.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Remont tarasu w budynku wielorodzinnym

Jestem właścicielem mieszkania bezczynszowego w budynku wielorodzinnym, do którego przylega taras. Według aktu notarialnego jestem jedynym użytkownikiem tarasu. Pod tarasem znajduje się garaż mój i sąsiadów. Taras przecieka i uszkadza elewację budynku. Co do elewacji wiem, że koszty jej naprawy ponoszą wszyscy właściciele lokali. Jak jest z remontem tarasu? Poproszę o poradę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Remont tarasu w budynku wielorodzinnym

Wydatki związane z utrzymaniem lokalu

Zgodnie z art. 13 ust 1 ustawy o własności lokalu właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu. Jest on zobowiązany do utrzymywania go w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.

 

Natomiast zgodnie z art. 14 ustawy o własności lokali na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się przede wszystkim wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Części wspólne budynku

Ustawa jednak nie określa dokładnie, jakie elementy budynku należą do części wspólnych wszystkich właścicieli lokali. Stanowisko takie podzielił również Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 20 grudnia 2013 r., sygn. akt V ACa 423/13. Balkony, tarasy z wejściami do nich z poszczególnych lokali mają dwojaki charakter. Są zarówno elementem elewacji budynku, jak i częściami budynku przynależnymi do poszczególnych lokali.

 

Zgodnie z wyrokiem NSA z 28 marca 2017 r., sygn. akt II OSK 1929/15, prawo własności przysługujące właścicielom poszczególnych lokali obejmuje również tarasy, a dokładnie ich wierzchnią warstwę wykończeniową oraz przestrzeń wykorzystywaną do wyłącznego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez właścicieli lokalu. Tylko w tym zakresie właściciele ci mają, wynikający z przepisu art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali obowiązek utrzymywania przynależnego do nich tarasu w należytym stanie.

 

Wynika z tego, że właściciel mieszkania ponosi wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie tarasu stanowiącego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w lokalu, do którego taras przynależy. Wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji tarasu trwale połączonym z budynkiem obciążają wspólnie mieszkańców. Wynika to z tego, że część użytkowa wewnętrzna tarasu przynależy do właściciela lokalu mieszkalnego, do którego przylega.

 

Remont tarasu służący zapobieżeniu degradacji budowlanej całego budynku powinien być dokonany ze środków wspólnoty, np. z funduszu remontowego czy własnych środków wszystkich lokatorów.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl