.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Reklama zasłaniająca okna

Autor: Bogumił Wasilewski • Opublikowane: 22.10.2012

Zarząd spółdzielni podpisał umowę na zawieszenie reklamy wielkoformatowej na dwóch ścianach budynku, aby pokryć niedobory finansowe. Czy zgodne z prawem jest zawieszenie reklamy, która zasłania okna? Jak mieszkańcy mogą się bronić? W załączniku przesyłam dokumenty.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

1. Istotne przepisy prawne

 

Warunki techniczne, w jakich winien być użytkowany budynek mieszkalny, są określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Ważny jest przepis § 14a, który stanowi:

 

„§ 14a. 1. Budynek mieszkalny wielorodzinny powinien być użytkowany w sposób zapewniający nieograniczanie oświetlenia dziennego mieszkań.

(…)

3. Na budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogą być instalowane urządzenia i nośniki reklamowe oraz inne urządzenia niezwiązane z użytkowaniem budynku lub mieszkania, o ile nie ograniczają oświetlenia dziennego mieszkania.

 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wykonywania robót budowlanych dotyczących elewacji tego budynku”.

 

Niejako konsekwencją nieprzestrzegania wskazanego przepisu jest sankcja karna, którą nakłada art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

 

„Art. 91a. Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

2. Analiza stanu faktycznego

 

Pani wątpliwości co do legalności podstaw umieszczenia reklamy wielkopowierzchniowej zasłaniającej okna mieszkań znajdujących się w budynku wydają się uzasadnione.

 

Swego czasu miała miejsce w kraju dyskusja dotycząca naruszania praw mieszkańców, których okna są zasłaniane ogromnymi reklamami. W odpowiedzi na to znowelizowane zostało ww. rozporządzenie (wejście w życie – 19 grudnia 2009 r.) poprzez dodanie wspomnianego § 14a, który pozwala na instalowanie urządzeń i nośników reklamowych oraz innych urządzeń niezwiązanych z użytkowaniem budynku lub mieszkania, o ile nie ograniczają oświetlenia dziennego mieszkania.


Wprawdzie rozporządzenie zmieniające dopuściło osiemnastomiesięczny okres przejściowy:

 

„§ 2. Do urządzeń i nośników reklamowych oraz innych urządzeń niezwiązanych z użytkowaniem budynku lub mieszkania, zainstalowanych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia”.

 

Jednak jak wynika z tego zapisu, dotyczy on wyłącznie urządzeń zainstalowanych na budynkach przed dniem 19 grudnia 2009 r. Do przedmiotowej sytuacji stosuje się zatem w pełni przepis § 14a.

 

Kryterium wyznaczającym dopuszczalność i zakaz umieszczania reklamy na budynku przed oknami jest ograniczanie dostępu światła dziennego do mieszkań. Jeśli reklama, o której Pani wspomniała, spełnia ww. kryterium, to skoro prace budowlane nie są prowadzone, możliwe jest podjęcie kroków zmierzających do jej usunięcia.

 

3. Wnioski

 

Jeśli reklama jest już zamieszczona i spełnia kryteria ograniczania dostępu światła dziennego, można rozważyć podjęcie następujących działań:

 

  1. można złożyć do rady nadzorczej skargę na działalność zarządu spółdzielni,
  2. można zawiadomić właściwego miejscowo inspektora nadzoru budowlanego, powołując się na naruszenie § 14a ww. rozporządzenia,
  3. można zawiadomić (w ostateczności) policję o popełnieniu przez członków zarządu czynu z art. 91a Prawa budowlanego – ten krok jest jednak naprawdę ostatecznością, należy mieć tu pewność zasadności swoich racji – najlepiej, żeby stwierdził to inspektor nadzoru budowlanego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl