Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Reklama firmy budowlanej za pomocą zdjęć z mojego mieszkania

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 02.01.2017

Firma remontowa wykonała remont mojego mieszkania. Prace są wykonane niedokładnie i z poślizgiem czasowym. Mimo to zdjęcia z mojego mieszkania firma ta w ramach reklamowania swoich usług umieszcza na portalach społecznościowych. Nie wyraziłam na to zgody i żądałam usunięcia zdjęć – jednak bezskutecznie. Co mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

 

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy z firmą łączyła Panią umowa, cywilnoprawna, a jeżeli tak – jaka była jej treść. W tego rodzaju przypadkach w treści umowy zamieszczone jest postanowienie, z którego wynika, że wykonawca ma prawo udostępniać efekt końcowy swoich prac, a Pani jako zlecająca wyraża zgodę na taką reklamę. Proszę zatem odszukać umowę, którą podpisała Pani z wykonawcą. Wykonawca może bowiem udostępniać zdjęcia Pani wnętrza tylko w przypadku, gdy takie prawo wynika wprost z umowy. Jeżeli umowa na ten temat milczy, wykonawca nie ma prawa udostępniać nieograniczonej liczbie podmiotów efektów swojej pracy.

 

Osobiście uważam, że dalsze rozpowszechnianie zdjęć, bez Pani zgody, zakładając brak postanowienia w umowie, będzie naruszeniem Pani dobra osobistego, jakim jest nietykalność mieszkania. Zgodnie z art. 23 K.c. „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Trudno bowiem nie uznać, że umieszczenie zdjęć z Pani mieszkania, na profilu społecznościowym nie pozwala na umiejscowienie lokalu, a być może nawet połączenie Pani mieszkania z Pani osobą. Pani mieszkanie winno być dla Pani miejscem intymnym, będącym Pani sferą prywatności i bez Pani zgody firma nie ma prawo wykorzystywać swojej pracy. Pozwoli Pani, iż w tym miejscu posłużę się poglądem z literatury, który wskazuje, iż „zgodnie z art. 31 ust. 2 zdanie drugie Konstytucji RP nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Przez wolność w rozumieniu art. 23 należy rozumieć możność wyboru bez bezprawnych nacisków i ograniczeń. Dobro to obejmuje nie tylko swobodę poruszania się, ale i wolność od obawy, groźby, przymusu (por. A. Szpunar, Zadośćuczynienie…, s. 100). Niektóre przejawy wolności zostały przez ustawodawcę lub orzecznictwo zakwalifikowane jako odrębne dobra osobiste (np. swoboda sumienia, nietykalność mieszkania, integralność seksualna, prawo do prywatności, nietykalność osobista). Wolność w szerokim znaczeniu chroniona jest przede wszystkim przez przepisy prawa karnego (art. 189 i n. k.k.)”.

 

Trafnie Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyjaśnił w wyroku z dnia 29 grudnia 2000 r., sygn. akt I ACa 910/00, OSA 2002, z. 2, poz. 11, że „prawo do zachowania nietykalności mieszkania w rozumieniu art. 23 musi być pojmowane w aspekcie niematerialnym, jako prawo do ochrony przed bezprawnym wtargnięciem w sferę nie samej »substancji mieszkaniowej«, lecz w sferę określonego stanu psychicznego i emocjonalnego, jaki daje każdemu człowiekowi poczucie bezpiecznego i niezakłóconego posiadania własnego miejsca, w którym koncentruje swoje istotne sprawy życiowe i chroni swoją prywatność”.

 

W chwili obecnej winna Pani zatem sprawdzić, czy wykonawca nie działa na zasadzie postanowienia umownego, które mogło być wplecione do umowy na podstawie art. 3531 K.c. (zasada swobody umów). Jeżeli postanowienia takiego nie ma, wówczas proszę skierować do wykonawcy wezwanie do zaprzestania naruszenia dóbr osobistych poprzez usunięcie z profilu społecznościowego zdjęć Pani mieszkania pod rygorem skierowania sprawy do sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus V =

»Podobne materiały

Zniesławienie biegłego sądowego lekarza psychiatry

Jestem biegłym sądowym lekarzem psychiatrą. Trzy tygodnie temu otrzymałem obraźliwy list napisany przez badanego przeze mnie więźnia (jest osadzony w zakładzie karnym). Złożył on też doniesienie na policję, skarżąc się na niesłuszną (jego zdaniem) opinię sądową, którą ja sporządziłem. Czy jest to zn

 

Żądanie zadośćuczynienia za publiczną obrazę

Czy mam prawo żądać przed sądem zadośćuczynienia za publiczne obrażanie mnie przez pewną osobę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »