Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Małżeństwo i rozwód za granicą a rejestracja w Polsce

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 31.07.2014

Moja córka zawarła związek małżeński w Anglii (z obcokrajowcem). Niestety, później się wniosła o rozwód. Teraz dopiero wraca do Polski i zastanawia się, czy musi w USC rejestrować zawarcie małżeństwa, czy wystarczy tylko rozwód (jeszcze go nie ma)? Jak to rozwiązać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej kwestie ważności i wykonywania wyroków orzeczonych w jednym Państwie Członkowskim na terenie innego Państwa Członkowskiego regulowane są zgodnie z przepisami dyrektyw unijnych. Sprawy małżeńskie oraz kwestie dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej zostały uregulowane odrębnie w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27?listopada?2003r. dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000.

 

Orzeczenia wydane w jednym Państwie Członkowskim są uznawane w innych Państwach Członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania. Nie jest wymagana żadna szczególna procedura dla uaktualnienia ksiąg stanu cywilnego Państwa Członkowskiego na podstawie orzeczenia w sprawie rozwodu. W przypadku, gdy orzeczenie zostało wydane zaocznie, wnioskodawca przedstawia dodatkowo dokument potwierdzający, iż strona pozwana otrzymała dokument wszczynający postępowanie lub równorzędny oraz że zgadza się z orzeczeniem.

 

W trybie rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia innych państw członkowskich, które zostały wydane przed 1 maja 2004 r., lecz uprawomocniły się po tej dacie. Przepisy tego rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do uznania i wykonania w Polsce orzeczeń innych państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały wszczęte przed 1 maja 2004 r. W takich przypadkach o uznaniu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wyroku rozwodowego wydanego za granicą orzeka sąd okręgowy zgodnie z właściwością miejscową.

 

Rozporządzenie to dotyczy także wyroków zapadłych w Wielkiej Brytanii. Oznacza to, iż w momencie, gdy wyrok rozwodowy córki zapadnie po 2004 roku, to nie jest konieczne przeprowadzenie postępowania sądowego celem uznania wyroku.

 

Co do samej konieczności ujawnienia faktu rozwodu w polskich aktach stanu cywilnego, to ani przepisy unijne, ani też polskie nie nakładają obowiązku dokonania takiego wpisu w aktach USC. Jednakże z uwagi na charakter i znaczenie aktów stanu cywilnego uważam, iż córka dla własnego dobra i ochrony swych interesów winna ujawnić orzeczenie rozwodu w Polsce.

 

Zgodnie z ustawą o aktach stanu cywilnego stan cywilny osoby stwierdza się na podstawie aktów sporządzonych w księgach stanu cywilnego. (Art. 3). Zgodnie z polskim prawem stan cywilny jest ważny ze względu na ustalenie praw i obowiązków danej osoby. Stan cywilny jest bardzo istotny zwłaszcza w sprawach dotyczących opieki, alimentacji i dziedziczenia. Sytuacja osobista wpływa na prawa i obowiązki w zakresie zdolności do czynności prawnych, edukacji, zatrudnienia, małżeństwa, emerytury i odpowiedzialności karnej.

 

Oczywiście jeśli córka nie dokona wpisu w USC, to może ona powoływać się wszędzie na dowód, iż nie jest już mężatką, w postaci tłumaczenia (wykonanego przez biegłego tłumacza) wyroku zapadłego w Anglii.

 

Procedura o uznanie wyroku rozwodowego w Polsce nie jest skomplikowana ani droga. Dla ujawnienia rozwodu w Polsce wystarczy, by córka udała się do właściwego dla siebie USC w Polsce i złożyła tam wniosek o uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Do wniosku dołącza się:

  •  
  • oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności;
  • oryginał urzędowego tłumaczenia w/w orzeczenia dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego na terenie Polski;
  • oryginał świadectwa sporządzonego przez właściwy organ państwa członkowskiego UE (w większości przypadków sąd orzekający rozwód) na formularzu określonym w załączniku I do Rozporządzenia Nr 2201/2003;
  • oryginał urzędowego tłumaczenia w/w świadectwa dokonanego przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego na terenie Polski.

 

Wniosek podlega opłacie w kwocie 11 złotych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus zero =

»Podobne materiały

Prawo ojczyste a rozwód

Planujemy z mężem rozwód. On jest Duńczykiem, w Danii braliśmy ślub (zalegalizowany w Polsce). W Polsce mieszkamy od lat, choć mąż dalej jest zameldowany w Danii. Czy mimo braku wspólnego prawa ojczystego mogę złożyć pozew w Polsce?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »