Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklama produktów leczniczych kierowana do profesjonalistów

Autor: Ewa Szczepanik-Kurowska • Opublikowane: 27.11.2009

Artykuł omawia podstawowe zagadnienia dotyczące reklamy produktów leczniczych adresowanej do podmiotów uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawodawca dokonał wyraźnego rozróżnienia między reklamą produktów leczniczych kierowaną do publicznej wiadomości, a tą adresowaną do profesjonalistów (art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – w skrócie P.f.). Reklamie kierowanej do publicznej wiadomości narzucone zostały bardziej rygorystyczne wymagania.

 

Podstawowe kryterium kwalifikacji, czy dana reklama jest reklamą publiczną, czy też kierowana jest do profesjonalistów – to zamierzony przez reklamodawcę krąg adresatów.

 

Adresatami reklamy skierowanej do profesjonalistów muszą być osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi. Będą to przede wszystkim lekarze, stomatolodzy, lekarze weterynarii i farmaceuci.

 

Krąg adresatów jest zamknięty i reklama tego typu nie może docierać do wiadomości publicznej.

 

Prawo farmaceutyczne za reklamę skierowaną do specjalistów z branży medycznej uznaje w szczególności:

 

 

 1. reklamę produktu leczniczego kierowaną do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi;
 2. odwiedzanie osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi przez przedstawicieli handlowych lub medycznych;
 3. dostarczanie próbek produktów leczniczych;
 4. sponsorowanie spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi;
 5. sponsorowanie konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi (art. 52 ust. 2 P.f.).

 

Dodatkowo reklama kierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi musi spełniać określone wymagania. Powinna ona zawierać informacje:

 

 1. zgodne z Charakterystyką Produktu Leczniczego albo Charakterystyką Produktu Leczniczego Weterynaryjnego,
 2. o przyznanej kategorii dostępności,
 3. o cenie urzędowej detalicznej i maksymalnej kwocie dopłaty ponoszonej przez pacjenta (w przypadku leków refundowanych).

 

Informacje zawarte w reklamie muszą być rzetelne, sprawdzone i aktualne (powinna być podana data aktualizacji lub sporządzenia informacji o produkcie).

 

Celem reklamy adresowanej do lekarzy czy farmaceutów jest ukształtowanie ich opinii o konkretnym produkcie leczniczym na podstawie aktualnych danych.

 

Istotne jest, że reklama leków wydawanych na podstawie recepty może być kierowana wyłącznie do specjalistów z branży medycznej, czy farmaceutycznej.

 

Inspekcja farmaceutyczna, do której zadań należy kontrola reklamy produktów leczniczych, często klasyfikuje reklamę, która w zamierzeniu reklamodawcy skierowana jest do specjalistów, jako reklamę publiczną, z racji możliwości dotarcia do wiadomości publicznej. Dzieje się tak np. w przypadku reklamy internetowej umieszczonej w serwisie adresowanym do profesjonalistów, do którego jednak dostęp nie jest w żaden sposób ograniczony.

 

Uznaje się, że serwis taki powinien wymagać rejestracji użytkowników oraz weryfikować, czy dana osoba posiada uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza czy farmaceuty. Tylko w takim przypadku reklama uznana będzie za skierowaną do profesjonalistów.*

 

W myśl art. 58 P.f. zabroniona jest reklama kierowana do profesjonalistów polegająca na:

 

 

 1. wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzyści materialnych,
 2. wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu prezentów i różnych ułatwień,
 3. wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu nagród i wycieczek,
 4. organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel spotkania.

 

Zabronione jest również przyjmowanie wyżej wymienionych korzyści, a osoby, które przyjmują lub dają wspomniane korzyści, zgodnie z art. 128 P.f., podlegają grzywnie.

 

Wymienione zakazy mają na celu zapewnienie, że decyzje lekarzy i farmaceutów, co do przepisywanych lub polecanych leków są całkowicie bezstronne, oparte na wiedzy i doświadczeniu, nie zaś uwarunkowane pozyskanymi korzyściami majątkowymi.

 

Zakaz wręczania korzyści materialnych nie dotyczy przedmiotów o wartości nieprzekraczającej 100 złotych, które związane są z praktyką medyczną lub farmaceutyczną i opatrzone zostały znakiem reklamującym daną firmę lub produkt (art. 58 ust. 3 P.f.). Będą to np. kalendarze, długopisy, bloczki do robienia notatek.

 

 

 

 


 

* M. Kondrat, Prawo farmaceutyczne – komentarz, Warszawa 2009, s. 647.


Stan prawny obowiązujący na dzień 27.11.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć minus II =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki