.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Remont piwnicy a zgoda współwłaścicieli

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 22.06.2009

Mam mieszkanie hipoteczne w domu o 4 lokalach. Każdy z właścicieli ma współwłasność ułamkową na części wspólne: strych, piwnicę, ogród. Piwnice są niezależnymi pomieszczeniami. W swojej piwnicy, która znajduje się pod kuchnią, chciałbym urządzić pomieszczenie gospodarcze. Chciałbym zrobić schody z kuchni do piwnicy, a w tym celu musiałbym przebić się przez strop. Dotychczasowe doświadczenia z sąsiadem nie są jednak najlepsze. Wcześniejsze próby podziału części wspólnych kończyły się fiaskiem. W jaki sposób sformalizować obecny podział piwnic, abym mógł przeprowadzić remont?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Remont piwnicy a zgoda współwłaścicieli

Zarządzanie częścią wspólną nieruchomości

Stosownie do art. 19 ustawy o własności lokali, jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż 7, to do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (dział IV) i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.

 

Każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną.

 

Dla potrzeb prawidłowego określenia zarządu rzeczą wspólną należy odróżniać od czynności zwykłego zarządu czynności przekraczające zwykły zarząd.

Czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd 

Przez czynności zwykłego zarządu należy rozumieć załatwianie bieżących spraw dotyczących zwykłej eksploatacji rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach jej aktualnego przeznaczenia. Wszelkie inne czynności niemieszczące się w wyżej określonych granicach należy zaliczyć do czynności przekraczających zwykły zarząd.

 

Sąd Najwyższy do czynności przekraczających zwykły zarząd zalicza:

  • zmianę przeznaczenia lub przebudowę pomieszczenia wspólnego,
  • nadbudowę kondygnacji nad budynkiem stanowiącym współwłasność,
  • wzniesienie stałego obiektu budowlanego na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności.

 

Natomiast czynnością zwykłego zarządu jest – według Sądu Najwyższego – np. instalowanie kanalizacji na gruncie stanowiącym współwłasność.

 

Następstwa powyższego podziału na czynności zwykłego zarządu i przekraczające zwykły zarząd są istotne przy podejmowaniu decyzji co do danej czynności.

 

Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości współwłaścicieli. W razie braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności.

Czy na rozporządzanie rzeczą wspólną jest potrzebna zgoda współwłaścicieli?

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W razie braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

 

Mając na uwadze powyższe, planowane przez Pana czynności dotyczące piwnicy należy uznać za czynności przekraczające zwykły zarząd. Toteż winien Pan przed ich dokonaniem uzyskać zgodę pozostałych współwłaścicieli. W razie braku porozumienia z sąsiadem może Pan wystąpić do sądu o wyrażenie zgody na te czynności, jeśli poprą Pana sąsiedzi (bądź sąsiad), z którymi Wasze udziały będą wynosiły co najmniej 1/2. Sąd, podejmując decyzję, będzie miał na względzie cel zamierzonej czynności i interesy wszystkich pozostałych współwłaścicieli. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy, wydział cywilny.

 

Należy bowiem pamiętać, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

Zniesienie współwłasności w budynku mieszkalnym

Uważam, że zniesienie współwłasności w częściach ułamkowych może wchodzić tutaj w grę, ale pod warunkiem, że Wasz budynek można podzielić (4 lokatorów, 4 piwnice o podobnej wielkości), co zwykle dotyczy małych budynków.

 

Natomiast w dużych budynkach, w których podział prowadzący do całkowitego wyjścia ze współwłasności jest nierealny, obowiązuje zakaz znoszenia współwłasności nieruchomości wspólnej w czasie istnienia odrębnej własności lokali.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »