.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta dożywotnia lub odwrócony kredyt hipoteczny

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 03.11.2015

Mój ojciec chce przekazać prawo własności naszego domu bankowi w zamian za rentę hipoteczną. Jest jedynie współwłaścicielem tej nieruchomości, drugim współwłaścicielem jest mama, która nie wyraża na to zgody. Czy ojciec może przekazać prawo własności całej nieruchomości, mimo że nie jest jej wyłącznym właścicielem i uzyskać rentę hipoteczną, mimo że ma tylko 58 lat i nie ma jeszcze prawa do emerytury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mogą być współwłaścicielami jako małżonkowie na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej lub też współwłaścicielami w częściach ułamkowych. W pierwszym przypadku dom jest ich majątkiem wspólnym. W drugim przypadku udział w nieruchomości z domem stanowi majątek osobisty każdego rodzica.

 

Tzw. odwrócona hipoteka i uzyskanie świadczenia z tego tytułu, nazywanego rentą hipoteczną – nie jest tym samym co renta z ubezpieczenia społecznego.

 

W tym zakresie nie ma obecnie przepisów regulujących to zagadnienie. Trwają prace nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym, ale nie zostały one jeszcze zakończone*.

 

Obecnie przy odwróconej hipotece – kredytodawca ma prawo do dysponowania nieruchomością dopiero po śmierci kredytobiorcy. Po śmierci dana instytucja staje się właścicielem nieruchomości. Przy rencie hipotecznej przeniesienie prawa własności na instytucję następuje już w momencie podpisania umowy, z zagwarantowaniem emerytowi możliwości dożywotniego użytkowania mieszkania.

 

Według projektu odwróconą hipoteką zajmować będą mogły się banki, ewentualnie, w przyszłości, ubezpieczyciele.

 

Rentę hipoteczną oferują obecnie banki, fundusze specjalizujące się w takiej usłudze, niepodlegające regulacjom.

 

Żadne przepisy nie zabraniają jednak oferowania zarówno renty hipotecznej jak i odwróconej hipoteki jak też zawierania takich umów.

 

W prawie polskim stosowana jest łacińska maksyma nemo plus iuris ad alium transfere potest quiem ipse habet – co oznacza, że nikt nie może przenieść na osobę trzecią więcej praw niż sam posiada.

 

W tym przypadku oznacza to, że tata nie jest w stanie przenieść na bank prawa własności całego domu, albowiem jest tylko jego współwłaścicielem, a nie jedynym (100%) właścicielem. Może więc dysponować tylko tym, co sam posiada (należy do niego), a nie tym, co należy do innych osób (innych współwłaścicieli).

 

Przy wspólności majątkowej małżeńskiej, według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

Art. 341.  Każdy z małżonków jest uprawniony do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez drugiego małżonka.”

Art. 35. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku”.

 

Jak wynika z tych przepisów, ojciec w czasie trwania małżeństwa ze wspólnością majątkową:

 

  1. nie może żądać podziału majątku wspólnego (jest to możliwe dopiero po ustaniu małżeństwa lub zniesieniu wspólności majątkowej),
  2. nie może również rozporządzać udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku,
  3. nie może również zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

 

Wspólność majątkowa małżeńska uniemożliwia działania wobec udziału małżonka w majątku wspólnym w czasie trwania małżeństwa oraz zobowiązanie się do określonych działań po podziale majątku.

 

Ojciec może rozporządzać swoim udziałem dopiero po ustaniu małżeństwa lub zniesieniu w jego czasie wspólności majątkowej i wprowadzenia ustroju rozdzielności majątkowej oraz dokonania podziału majątku wspólnego. W wyniku podziału każdy z małżonków staje się właścicielem określonych rzeczy lub ich współwłaścicielem na innej zasadzie niż dotychczas – co umożliwia rozporządzanie daną rzeczą lub udziałem w nim.

 

 

 

 

*Ustawa weszła w życie 24 października 2014 r.; opis sprawy z 2013 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton