Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta po 182 dniach zwolnienia, jak zachować ciągłość pracy?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 14.07.2016

Jestem jeszcze dwa dni na zasiłku chorobowym – do 24 lutego (wtedy upływa 182 dni mojej nieobecności w powodu niezdolności do pracy). Posiadam orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy na rok (renta). Wniosek do ZUS o rentę z tytułu niezdolności do pracy chcę złożyć 1 marca (wzrost kwoty bazowej). Moje pytania: czy mogę złożyć podanie o urlop wypoczynkowy (4 dni) od 25 do 28 lutego? Czy muszę mieć zaświadczenie od lekarza po tak długim okresie zwolnienia? Jeśli nie, to może złożyć na te 4 dni podanie o urlop bezpłatny? Czy zakład pracy w takiej sytuacji również potrzebuje zaświadczenia? Wypowiedzenie stosunku pracy za porozumieniem stron złożyłabym wtedy z dniem 1 marca. Mam długoletni staż pracy i nie chciałabym popełnić jakiegoś błędu – chodzi mi o ciągłość pracy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.).

 

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.

 

Zgodnie z art. 229 § 2 zdanie 2 K.p. w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

 

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt II PK 54/07 „obowiązkiem pracownika po ustaniu powodów nieobecności wskazanych w art. 229 § 2 k.p., a więc niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni z powodu choroby, jest stawienie się do pracy i zgłoszenie gotowości jej wykonywania. Uchylenie się od tego obowiązku pociąga za sobą skutek po stronie pracodawcy w postaci uniemożliwienia mu realizacji obowiązku skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie. Nieobecność pracownika w pierwszym dniu po upływie choroby może stanowić, w przypadku braku usprawiedliwionych przyczyn tej nieobecności, podstawę do rozwiązania umowy o pracę w myśl art. 52 § 1 pkt 1 k.p.”

 

Wyraźnie podkreślić należy pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt II PK 240/10, zgodnie z którym „z art. 229 § 2 k.p. nie można wywodzić obowiązku przedstawienia orzeczenia o zdolności do pracy przez pracownicę rozpoczynającą urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim (art. 163 § 3 k.p.) wykorzystanym bezpośrednio po zakończeniu okresu niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni.”

 

Mając to na uwadze, wskazać należy na niejednolitość orzecznictwa Sądu Najwyższego w tej materii. W mojej ocenie wszystko zależy od pracodawcy, który będzie miał podparcie dla każdej swojej decyzji w postaci orzeczenia Sądu Najwyższego. Ostatnimi czasy widać jednak tendencję w praktyce, jakoby urlop wypoczynkowy mógł zostać wykorzystany przez pracownika bezpośrednio po okresie długotrwałej niezdolności do pracy z powodu choroby, przy jednoczesnym braku badań kontrolnych.

 

Przykładem tendencji na korzyść pracownika może być wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt II PK 214/07, zgodnie z którym „nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy (art. 165 § 1 i art. 229 § 2 k.p.) rozpoczęcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika, która trwała dłużej niż 30 dni”.

 

Wyraźnie jednak podkreślić należy, iż chodzi w tym przypadku o urlop wypoczynkowy planowany na okres przypadający bezpośrednio po niezdolności do pracy. Orzecznictwo jest w tej materii jednak coraz bardziej liberalne i dopuszcza także urlop wypoczynkowy w innych sytuacjach.

 

Osobiście nie składałbym wniosku o urlop bezpłatny, lecz złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Proszę jednak porozmawiać z pracodawcą, przedkładając mu do wglądu orzecznictwo, które jest dla Pani korzystne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + jeden =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki