Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta uczniowska a podjęcie pracy

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 08.04.2013

Od 10 lat jestem na tzw. rencie uczniowskiej. Przyznano mi ją, ponieważ zachorowałam na zwyrodnienie stawów przed 18. rokiem życia. Co kilka lat jestem wzywana do ZUS-u na komisję lekarską, która przyznaje mi rentę na czas określony (czyli nie na stałe). Chciałabym podjąć pracę w zakładzie pracy chronionej, ale obawiam się, czy to nie spowoduje utraty prawa do renty – renta uczniowska przysługuje osobie uznanej za całkowicie niezdolną do pracy (taki mam wpis na orzeczeniu ZUS o przyznaniu renty). Czy wobec tego podjęcie pracy spowoduje natychmiastowe zaprzestanie wypłaty świadczeń przez ZUS, czy prawo do renty zostanie mi odebrane dopiero przy kolejnej komisji lekarskiej?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obecnie renta uczniowska już nie funkcjonuje, zastąpiła ją najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy (socjalna). Niemniej jednak jest ona wciąż przyznawana na nieco innych zasadach niż renta z tytułu niezdolności do pracy, czyli wciąż według kryteriów obowiązujących wtedy, gdy była przyznana po raz pierwszy: staż pracy nie jest wymagany, niezdolność do pracy musi zaistnieć w dzieciństwie lub wieku szkolnym i trwać cały czas.

 

Renta socjalna przysługuje osobie, która:

 

 • jest pełnoletnia oraz
 • jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
  – przed ukończeniem 18. roku życia albo
  – w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia albo
  – w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

 

Renta socjalna przysługuje zatem wyłącznie osobie, która osiągnęła pełnoletność i która jest całkowicie niezdolna do pracy. Za osobę pełnoletnią uważa się osobę, która ukończyła 18 lat. Za osobę pełnoletnią uważa się również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 lat, ale nie ukończyła 18. roku życia.

 

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). 

 

Sam fakt podjęcia pracy nie ma wpływu na prawo do renty, gdyż żaden staż pracy nie jest wymagany. Może się jednak okazać, że lekarz orzecznik stwierdzi, że skoro podjęła pani pracę – nawet jeśli jest to praca w zakładzie pracy chronionej – nie jest Pani niezdolna do pracy i renta uczniowska już Pani nie przysługuje. Zawsze jednak można złożyć sprzeciw, a następnie odwołać się do sądu. ZUS większość takich spraw przeważnie przegrywa. Ponadto należy mieć na uwadze wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lutego 2012 r., który ograniczył dowolność ZUS w odbieraniu rencistom raz przyznanego prawa do renty.

 

Proszę też pamiętać, że obecnie osoby na rencie socjalnej mogą do niej dodatkowo więcej zarobić niż dotychczas (od stycznia 2012 r.*). Do tej pory można było dorobić do 30 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – było to niewiele ponad tysiąc złotych brutto. Jeżeli ktoś przekroczył tę kwotę, ZUS zawieszał rentę. Po zmianie rencista socjalny może dorobić tyle samo, ile wcześniejszy emeryt, a więc do 70 procent średniej krajowej i wtedy ZUS nie może nic z renty zabrać.

 

Należy pamiętać, że do przychodu, którego nie można przekroczyć, zalicza się pracę wykonywaną w ramach stosunku pracy, pracę nakładczą (np. chałupnictwo), pracę na podstawie umowy-zlecenia i umowy agencyjnej, prowadzenie działalności pozarolniczej, a także pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych czy też pobieranie stypendium sportowego.

 

Na zawieszenie renty socjalnej (dawnej renty uczniowskiej) mogą mieć wpływ także przychody z tytułu umowy-zlecenia wykonywanej przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia, oraz honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej. Trzeba pamiętać, że przychodem jest także pobrany zasiłek – chorobowy, macierzyński i opiekuńczy – oraz wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy, a także świadczenie rehabilitacyjne. Przy decyzji o zawieszeniu renty bierze się pod uwagę także zarobki z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy. Pułapek zatem sporo.

 

Ponadto pierwsza zasada postępowania przy zatrudnieniu jest taka, że rencista powinien niezwłocznie zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności.

 

W swoim zawiadomieniu należy złożyć oświadczenie, czy naszym zamiarem jest osiąganie dochodu:

 

 1. niepowodującego zawieszenia ani zmniejszenia świadczeń,
 2. powodującego zmniejszenie świadczeń albo
 3. powodującego zawieszenie świadczeń.

 

 

 

 

* Stan prawny z dnia 16.11.2012 r. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 - VII =

»Podobne materiały

Renta socjalna a składki na KRUS

Otrzymuję rentę socjalną z KRUS, a od 20 lat płacę składki na KRUS co trzy miesiące. Co zrobić w tej sytuacji?

 

Przyznanie renty socjalnej

Złożyłam wniosek o rentę socjalną, powołując się na umiarkowany stopień niepełnosprawności przyznany mi przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. W ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych znalazłam bowiem informację, że całkowita niezd

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »