Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklamacja wykonania dachu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 09.07.2020

Jestem właścicielem firmy, która 2 lata temu budowała cały dom dla pewnego pana wraz z dachem. Otrzymałem od niego e-maila z reklamacją wykonania dachu, iż belki od dachu się skręcają (konstrukcja dachu pod wpływem czasu zmniejsza swój wymiar – schnie oraz możliwe jest skręcanie się belek). Belki na dach kupowała moja firma za zgodą inwestora, który wybrał tańszą wersję drewna. Po zakończeniu prac mam podpis kierownika budowy oraz inwestora, iż wszystko jest zrobione poprawnie. Inwestor straszy sądem, prawnikami itd., że muszę wszystko wymienić i naprawić, on wezwie konstruktorów, którzy zweryfikują moją pracę naprawczą – oczywiście wszystko na mój koszt. Czy klient ma do tego prawo? Moim zdaniem gwarancja na dach nie obejmuje naturalnych ruchów drewna podczas schnięcia, a tym bardziej, że mam podpis kierownika budowy. Co mogę odpisać klientowi na reklamację wykonania dachu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Reklamacja wykonania dachu

Umowa dotycząca wyboru drewna na belki dachowe

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż należałoby się zastanowić, czy między Panem a inwestorem zawarta była jakaś umowa, z której wynikałoby, jaki rodzaj drewna miał być użyty? O ile taka umowa była zawarta, należałoby ustalić, czy konstrukcja była wykonana z tego drewna, czy też innego, a jeżeli innego, czy ma Pan pisemną zgodę inwestora? O ile umowy nie było, zasadne byłoby przeanalizowanie treści wpisu w książce budowy pod kątem owej konstrukcji. Z tego, co Pan pisze, w książce budowy znajduje się wpis zarówno inwestora, jak i kierownika budowy, co powoduje, że uznać należy, że co najmniej inwestor wyraził w ten sposób zgodę na rodzaj materiału, z którego wykonana była konstrukcja. Kierownik budowy z kolei swoim podpisem stwierdził, że prace wykonane były prawidłowo.

Rodzaj drewna wykorzystany do belek dachowych

W opisanym przez Pana przypadku najważniejsze będzie stwierdzenie, czy użyty materiał jest zgodny z normami i czy dopuszczony jest do tego rodzaju prac. O ile zgoda inwestora była wystawiona, najważniejsze z perspektywy Pana będzie ustalenie, czy mógł Pan jako fachowiec zastosować taki materiał na konstrukcję dachu? Jeżeli biegły sądowy wypowie się, że tak, nie widzę powodów do tego, by miał Pan odpowiadać za zastosowanie takiego rodzaju drewna. Podkreślam, o ile będzie Pan dysponował „czymkolwiek”, z czego będzie można wyprowadzić wniosek, że inwestor miał wiedzę i godził się z tym, że drewna będzie gorszej jakości, ale będzie tańsze. 

Skutki reklamacji belek dachowych przez klienta

Musi mieć Pan świadomość, iż każda tego rodzaju sprawa wymaga opinii biegłego sądowego w przypadku, gdyby okazało się, że to Pan zadecydował o zastosowanym materialne, względnie nie dysponuje Pan dowodami na okoliczność zgody inwestora na ich zastosowanie. Zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + V =

»Podobne materiały

Zwolnienie dyscyplinarne podczas opieki nad dzieckiem chorym

Od kilku miesięcy pracodawca szukał pretekstu, by mnie zwolnić. Kilka dni temu wzięłam tzw. opiekę nad dzieckiem chorym. Pracodawca przeprowadził kontrolę – wysłał do mojego domu pracownika, który mnie nie zastał (byłam z dzieckiem u lekarza). Potem pracownik poszedł do mojego saloniku (który

 

Ubezwłasnowolnienie a zdjęcie zajęć komorniczych z emerytury

Chcę złożyć do sądu okręgowego wniosek o ubezwłasnowolnienie ojca, jest osobą w wieku 80 lat, bardzo schorowaną fizycznie i psychicznie.Na wniosek komornika sądowego ma kilka zajęć swojej emerytury z ZUS-u, ojciec podpisywał różne umowy, których nie opłacał z tego względu, że choruje. Czy po ubezwła

 

Reklamacja telefonu komórkowego – moja reklamacja komórki została odrzucona!

Przedmiotem mojego pytania jest reklamacja telefonu komórkowego. Otóż oddałem telefon Nokia do naprawy, po czym serwis stwierdził: „W dostarczonym urządzeniu stwierdziliśmy uszkodzenie płyty głównej związane z ingerencją cieczy. Informujemy, że zgodnie z powyższym i na podstawie procedur produ

 

Umowa kupna-sprzedaży domu bez notariusza

Osoba, od której chcę kupić dom, przebywa obecnie za granicą i nie może przybyć do Polski. Czy w takim wypadku można sporządzić umowę kupna-sprzedaży za granicą przy świadkach, ale bez notariusza? Chodzi o nieruchomość w Polsce.

 

Wykup strychu nad mieszkaniem – problem z podziałem geodezyjnym budynku

Kupiłam mieszkanie w budynku zarządzanym przez dwie wspólnoty mieszkaniowe. Nad moim mieszkaniem jest strych, który jest powierzchnią wspólną. Poinformowano mnie, że będę mogła go wykupić. Potem się jednak okazało, że to niemożliwe, ponieważ jest problem z podziałem geodezyjnym budynku pomiędzy dwom

 

Błędna podstawa prawna w decyzji administracyjnej

Urząd wydał decyzję administracyjną jako organ nieodwoławczy. Była to decyzja pierwsza. Powołał się na art. 138 § 2 K.p.a. Przekazując moje odwołanie do wyższej instancji, napisał: „W zaskarżonej decyzji rzeczywiście omyłkowo przywołano niewłaściwy przepis prawa niematerialnego, powołując

 

Dłużnicy we wspólnocie mieszkaniowej

W pewnej wspólnocie mieszkaniowej mam dwóch dłużników. Dług sięga już kwoty 30 000 zł. Muszę wnieść sprawę do sądu, ale wspólnoty nie stać na prawnika. Jakie dokumenty powinienem przygotować? Jaki pozew złożyć? Dodam, że pozostali członkowie wspólnoty żądają sprzedaży tych mieszkań, poniew

 

Lokal zastępczy

Dwa miesiące temu wynajęłam swoje mieszkanie spółdzielcze na czas określony. W umowie zapisałam, że w przypadku braku opłaty za dany miesiąc umowa ulega rozwiązaniu (przewidziałam dwumiesięczne wypowiedzenie). Tymczasem najemcy zalegają z czynszem już od ponad dwóch miesięcy. Jak mogę skuteczni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »