.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rękojmia przy zakupie niebezpośrednim

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 30.12.2015

Czy chroni mnie rękojmia przy zakupie na odległość od osoby fizycznej? Zakup został dokonany na podstawie wygasłej aukcji, w której podano numer telefonu, oraz rozmów telefonicznych. Po odesłaniu towaru do sprzedającego ten stwierdził, że towar jest uszkodzony i wymaga naprawy, żąda pokrycia kosztów naprawy. Co w takiej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Tak – na kanwie przepisów Kodeksu cywilnego rękojmia ta przysługuje także od osoby fizycznej. W sytuacji, gdy nabył Pan rzecz od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie mają zastosowania przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ale właśnie Kodeks cywilny, a dokładnie art. 556 =, który mówi, że „sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne). Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne)”.

 

Jeżeli zatem wystąpiła tego rodzaju wada fizyczna nabytej przez Pana rzeczy, to Pana roszczenia jako kupującego wynikają z art. 560 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż:

 

„§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

 

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.

 

§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.

 

§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący”.

 

Z tego, co Pan wspomniał, Pan rzecz odesłał, ale kupujący twierdzi, że rzecz była uszkodzona. Otóż twierdzić można oczywiście różne rzeczy, ale przed sądem będzie trzeba je udowodnić, jeśli zatem odstąpił Pan od umowy i zażądał zwrotu ceny, a kupujący jej Panu nie zwrócił, to po prostu będzie Pan musiał go pozwać o zapłatę tejże kwoty i udowodnić, że rzecz miała wadę, mogą to być no zeznania świadków, Pana, zdjęcia itd. Jeśli sprzedający twierdzi, że rzecz była niewadliwa, a Pan ją uszkodził, to on to będzie musiał z kolej udowodnić. Tak więc w tym zakresie wszystko zależy od dowodów zaoferowanych przed sądem i ich oceny przez sąd – bo wiadome jest, że każda ze stron będzie twierdzić coś innego, a tylko jednej sąd będzie mógł przyznać rację.

 

Dodam jeszcze, że w świetle wyroków Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1997 r., sygn. akt II CKN 94/96, oraz z dnia 23 kwietnia 1998 r., sygn. akt I CKN 634/97, odstąpienie od umowy jest skuteczne jedynie wtedy, gdy nastąpił rzeczywisty zwrot wadliwej rzeczy i tak się w Pana przypadku stało, bo sprzedający jest w posiadaniu wadliwej rzeczy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton