Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklamacja kanapy

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 04.09.2013

Trzy miesiące temu nabyłam kanapę, która wywołuje reakcje alergiczne. Należą do nich: pocenie, opuchlizna, duszenie się, kaszel, katar. Konieczne były zastrzyki odczulające. Gdy na jakiś czas opuściłam mieszkanie, w którym znajduje się kanapa, objawy alergii ustąpiły. Właściciel sklepu po kontakcie z producentem twierdzi, że to jest pierwszy taki przypadek w ich karierze. Na jakie podstawy prawne należy się powołać, aby skutecznie zareklamować kanapę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Panią stanu faktycznego sprawy należy wskazać, iż podstawą prawną Pani roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową (roszczeń reklamacyjnych) będą przede wszystkim przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 

Jak stanowi wyżej wymieniona ustawa:

 

„Art. 8. 1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia”.

 

„Art. 10. 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku”.

 

„Art. 4. 1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania”.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, działając w trybie art. 8 ust. 1 oraz art. 4 ust. 1 omawianej ustawy, może Pani zażądać wymiany kanapy na inną, niewywołującą reakcji alergicznej, a ciężar wykazania, że zakupiona przez Panią kanapa nie jest wadliwa, w ciągu pierwszych 6 miesięcy spoczywa na sprzedawcy. Po upływie tego terminu, w okresie trwania uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową, ciężar dowodu przejdzie zaś na Panią, co oznacza, że będzie Pani musiała wykazać, że kanapa wywołuje alergię. Wiązałoby się to zapewne z koniecznością zlecenia przez Panią specjalistycznych badań tej kanapy. Jeżeli jednak badania te wykazałyby rację po Pani stronie, sprzedawca musiałby zwrócić Pani ich koszt.

 

Wobec powyższego powinna Pani złożyć pismo reklamacyjne (koniecznie w formie pisemnej, z własnoręcznym podpisem, wysłane listem poleconym na adres sprzedawcy), żądając wymiany kanapy i powołując się na opisane przez Panią okoliczności, chyba że zrobiła to Pani w tej formie już uprzednio i otrzymała Pani od sprzedawcy odpowiedź odmowną.

 

W takim przypadku, tj. odmowy spełnienia Pani roszczeń przez sprzedawcę, pozostaje Pani jedynie droga sądowa, choć warto byłoby ją poprzedzić pisemnym odwołaniem od stanowiska nieuwzględniającego Pani reklamacji ze szczególnym powołaniem się na przepis art. 4 ust. 1 ww. ustawy, który ciężar dowodu odnośnie wadliwości towaru w okresie pierwszych 6 miesięcy od zakupu przerzuca na sprzedawcę.

 

Niestety decydując się na skierowanie sprawy do sądu, warto byłoby uprzednio zlecić badania kanapy, o których mowa była powyżej, w celu ustalenia jej związku z pojawiającą się reakcją alergiczną.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - IV =

»Podobne materiały

Nagroda jubileuszowa a likwidacja zakładu pracy

W związku z likwidacją zakładu pracy okres wypowiedzenia kończy mi się 30 listopada. Nagroda jubileuszowa należy mi się 15 grudnia. Czy mam szansę na otrzymanie nagrody jubileuszowej?

 

Odzyskanie pieniędzy za niewykonane zlecenie

W lutym zamówiłem w salonie sprzedaży glazurę. Jako wartość dodaną sprzedawca zaproponował sporządzenie projektu wykonania oraz dostawę. Zaakceptowałem warunki i wpłaciłem zaliczkę. W maju glazura miała być dostarczona (dopłaciłem resztę kwoty), jednak mimo wielokrotnego zmieniania terminu dost

 

Wycofanie się z umowy bez zapłaty zadatku

Zawarłem wyjątkowo niekorzystną dla siebie umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania. Między innymi zobowiązałem się w niej do zapłaty trzykrotności zadatku w przypadku wycofania się z umowy. Oprócz tego dopełnienie transkacji – zgodnie z jej zapisem – jest uzależnione od sprzedaży mieszka

 

Dysponowanie kontem zmarłego bez postępowania spadkowego

Miesiąc temu zmarła moja mama. Jestem jedynym spadkobiercą, jestem jedynaczką. Tata nie żyje od prawie 2 lat. Posiadam upoważnienie do konta bankowego zmarłej mamy. Nie jestem współwłaścicielem tego konta. Czy muszę rozpocząć sądowe postępowanie spadkowe, czy mogę swobodnie dysponować środkami pieni

 

Nielegalne wycięcie drzew

Tydzień temu wraz z ojcem wycinaliśmy dwa drzewa bez pozwolenia. Ktoś na nas doniósł i przyjechała policja. Byliśmy przekonani, że nie robimy nic złego, bo drzewa są w granicy działki, której tata jest współwłaścicielem. Teraz za nielegalne wycięcie drzew grozi nam kara w zawieszeniu, grzy

 

Umorzenie postępowania habilitacyjnego

Moja rozprawa habilitacyjna była recenzowana kilka miesięcy temu. Po długim czasie otrzymałem informację, że mam stawić się na rozmowę podczas obrad komisji. Niestety poważnie się rozchorowałem i byłem na zwolnieniu lekarskim. Komisja zebrała się miesiąc później i nie rozstrzygnięto oceny mojej prac

 

Brak możliwości zmiany warunków zabudowy

W 2018 r. kupiłem działkę budowlaną, budowa była w planach na przełom roku 2019/2020 i nie występowałem o warunki zabudowy. W lipcu 2019, gdy weszła w życie „ustawa wiatrakowa”, okazało się, że działka leży w strefie oddziaływania wiatraków i nie będzie wydawało się nowych warunków zabud

 

Kupno złomu złota a zapłata PCC 2%

Mam pytanie dotyczące skupu złomu złota od klientów indywidualnych pow. 1000 zł. Podczas operacji skupu złoto jest przetapiane z postaci np. pierścionka, łańcuszka do kulki złomu złota o określonej próbie. Następnie wystawiam potwierdzenie sprzedaży bez konieczności wpisywania danych osoby sprzedają

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »