.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta strukturalna a pozarolnicza działalność gospodarcza

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 18.02.2009

Nabyłem uprawnienia do renty strukturalnej. Chciałbym prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą w swoim budynku, np. oferować usługi ślusarskie. Czy mogę zatrudnić pracownika? Czy muszę odprowadzać za siebie składki do ZUS? Nadmieniam, że muszę i tak opłacać KRUS do 65. roku życia. Obecnie mam 59 lat.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta strukturalna a pozarolnicza działalność gospodarcza

Warunki pobierania renty strukturalnej

Warunki pobierania rent strukturalnych określają: ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 750).

 

Zgodnie z § 15 pkt 1 powyższego rozporządzenia prawo do renty strukturalnej ulega zawieszeniu, w przypadku gdy uprawniony do renty strukturalnej jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej nie spowoduje zatem zawieszenie prawa do renty strukturalnej.

Czy rolnik może rozpocząć działalność gospodarczą i nadal opłacać KRUS?

Natomiast stosownie do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291) rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności – podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

  1. złoży w kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności,
  2. jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym,
  3. nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
  4. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
  5. kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2528 zł.

Posiadanie prawa do renty strukturalnej i jednoczesne prowadzenie działalności gospodarczej

Renta strukturalna wiąże się z zaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej i przekazaniem gospodarstwa innej osobie. Jako osoba nieprowadząca działalności rolniczej nie będzie Pan mógł z tytułu tej działalności podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników.

 

Renta strukturalna nie jest rentą z ubezpieczenia społecznego i dlatego do osób pobierających te renty nie będzie miał zastosowania art. 9 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74), zgodnie z którym osoby prowadzące działalność gospodarczą, mające ustalone prawo do emerytury lub renty, podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

 

Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że posiadając prawo do renty strukturalnej i jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą, będzie Pan musiał odprowadzać obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc do ZUS. Obowiązkowe będzie ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Natomiast ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne.

 

Według art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy prawa podlegają osoby pobierające renty strukturalne współfinansowane ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Jednak zgodnie ust. 3 tegoż artykułu obowiązek ubezpieczenia emerytalno‑rentowego nie dotyczy jednak osób pobierających renty strukturalne, jeżeli osoby te podlegają innemu ubezpieczeniu społecznemu, np. z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Jeżeli rozpocznie Pan pozarolniczą działalność gospodarczą, to wówczas nie będzie miał Pan obowiązku płacić składek na ubezpieczenie z KRUS.

 

Prowadząc działalność gospodarczą, będzie Pan mógł zatrudnić pracownika. Nie ma to wpływu na Pana prawo do renty strukturalnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - III =

07.02.2011

"Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że posiadając prawo do renty strukturalnej i jednocześnie prowadząc działalność gospodarczą, będzie Pan musiał odprowadzać obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc do ZUS. Obowiązkowe będzie ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Natomiast ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne."
A co ze zdrowotnym? Trzeba je płacić? Czy płaci za nas ARiMR?

Adam

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »