Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustalenie przez organ administracyjny opłaty potocznie nazywanej rentą planistyczną

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 09.06.2008

Artykuł omawia przesłanki skutecznego ustalenia przez organ administracyjny opłaty potocznie nazywanej rentą planistyczną.

Karol Jokiel

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Stosownie do unormowania przepisu art. 36 § 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) – „jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, przy czym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości”.

 

To właśnie opłata, o której mówi przepis art. 36 § 4 cytowanej ustawy, w języku potocznym określana jest częstokroć mianem renty planistycznej i stanowi ona odpowiednik uprawnienia właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości do żądania odszkodowania od gminy na wypadek, gdy, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu (art. 36 § 3 tejże ustawy).

 

Podstawową przesłanką ustalenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta renty planistycznej jest, jak wynika z przepisu art. 36 § 4 tejże ustawy, wzrost wartości nieruchomości, przy czym nadto muszą być łącznie spełnione następujące warunki:

 

  1. zmiana (wzrost) wartości nieruchomości następuje w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  2. właściciel (użytkownik wieczysty) dokonuje zbycia nieruchomości; a wreszcie
  3. zbycie nieruchomości przez właściciela (użytkownika wieczystego) następuje przed upływem 5 lat od daty, kiedy plan miejscowy stał się obowiązujący.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Okoliczność, czy wzrost wartości nieruchomości nastąpił w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu, czy też nie, będzie zazwyczaj w konkretnej sytuacji oczywista i wiązać się będzie, przykładowo, z przeznaczeniem dotychczasowych gruntów rolnych na cele budowlane. W razie jednak sporu w tym zakresie pomiędzy właścicielem (użytkownikiem wieczystym) a gminą lub też sporu co do skali wzrostu wartości nieruchomości, rozstrzygnąć go winien biegły, powołany w toku postępowania administracyjnego.

 

Pojęcie „zbycia nieruchomości” należy rozumieć jako dokonanie jakiejkolwiek czynności prawnej (w tym zawarcia umowy), na podstawie której następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste (podobnie przepis art. 4 pkt 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. Nr 261, z 2004 r., poz. 2603 z późn. zm.), do której ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kilkakrotnie odsyła.

 

W tym kontekście warto jednak zauważyć, że „renty planistycznej, gdy wartość nieruchomości wzrosła w związku ze zmianą planu miejscowego, nie pobiera się w wypadku darowizny udziału we współwłasności nieruchomości na rzecz osób bliskich” (tak uchwała 5 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 października 2000 r., OPK 16/2000, ONSA 2001, nr 2, poz. 64).

 

Podobnie umowa przedwstępna – jako umowa, poprzez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy przyrzeczonej (art. 389 Kodeksu cywilnego) – nie wywiera skutku w postaci przeniesienia własności nieruchomości, zatem nie powinna pociągać za sobą również konsekwencji przewidzianych przez przepis art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Odnosząc się do ostatniej z wymienionych przesłanek, w oparciu o treść przepisu art. 37 § 4, w związku z art. 37 § 3 omawianej ustawy, należy stwierdzić, że swoje roszczenia z tytułu renty planistycznej gmina może zgłaszać tylko w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. Przy czym – zgodnie z przepisem art. 29 tejże ustawy – uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

 

Należy przy tym podkreślić, że wspomniany, pięcioletni termin dotyczy możliwości wszczęcia postępowania o ustalenie renty planistycznej (tak wyrok NSA w Warszawie z dnia 3 września 2004 r., sygn. OSK 520/04, OSP 2005/7-8/91). Innymi słowy, wydanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta decyzji w przedmiocie renty planistycznej jest możliwe nawet po upływie pięciu lat od daty wejścia w życie planu, jeżeli tylko, w ramach owego pięcioletniego terminu, wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia renty planistycznej, o czym strona winna zostać zawiadomiona w osobnym piśmie.Stan prawny obowiązujący na dzień 09.06.2008

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - 7 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »