Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta strukturalna a pozarolnicza działalność gospodarcza

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 18.02.2009

Nabyłem uprawnienia do renty strukturalnej. Chciałbym prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą w swoim budynku, np. oferować usługi ślusarskie. Czy mogę zatrudnić pracownika? Czy muszę odprowadzać za siebie składki do ZUS? Nadmieniam, że muszę i tak opłacać KRUS do 65. roku życia. Obecnie mam 59 lat.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta strukturalna a pozarolnicza działalność gospodarcza

Warunki pobierania renty strukturalnej

Warunki pobierania rent strukturalnych określają: ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 750).

 

Zgodnie z § 15 pkt 1 powyższego rozporządzenia prawo do renty strukturalnej ulega zawieszeniu, w przypadku gdy uprawniony do renty strukturalnej jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie spowoduje zatem zawieszenie prawa do renty strukturalnej.

Czy rolnik może rozpocząć działalność gospodarczą i nadal opłacać KRUS?

Natomiast stosownie do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291) rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności – podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

  1. złoży w kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,
  2. jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,
  3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
  4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  5. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2528 zł.

Posiadanie prawa do renty strukturalnej i jednoczesne prowadzenie działalności gospodarczej

Renta strukturalna wiąże się z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej i przekazaniem gospodarstwa innej osobie. Jako osoba nieprowadząca działalności rolniczej nie będzie Pan mógł z tytułu tej działalności podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

Renta strukturalna nie jest rentą z ubezpieczenia społecznego i dlatego do osób pobierających te renty nie będzie miał zastosowania art. 9 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74), zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą, mające ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że posiadając prawo do renty strukturalnej i jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą, będzie Pan musiał odprowadzać obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc do ZUS. Obowiązkowe będzie ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Natomiast ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne.

 

Według art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy prawa podlegają osoby pobierające renty strukturalne współfinansowane ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Jednak zgodnie ust. 3 tegoż artykułu obowiązek ubezpieczenia emerytalno‑rentowego nie dotyczy jednak osób pobierających renty strukturalne, jeżeli osoby te podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu, np. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Jeżeli rozpocznie Pan pozarolniczą działalność gospodarczą, to wówczas nie będzie miał Pan obowiązku płacić składek na ubezpieczenie z KRUS.

 

Prowadząc działalność gospodarczą, będzie Pan mógł zatrudnić pracownika. Nie ma to wpływu na Pana prawo do renty strukturalnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus dziewięć =

07.02.2011

"Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że posiadając prawo do renty strukturalnej i jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą, będzie Pan musiał odprowadzać obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc do ZUS. Obowiązkowe będzie ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Natomiast ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne."
A co ze zdrowotnym? Trzeba je płacić? Czy płaci za nas ARiMR?

Adam

»Podobne materiały

Przywłaszczanie pieniędzy przez ekspedientkę

Jestem właścicielem kilku sklepów. Podczas kontroli raportów kasowych okazało się, że jestem od dawna, systematycznie okradany przez jedną z ekspedientek. Przywłaszczała sobie część pieniędzy pozostawianych w sklepie jako tzw. pogotowie kasowe. Sporo w tym mojej winy, bo nie sprawdzałem wszystkiego

 

Prośba byłego pracownika o ponowne wydanie świadectwa pracy

Pracownik szkoły przez 12 lat wykonywał pracę na stanowisku sprzątacza. Przez dwa sezony szkolne palił w piecach kaflowych. Odchodząc z pracy, otrzymał ode mnie świadectwo pracy (odpis jest w aktach), w którym nie było wzmianki o paleniu w piecach, gdyż nie było tego w umowie o pracę. Obecnie, czyli

 

Zatrudnienie w dwóch firmach a L4

Jestem zatrudniona w dwóch firmach. W jednej z nich pracowałam 20 lat i obecnie jestem w okresie 3-miesięcznego wypowiedzenia. W drugiej pracuję niespełna 2 miesiące i umowę mam jeszcze przez miesiąc. Również tę umowę mam zamiar wypowiedzieć i będę miała 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Planuję iść

 

Staż pracy potrzebny do nagrody jubileuszowej

Pierwszą pracę zawodową rozpoczęłam 1 listopada 1979 r. i pracuję do chwili obecnej. Cały okres mojej pracy związany jest z budżetowymi placówkami oświatowymi i jednostkami samorządowymi.Bezpośrednio przed rozpoczęciem pierwszej pracy zawodowej zajmowałam się wychowaniem dziecka. Jest to okres od 14

 

Wady i usterki w zakupionym samochodzie - odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy

Kupiłem od osoby prywatnej samochód używany. Przy wymianie płynów okazało się, że pojazd ma liczne wady i usterki wymagające natychmiastowej naprawy. Przy zakupie sprzedawca nie umożliwił mi dokładnych oględzin pojazdu, bardzo się spieszył i zapewniał, że auto jest w 100% sprawne. W umowie jest zapi

 

Nieumyślne spowodowanie śmierci

Moje pytanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. W listopadzie wydarzył się nieszczęśliwy wypadek. Wszystko zaczęło się od tego, że pewien chłopak mnie obraził. Wtedy mój kolega go pchnął. Chłopak upadł niefortunnie, bo uderzył głową o asfalt. W wyniku zdarzenia chłopak zmarł. Mój kolega

 

Koszt wyrobienia świadectwa kwalifikacji przez pracownika

Mam firmę transportową. Zatrudniłem niedawno kierowcę, który przedłożył badania okresowe ważne do października 2011 r. Dwa tygodnie temu dostarczył mi jednak fakturę za świadectwo kwalifikacji, które musiał wyrobić, aby otrzymać nowe prawo jazdy (stare niebawem traciło ważność). Czy firma ponosi kos

 

Urządzenie budowlane (ogrodzenie) – wymagana odległość od drogi

Jaka musi być odległość ogrodzenia stałego od granicy drogi powiatowej?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »