.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiana psującej się ciągle maszyny na nową

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 30.06.2008

Prowadzę działalność gospodarczą. W październiku ubiegłego roku kupiłam maszynę zrywkową do drzewa. Od momentu zakupu wielokrotnie się zepsuła. Trzy razy nastąpiła awaria tego samego systemu. Czy mogę ubiegać się o nowy sprzęt? Czy przysługuje mi odszkodowanie z tytułu postojów? Maszyna jest na gwarancji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Użytkowanie rzeczy do celów związanym z działalnością gospodarczą uprawnia Panią do skorzystania, w realizacji roszczeń reklamacyjnych, z uprawnień przewidzianych z tytułu rękojmi jako „naturalnego” elementu umowy zakupu maszyny, o ile ten rodzaj odpowiedzialności nie został wyłączony lub ograniczony przez strony w umowie. Ochrona wynika z mocy prawa i została uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Jeżeli rzecz posiada gwarancję ma Pani prawo korzystania również z warunków gwarancji, które zostały zawarte w dokumencie Pani dostarczonym przy zakupie rzeczy. Teraz może Pani wybrać, z którego reżimu prawnego Pani skorzysta – rękojmi czy gwarancji (równocześnie nie wolno wysuwać roszczeń z jednego i drugiego tytułu).

 

Uprawnienia z tytułu rękojmi omawia art. 560 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego – „Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej”.

 

Wielokrotnie powtarzająca się wada daje podstawę do przypuszczeń, że jest to wada nieusuwalna. W takim wypadku żądanie wymiany rzeczy na nową wolną od wad jest jedyną drogą skutecznego załatwienia reklamacji.

 

Koszty i odszkodowania przysługują po udokumentowaniu ich poniesienia. Art. 560 § 4 – „Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący”. Mówi o tym także art. 566 § 1 i 2 – „Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów. Przepisy powyższe stosuje się gdy kupujący żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad, zamiast rzeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »