie z treścią art. 5 ustawy „ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik Zakładu, zwany dalej »lekarzem orzecznikiem«, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), zwanej dalej »ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych«”.

 

Odnosząc się do powyższych przepisów prawa, stwierdzić należy, że niespełnione są warunki konieczne do nabycia prawa do renty socjalnej.

 

Gdyby został złożony wniosek o rentę, to niestety spodziewać należy się, że ZUS wyda decyzję odmawiającą prawa do renty socjalnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl