Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta po zmarłym mężu górniku

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 05.05.2009

Zmarł mój mąż, który miał emeryturę górniczą. Ja zajmowałam się synem, który w chwili śmierci męża nie miał jeszcze skończonych 16 lat (urodził się w 1992 r.). Ja urodziłam się 1965 r. Korzystam z renty rodzinnej. Czy przysługuje mi renta po zmarłym mężu górniku? Nadmieniam, że syn cały czas się uczy i chce kontynuować dalszą naukę na studiach.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta po zmarłym mężu górniku

Czy wdowie przysługuje renta rodzinna?

Stosownie do art. 70 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

  1. w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy
  2. albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

 

Zgodnie z ust. 2 art. 70 ustawy prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2.

 

Stosownie do powyższych przepisów zważyć należy, że prawo do renty rodzinnej przysługuje Pani na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia, w więc do 23 września 2009 r.

 

Po ukończeniu przez syna 18 lat renta rodzinna nie będzie Pani przysługiwała.

 

Ponieważ ukończy Pani 50 lat 9 marca 2014 r., a więc w czasie, w którym nie upłynie jeszcze 5 lat, od kiedy zaprzestanie Pani wychowywania dziecka do osiągnięcia przez niego 18 lat (od 23 września 2009 r.), to na podstawie art. 70 ust. 2 nabędzie Pani prawo do renty rodzinnej po mężu.

 

Po ukończeniu przez Panią 50 lat może Pani złożyć w ZUS wniosek o wypłatę renty rodzinnej.

 

Proszę również pamiętać, że stosownie do przepisów ustawy o emeryturach i rentach Pani syn jest uprawniony do renty rodzinnej po ojcu.

Renta rodzinna dla dzieci

Według art. 68 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej:

  1. do ukończenia 16 lat,
  2. do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia, albo
  3. bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

 

Jeżeli więc syn będzie kontynuował naukę po ukończeniu 16 lat, to będzie również miał prawo do renty rodzinnej. W razie gdyby syn studiował, to prawo do renty rodzinnej będzie mu przysługiwało do ukończenia 25 roku życia.

 

Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów.

 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna.

 

Renta rodzinna podlega podziałowi na równe części między uprawnionych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + V =

»Podobne materiały

Renta rodzinna a przysposobienie

Mój syn od 1998 r. pobiera rentę rodzinną po ojcu. W 2008 r. mój obecny mąż przeprowadził pełne przysposobienie syna; syn otrzymał wtedy nowy numer PESEL. Teraz zorientowałam się jednak, że ZUS ma cały czas stary PESEL syna. Jak wybrnąć z tej sytuacji? Czy syn utraci rentę?

 

Zawarcie kolejnego związku małżeńskiego a renta po mężu

Pobieram rentę rodzinną z ZUS-u po zmarłym mężu. Rentę przyznano mi, gdy miałam 52 lata. Mieszkam za granicą i planuję wziąć tam ślub. Czy zawarcie kolejnego związku małżeńskiego pozbawi mnie prawa do renty rodzinnej?

 

Prawo do przeliczenia renty rodzinnej

Otrzymuję rentę rodzinną po zmarłym mężu. Renta została wyliczona na podstawie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru, który wynosił 568,87% i został zmniejszony do 250%. Złożyłam wniosek do ZUS o przeliczenie renty na podstawie art. 110a ustawy z maja 2015 roku. Otrzymałam odmowę. Czy naprawdę nie na

 

Nieklasyfikacja a status ucznia

Od września pobierałam rentę rodzinną po ojcu. Semestru nie zaliczyłam, ponieważ zostałam nieklasyfikowana. Zaczęłam semestr 2. i wysłałam zaświadczenie o kontynuowaniu nauki pierwszego niezaliczonego semestru. W lutym tego roku zmarła moja mama, więc renta rodzinna przeszła na mnie po obu rodzicach

 

Renta rodzinna po mężu a działalność gospodarcza

Przyznano mi rentę rodzinną po zmarłym mężu. Prowadzę działalność gospodarczą, odprowadzając składkę zdrowotną. Nie pracuję w oparciu o umowę o pracę. Czy obowiązuje mnie składanie corocznie oświadczenia o wysokości dochodów oraz limit dochodów ze względu na możliwość obniżenia kwoty renty rodzinnej

 

Podjęcie pracy w Niemczech a renta rodzinna

Moja mama otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym tacie. Obecnie przebywa w Niemczech i ma zamiar podjąć pracę zarobkową. Praca będzie tymczasowa – może potrwać dwa miesiące, ale może i rok, tego mama na razie nie wie. Czy w takiej sytuacji nastąpi zawieszenie lub zmniejszenie wysokości renty rodz

 

Przywrócenie renty i rezygnacja z pracy

Byłam zatrudniona w jednym przedsiębiorstwie przez 36 lat. Przez 9 lat byłam również uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy. Po odebraniu mi uprawnień rentowych odwołałam się do sądu pracy, który po dwóch latach rozpatrywania przywrócił mi prawo do renty. W miesiącu, w który otrzymałam d

 

Czy należy poinformować pracodawcę o pobieraniu renty?

Jestem na rencie socjalnej i podjąłem nową pracę, na umowie mam 2000 brutto. Nie chciałbym zgłaszać pracodawcy, że jestem na rencie. Czy mogę o tym nie informować w kadrach? Jeśli nie zgłoszę, że jestem rencistą, czy ZUS będzie interweniował, że składki są źle odprowadzane? Czy należy poinformo

 

Podwyższenie renty rodzinnej po zmarłym mężu

Jestem na rencie rodzinnej po mężu ,który zmarł w 2008 r. Przeszedł na wcześniejszą emeryturę za tzw. szkodliwe warunki pracy. Czy mogę złożyć wniosek do ZUS-u o ponowne przeliczenie emerytury mojego męża, czy mogę spodziewać się podwyżki renty rodzinnej? Proszę o informacje czy mam szanse na podwyż

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »