Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklama kierowana do dzieci

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 06.11.2014

Reklamowanie produktów przeznaczonych dla dzieci nie jest co do zasady zakazane, jednak podlega pewnym obostrzeniom. Przede wszystkim taka reklama nie może zawierać bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych produktów.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię dopuszczalności reklamy produktów dla dzieci reguluje kilka aktów prawnych. Należą do nich ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym1, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji2, a w odniesieniu do reklam telewizyjnych i radiowych – ustawa o radiofonii i telewizji3. Żadna z powyższych ustaw nie zakazuje reklamy wyrobów przeznaczonych dla dzieci, określają one jednak treści, które w takiej reklamie znaleźć się nie mogą.

 

W szczególności zakazane jest umieszczanie w reklamie bezpośredniego wezwania dzieci do nabycia reklamowanych produktów lub do nakłonienia rodziców lub innych osób dorosłych do kupienia im reklamowanych produktów. Działanie takie uznawane jest za nieuczciwą, agresywną praktykę rynkową. Za czyn taki grozi zarówno odpowiedzialność cywilna, jak i karna (stanowi on wykroczenie zagrożone karą grzywny). Może on być również uznany przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji za praktykę naruszającą zbiorowy interes konsumentów, co może z kolei skutkować wydaniem decyzji o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości do 10% przychodów przedsiębiorcy w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

 

Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Przedsiębiorca odpowiedzialny za publikację takiej reklamy ponosi odpowiedzialność cywilną, może ona również zostać uznana za praktykę naruszającą zbiorowy interes konsumentów.

 

Szczególne regulacje w zakresie reklamy telewizyjnej i radiowej zawiera natomiast art. 16b ust. 2 ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którym zakazane jest nadawanie przekazów handlowych:

 

  1. nawołujących bezpośrednio małoletnich do nabywania produktów lub usług;
  2. zachęcających małoletnich do wywierania presji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu reklamowanych produktów lub usług;
  3. wykorzystujących zaufanie małoletnich, jakie pokładają oni w rodzicach, nauczycielach i innych osobach;
  4. w nieuzasadniony sposób ukazujących małoletnich w niebezpiecznych sytuacjach;
  5. oddziałujących w sposób ukryty na podświadomość.

 

Ponadto zgodnie z art. 16b ust. 3a wskazanej wyżej ustawy, audycjom dla dzieci nie powinny towarzyszyć przekazy handlowe dotyczące artykułów spożywczych lub napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana. Przez przekaz handlowy należy rozumieć każdy przekaz, w tym obrazy z dźwiękiem lub bez dźwięku albo tylko dźwięki, mający służyć bezpośrednio lub pośrednio promocji towarów, usług lub renomy podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową, towarzyszący audycji lub włączony do niej, w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, albo w celach autopromocji, w szczególności reklama, sponsorowanie, telesprzedaż i lokowanie produktu.

 

Za naruszenie ww. przepisów ustawy o radiofonii i telewizji Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji może nałożyć na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50% rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przeznaczoną do nadawania programu, a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością, karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu nadawcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, uwzględniając zakres i stopień szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalność nadawcy oraz jego możliwości finansowe.

 

 

 

 

____________________________________

1 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 06.11.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + II =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki