Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta po 182 dniach zwolnienia, jak zachować ciągłość pracy?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 14.07.2016

Jestem jeszcze dwa dni na zasiłku chorobowym – do 24 lutego (wtedy upływa 182 dni mojej nieobecności w powodu niezdolności do pracy). Posiadam orzeczenie lekarza orzecznika o niezdolności do pracy na rok (renta). Wniosek do ZUS o rentę z tytułu niezdolności do pracy chcę złożyć 1 marca (wzrost kwoty bazowej). Moje pytania: czy mogę złożyć podanie o urlop wypoczynkowy (4 dni) od 25 do 28 lutego? Czy muszę mieć zaświadczenie od lekarza po tak długim okresie zwolnienia? Jeśli nie, to może złożyć na te 4 dni podanie o urlop bezpłatny? Czy zakład pracy w takiej sytuacji również potrzebuje zaświadczenia? Wypowiedzenie stosunku pracy za porozumieniem stron złożyłabym wtedy z dniem 1 marca. Mam długoletni staż pracy i nie chciałabym popełnić jakiegoś błędu – chodzi mi o ciągłość pracy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy (K.p.).

 

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich.

 

Zgodnie z art. 229 § 2 zdanie 2 K.p. w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

 

Zgodnie z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 października 2007 r., sygn. akt II PK 54/07 „obowiązkiem pracownika po ustaniu powodów nieobecności wskazanych w art. 229 § 2 k.p., a więc niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni z powodu choroby, jest stawienie się do pracy i zgłoszenie gotowości jej wykonywania. Uchylenie się od tego obowiązku pociąga za sobą skutek po stronie pracodawcy w postaci uniemożliwienia mu realizacji obowiązku skierowania pracownika na kontrolne badania lekarskie. Nieobecność pracownika w pierwszym dniu po upływie choroby może stanowić, w przypadku braku usprawiedliwionych przyczyn tej nieobecności, podstawę do rozwiązania umowy o pracę w myśl art. 52 § 1 pkt 1 k.p.”

 

Wyraźnie podkreślić należy pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt II PK 240/10, zgodnie z którym „z art. 229 § 2 k.p. nie można wywodzić obowiązku przedstawienia orzeczenia o zdolności do pracy przez pracownicę rozpoczynającą urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim (art. 163 § 3 k.p.) wykorzystanym bezpośrednio po zakończeniu okresu niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni.”

 

Mając to na uwadze, wskazać należy na niejednolitość orzecznictwa Sądu Najwyższego w tej materii. W mojej ocenie wszystko zależy od pracodawcy, który będzie miał podparcie dla każdej swojej decyzji w postaci orzeczenia Sądu Najwyższego. Ostatnimi czasy widać jednak tendencję w praktyce, jakoby urlop wypoczynkowy mógł zostać wykorzystany przez pracownika bezpośrednio po okresie długotrwałej niezdolności do pracy z powodu choroby, przy jednoczesnym braku badań kontrolnych.

 

Przykładem tendencji na korzyść pracownika może być wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt II PK 214/07, zgodnie z którym „nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy (art. 165 § 1 i art. 229 § 2 k.p.) rozpoczęcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika, która trwała dłużej niż 30 dni”.

 

Wyraźnie jednak podkreślić należy, iż chodzi w tym przypadku o urlop wypoczynkowy planowany na okres przypadający bezpośrednio po niezdolności do pracy. Orzecznictwo jest w tej materii jednak coraz bardziej liberalne i dopuszcza także urlop wypoczynkowy w innych sytuacjach.

 

Osobiście nie składałbym wniosku o urlop bezpłatny, lecz złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Proszę jednak porozmawiać z pracodawcą, przedkładając mu do wglądu orzecznictwo, które jest dla Pani korzystne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus sześć =

»Podobne materiały

Ciągłość zwolnienia lekarskiego

Do dzisiaj (piątek) jestem na zwolnieniu lekarskim z powodu rehabilitacji po wypadku. Okazało się, że jestem w ciąży, chcę prosić o zwolnienie od poniedziałku. Czy wystąpi przerwanie ciągłości zwolnienia lekarskiego, skoro cały weekend nie będę na zwolnieniu? Nie stawię się do pracy. Czy rozpocznie

 

Zwolnienie L4 powyżej 182 dni

Prowadzę działalność gospodarczą. Od 160 dni jestem na zwolnieniu lekarski L4, w chwili obecnej wykryto u mnie bardzo poważną chorobę o innym numerze statystycznym, której leczenie przewidziane jest na dłuższy okres. Czy istnieje możliwość kontynuacji L4 powyżej 182 dni? Dodam, że od lat jestem renc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »