Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta rodzinna po ukończeniu 25. roku życia

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 13.12.2013

Rozpocząłem studia II stopnia w październiku 2011 r. Planowo powinienem je zakończyć w grudniu 2013 r. W grudniu ukończyłem również 25. rok życia. Złożyłem podanie o przedłużenie studiów do lutego 2014 r. i uzyskałem zgodę. Dostałem również zaświadczenie do ZUS, że kończę naukę w lutym. Mimo to dostałem decyzję z ZUS o wstrzymaniu wypłaty renty rodzinnej po ojcu ze względu na ukończenie 25. roku życia. Napisałem o przedłużenie renty do lutego, czyli momentu zakończenia studiów, ale dostałem decyzję odmowną. Przesyłam ją w załączniku, a także inne dokumenty związane ze sprawą. Co zrobić? Czy mogę się odwołać od decyzji ZUS?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rzeczywiście decyzja ZUS nie do końca zgodna jest z prawem, a przynajmniej tak można wnioskować z załączonych dokumentów oraz interpretacji przepisów dotyczących prawa do renty rodzinnej.

 

Istotnie, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm. – dalej u.e.r.) jeżeli dziecko osiągnęło 25. rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Analiza tego przepisu nakazuje rozumieć w ten sposób, że chodzi o rzeczywiste, a nie planowe zakończenie studiów. W tym kierunku zresztą zmierza orzecznictwo sądów powszechnych w podobnych sprawach. Sąd Najwyższy w wyroku z 6 kwietnia 2006 r. (sygn. akt II UK 174/2005) stwierdził wręcz, że: „na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 39 poz. 353 ze zm.) prawo do pobierania renty rodzinnej ulega przedłużeniu do zakończenia ostatniego roku akademickiego, na którym uprawniony ukończył 25. rok życia, bez względu na to, czy rok ten powtarza, czy odbywa na nim studia po raz pierwszy”. Ten wyrok w sposób wyraźny wskazuje, jak wadliwa była argumentacja ZUS, która zmierza do stwierdzenia, że studia należy ukończyć planowo, według obliczeń przez ZUS dokonanych. W tej sprawie bowiem można dostrzec jeszcze jeden błąd w rozumowaniu ZUS. Odwołuje się on do własnych obliczeń, bez uwzględnienia regulaminu studiów. Sądy wypowiadały się także w tej kwestii: „Sformułowanie »ostatni rok studiów w szkole wyższej« jest pojęciem prawnym, którego znaczenie nie może być ustalane w oderwaniu od przepisów statutu uczelni i regulaminu studiów obowiązujących w danej szkole wyższej” – podkreślił wyraźnie SN w wyroku z 19 kwietnia 2006 (sygn. akt II UK 134/2005).

 

Przytaczając argumenty na prawidłowość Pana i mojego rozumowania przepisu art. 86 ust. 2 u.e.r. należy wskazać także inne wyroki sądów:

 

„Ostatni rok studiów nie zawsze jest tożsamy z końcem roku akademickiego, przewidzianym zwyczajowo na dzień 30 września. W zależności od postanowień regulaminu studiów wyższych, obowiązujących na konkretnej uczelni, może on wykraczać poza ten termin” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 czerwca 2006 r., sygn. akt III AUa 487/2006).

 

„W niektórych sytuacjach nie można pozbawić studenta uprawnienia do renty rodzinnej, nawet gdy 25 lat osiągnął na ostatnim roku studiów w szkole wyższej. Takim przypadkiem jest okoliczność, gdy planowe ukończenie nauki wydłużyło się o ponad rok z powodu indywidualnego toku studiów. Musi być jednak zgoda na ich kontynuowanie za granicą przy zachowaniu statusu studenta ostatniego roku studiów na uczelni krajowej” (wyrok SA w Warszawie z 11 października 2006 r., sygn. akt III AUa 597/2006).

 

„Prawo do renty rodzinnej na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2004 r. Nr 39 poz. 353 ze zm.) przysługuje uprawnionemu niezależnie od przyczyn wydłużenia czasu studiowania” (wyrok SA w Gdańsku z 13 grudnia 2007 r., sygn. akt III AUa 262/2007).

 

W takim wypadku proponuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji ZUS odwołać się do sądu okręgowego właściwego dla Pańskiego miejsca zamieszkania. W odwołaniu proszę zarzucić decyzji ZUS naruszenie prawa materialnego poprzez błędną interpretację art. 68 ust. 2 u.e.r. Proszę również załączyć dokumenty, które Pan mi przeskanował.

 

Od odwołania takiego nie ponosi się żadnych kosztów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + dwa =

»Podobne materiały

Zawieszenie wypłaty renty rodzinnej

Mój syn otrzymuje rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Niedawno ukończył studia licencjackie i niestety ZUS wstrzymał wypłatę świadczenia, mimo że syn złożył już papiery na studia magisterskie (kontynuacja dotychczasowego kierunku). Dodam też, że jego kolega z innego miasta, będący w tej samej

 

Ponowne ustalenie uprawnień do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu

Po śmierci mojego ojca, który miał ustalone prawo do renty i również do emerytury, otrzymywałem rentę do 24. roku życia, bo się uczyłem. Potem pracowałem, mam prawie 30 lat pracy. Pod koniec mojej kariery zawodowej prowadziłem działalność gospodarczą i splajtowałem. Obecnie jestem w dość trudnej syt

 

Powtarzanie piątego roku studiów a prawo do renty rodzinnej

We wrześniu kończę 25 lat. Niestety będę musiał powtórzyć piąty rok studiów. Czy mam szansę na przedłużenie prawa do renty rodzinnej do zakończenia studiów?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »