.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Reklama alkoholu

Chciałbym założyć firmę. Mój pomysł polega na tym, aby produkować i sprzedawać koszulki, na których będzie nadrukowana etykieta wódki. Rozumiem, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości blokuje takie działanie.

 1. Czy dotyczy to również starych etykiet, jeśli obecnie dany alkohol jest sprzedawany z inną etykietą?
 2. Czy dotyczy to również nazwy? Czy można sprzedawać produkty z nadrukowaną nazwą „Extra Żytnia”?
 3. Czy rozdawanie artykułów z etykietą wódki jest legalne? Czy ustawa dotyczy tylko sprzedaży takich artykułów?

Chciałbym wiedzieć, czy mój pomysł można zrealizować. Nie chciałbym, aby mnie ukarano za reklamę alkoholu. Oczywiście rozumiem, że musiałbym uzyskać licencję na wykorzystywanie etykiet.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r., Dz. U. Nr 70, poz. 473, w skrócie „ustawa”) są dość precyzyjne i rygorystyczne w kwestii wyrobów spirytusowych. Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy możliwa jest wyłącznie reklama i promocja piwa, która to obłożona jest różnymi obostrzeniami. Reklama i promocja wódki są sprzeczne z przepisami ustawy.

 

Zgodnie ze słowniczkiem z art. 21 pkt 3 ustawy pod pojęciem reklamy napojów alkoholowych należy rozumieć publiczne rozpowszechnianie:

 

 • znaków towarowych napojów alkoholowych,
 • symboli graficznych z nimi związanych,
 • nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych.

 

Za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.

 

Natomiast zgodnie ze słowniczkiem z art. 21 pkt 2 ustawy pod pojęciem promocji napojów alkoholowych należy rozumieć:

 

 • publiczną degustację napojów alkoholowych,
 • rozdawanie rekwizytów związanych z napojami alkoholowymi,
 • organizowanie premiowanej sprzedaży napojów alkoholowych,
 • a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych.

 

„Rozumiem, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości blokuje takie działanie”.

 

Nasze rozważania dotyczą umieszczonych na etykiecie znaków towarowych, symboli graficznych wywołujących jednoznaczne skojarzenie z producentem i marką alkoholu. W mojej ocenie fakt, że szata graficzna etykiety uległa zmianie, nie ma większego znaczenia. W kampaniach reklamowych modne jest ostatnio odwoływanie się do starych wzorów przemysłowych (nawet z lat 60. i 70.) i ich wykorzystanie poprzez umieszczenie na opakowaniach produktów oraz sprzedaż serii limitowanych w historycznych opakowaniach. Umieszczenie znaku towarowego na koszulce wraz z oznaczeniem producenta służy spopularyzowaniu znaku towarowego napoju alkoholowego (w tym przypadku słowno-graficznego). Nawet jeżeli uznać, iż z jakichś względów nie będzie to reklama, to zawsze może być to uznane za promocję, która została zdefiniowana w ustawie bardzo szeroko („a także inne formy publicznego zachęcania do nabywania napojów alkoholowych”).

 

„Czy dotyczy to również nazwy? Czy można sprzedawać produkty z nadrukowaną nazwą »Extra Żytnia«?”.

 

Znak towarowy, jakim jest „Extra Żytnia”, a także towarzyszące motywy graficzne – kłos oraz czerwona wstęga – uległy pewnej modyfikacji, ale nadal są charakterystyczne i rozpoznawalne. W mojej ocenie wywołują jednoznaczne skojarzenia z produktem. Poza tym na nowej i starej wersji etykiety znajdują się wyrazy „Vodka” i „Polmos”, a te nie pozostawiają już raczej wątpliwości, czego dotyczą.

 

W kwestii zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykorzystaniem etykiety należy przytoczyć art. 116 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508):

 

„Art. 116. Ochrona praw majątkowych do utworu, przewidziana w przepisach prawa autorskiego, nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego na taki wzór”.

 

Etykieta może być z jednej strony traktowana jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), z drugiej strony jako wzór przemysłowy. Ochrona wynikająca z prawa autorskiego trwa jedynie w trakcie ochrony udzielonej dla wzoru przemysłowego, a po jej ewentualnym wygaśnięciu przechodzi do tzw. domeny publicznej i można z niego swobodnie korzystać. Jeżeli wzór przemysłowy jest objęty nadal ochroną, należałoby uzyskać zgodę na jego wykorzystanie oraz równolegle ustalić, kto jest właścicielem majątkowych praw autorskich do samego utworu, jakim jest etykieta i uzyskać licencję do korzystania na konkretnym polu eksploatacji (drukowanie na koszulkach i rozpowszechnianie).

 

„Czy rozdawanie artykułów z etykietą wódki jest legalne? Czy ustawa dotyczy tylko sprzedaży takich artykułów?”.

 

Z ustawowej definicji promocji napojów alkoholowych wynika wprost, że zakazane jest rozdawanie rekwizytów związanych z napojami. Nieodpłatne rozporządzanie nie wpływa na bezprawny charakter takiej czynności.

 

Na zakończenie należy wspomnieć, iż za naruszenie zakazów dotyczących promocji i reklamy napojów alkoholowych grozi odpowiedzialność karna.

 

„Art. 452. 1. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 131 prowadzi reklamę lub promocję napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrzeżeniem art. 131 ust. 5 i 6, podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 złotych.

 

2. Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu karnym.

 

3. Jeżeli czyn określony w ust. 1 został popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzialną za zlecenie lub prowadzenie reklamy napojów alkoholowych”.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IX + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl